Beroep Bedrijfsarts, keuringsarts

Een bedrijfsarts doet de begeleiding van zieke werknemers of verzuimbegeleiding. Hij streeft er naar om de medewerker te late re-integreren naar de werkvloer. Indien nodig doet een bedrijfsarts aanpassingen aan het werk zodat de werknemer weer aan het werk kan. Hij houdt de gezondheid van medewerkers in de gaten door te letten op slechte werkomstandigheden, de inrichting van de werkplek en controle op werkgerelateerde gezondheidsklachten. Daarnaast voert een bedrijfsarts aanstellingskeuringen en periodiek arbeidsdeskundig onderzoek uit. Een bedrijfsarts baseert zich in principe op het advies van huisarts of specialist, maar kijkt ook kritisch naar dit advies. Hij stuurt een cliënt terug indien hij twijfels heeft. Hij verwijst werknemers door naar bedrijfsfysiotherapeuten en/of -psychologen.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Taken bedrijfsarts, keuringsarts

 • Begeleiden en adviseren van werknemers en werkgevers bij ziekte of verzuim.
 • Aanpassingen doen aan de het werk van de zieke werknemers.
 • Controleren op slechte werkomstandigheden en deze aangeven bij de werkgever.
 • Inrichten van de werkomgeving.
 • Controles uitvoeren op werkgerelateerde gezondheidsklachten.
 • Uitvoeren van aanstellingskeuringen en arbeidsdeskundig onderzoek.
 • Kritisch evalueren van diagnose van de huisarts of specialist.
 • Doorverwijzen naar bedrijfsfysiotherapeuten en/of - psychologen.

Gerelateerde beroepen medisch specialist

 • Anesthesist
 • Cardioloog
 • Chirurg
 • Gastro-enteroloog
 • Gynaecoloog
 • Huidspecialist
 • Huisarts
 • Hygiënist, gezondheidsofficier
 • Klinisch geneticus
 • Manager/directeur overige instelling in de gezondheidszorg
 • Manager/directeur ziekenhuis
 • Medisch specialist, anders
 • Optisch specialist
 • Patholoog
 • Plastisch chirurg
 • Psychiater
 • Radioloog
 • Tandarts, tandarts-chirurg
 • Uroloog

Loopbaanperspectief

Het beroep Bedrijfsarts, keuringsarts behoort tot de beroepsgroep Artsen. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 202416300  hoog
verwachte vervangingsvraag tot 202414500  laag
verwachte baanopeningen tot 202430700  gemiddeld
salarisgroei tijdens loopbaan  gemiddeld
uitwijkmogelijkheden naar sector  laag
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  erg laag
samenhang baankans met economie  erg laag