Beroep bedrijfsbewaker

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Realistisch / Conventioneel
 • Realistisch / Ondernemend

Kennis

 • Methoden controleren
 • Illegale stoffen
 • Veiligheidsrisico’s

Vaardigheden

 • Beveiligingscontroles uitvoeren
 • De toegankelijkheid voor gasten controleren
 • In ploegen werken
 • Gevaren voor de veiligheid vaststellen
 • Veiligheidsonderzoeken uitvoeren
 • Een incidentenrapportage bijhouden
 • Diefstalpreventie beheren
 • Officiële documenten controleren
 • Waakzaam zijn
 • Omgaan met grote incidenten
 • Zorgen voor de openbare orde en veiligheid

Optionele kennis en vaardigheden

gegevens over vertrekken en aankomsten registreren contacten leggen met veiligheidsautoriteiten parkeerplaatsen controleren om de veiligheid te handhaven eerste hulp bieden omgaan met agressief gedrag radioapparatuur gebruiken terroristische dreigingen vaststellen veiligheidssystemen van faciliteiten onderhouden telefonisch communiceren de weg wijzen aan gasten veiligheids- en bewakingsapparatuur bedienen fouilleren overtreders aanhouden kalm reageren in stressvolle situaties beginselen van zelfverdediging nakomen surveillancemateriaal controleren