Beroep bedrijfsbrandweerman

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Ondernemend / Realistisch
 • Realistisch / Sociaal

Kennis

 • Regelgeving inzake brandveiligheid
 • EHBO
 • Hydraulica
 • Brandbestrijdingssystemen
 • Gezondheids- en veiligheidsvoorschriften
 • Industriële gereedschappen
 • Voorschriften inzake stoffen
 • Procedures inzake brandpreventie
 • Industriële techniek

Vaardigheden

 • Personen uit gebouwen evacueren
 • Als een team werken in een gevaarlijke omgeving
 • Zorgen voor de openbare orde en veiligheid
 • Mensen in verontreinigde gebieden bijstaan
 • Branden blussen
 • Gevaarlijk afval verwijderen
 • Omgaan met grote incidenten
 • Fabrieksactiviteiten beheren
 • Noodsituaties beheren
 • Werken met chemicaliën
 • Veilig met chemicaliën werken
 • Opsporings- en reddingsmissies uitvoeren
 • Toestand van chemische processen controleren
 • Brand beheersen
 • Risicobeheersingsmaatregelen selecteren
 • Besmettingen beoordelen
 • Risicofactoren inschatten
 • Eerste hulp bieden
 • Verontreiniging vermijden
 • Verschillende soorten brandblusapparaten gebruiken

Optionele kennis en vaardigheden

ontvlambare stoffen beheren industriële uitrusting inspecteren samenwerken met industriële professionals verwijdering van radioactieve stoffen controleren gevolgen van industriële activiteiten beoordelen

Loopbaanperspectief

Het beroep bedrijfsbrandweerman behoort tot de beroepsgroep Politie en brandweer. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20243000  gemiddeld
verwachte vervangingsvraag tot 20245200  laag
verwachte baanopeningen tot 20248200  gemiddeld
salarisgroei tijdens loopbaan  gemiddeld
uitwijkmogelijkheden naar sector  erg laag
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  gemiddeld
samenhang baankans met economie  gemiddeld