Beroep bedrijfsbewaker

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Realistisch / Conventioneel
 • Realistisch / Ondernemend

Kennis

 • Methoden controleren
 • Illegale stoffen
 • Veiligheidsrisico’s

Vaardigheden

 • Beveiligingscontroles uitvoeren
 • De toegankelijkheid voor gasten controleren
 • In ploegen werken
 • Gevaren voor de veiligheid vaststellen
 • Veiligheidsonderzoeken uitvoeren
 • Een incidentenrapportage bijhouden
 • Diefstalpreventie beheren
 • Officiële documenten controleren
 • Waakzaam zijn
 • Omgaan met grote incidenten
 • Zorgen voor de openbare orde en veiligheid

Optionele kennis en vaardigheden

gegevens over vertrekken en aankomsten registreren contacten leggen met veiligheidsautoriteiten parkeerplaatsen controleren om de veiligheid te handhaven eerste hulp bieden omgaan met agressief gedrag radioapparatuur gebruiken terroristische dreigingen vaststellen veiligheidssystemen van faciliteiten onderhouden telefonisch communiceren de weg wijzen aan gasten veiligheids- en bewakingsapparatuur bedienen fouilleren overtreders aanhouden kalm reageren in stressvolle situaties beginselen van zelfverdediging nakomen surveillancemateriaal controleren

Loopbaanperspectief

Het beroep bedrijfsbewaker behoort tot de beroepsgroep Beveiligingspersoneel. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20241800  gemiddeld
verwachte vervangingsvraag tot 202413100  hoog
verwachte baanopeningen tot 202414900  gemiddeld
salarisgroei tijdens loopbaan  laag
uitwijkmogelijkheden naar sector  gemiddeld
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  hoog
samenhang baankans met economie  gemiddeld