Beroep bedrijfsbewaker

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Check methods
 • Illegal substances
 • Security threats

Vaardigheden

 • Perform security checks
 • Monitor guest access
 • Work in shifts
 • Identify security threats
 • Conduct security screenings
 • Maintain incident reporting records
 • Manage theft prevention
 • Check official documents
 • Practice vigilance
 • Manage major incidents
 • Ensure public safety and security

Optionele kennis en vaardigheden

gegevens over vertrekken en aankomsten registreren contacten leggen met veiligheidsautoriteiten parkeerplaatsen controleren om de veiligheid te handhaven eerste hulp bieden omgaan met agressief gedrag radioapparatuur gebruiken terroristische dreigingen vaststellen veiligheidssystemen van faciliteiten onderhouden telefonisch communiceren de weg wijzen aan gasten veiligheids- en bewakingsapparatuur bedienen fouilleren overtreders aanhouden kalm reageren in stressvolle situaties beginselen van zelfverdediging nakomen surveillancemateriaal controleren

Loopbaanperspectief

Het beroep bedrijfsbewaker behoort tot de beroepsgroep Beveiligingspersoneel. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20241800  gemiddeld
verwachte vervangingsvraag tot 202413100  hoog
verwachte baanopeningen tot 202414900  gemiddeld
salarisgroei tijdens loopbaan  laag
uitwijkmogelijkheden naar sector  gemiddeld
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  hoog
samenhang baankans met economie  gemiddeld