Beroep bedrijfsbrandweerman

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Ondernemend / Realistisch
 • Realistisch / Sociaal

Kennis

 • Regelgeving inzake brandveiligheid
 • EHBO
 • Hydraulica
 • Brandbestrijdingssystemen
 • Gezondheids- en veiligheidsvoorschriften
 • Industriële gereedschappen
 • Voorschriften inzake stoffen
 • Procedures inzake brandpreventie
 • Industriële techniek

Vaardigheden

 • Personen uit gebouwen evacueren
 • Als een team werken in een gevaarlijke omgeving
 • Zorgen voor de openbare orde en veiligheid
 • Mensen in verontreinigde gebieden bijstaan
 • Branden blussen
 • Gevaarlijk afval verwijderen
 • Omgaan met grote incidenten
 • Fabrieksactiviteiten beheren
 • Noodsituaties beheren
 • Werken met chemicaliën
 • Veilig met chemicaliën werken
 • Opsporings- en reddingsmissies uitvoeren
 • Toestand van chemische processen controleren
 • Brand beheersen
 • Risicobeheersingsmaatregelen selecteren
 • Besmettingen beoordelen
 • Risicofactoren inschatten
 • Eerste hulp bieden
 • Verontreiniging vermijden
 • Verschillende soorten brandblusapparaten gebruiken

Optionele kennis en vaardigheden

ontvlambare stoffen beheren industriële uitrusting inspecteren samenwerken met industriële professionals verwijdering van radioactieve stoffen controleren gevolgen van industriële activiteiten beoordelen