Beroep bediener zuurstofbrander

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Realistisch / Conventioneel
 • Realistisch / Onderzoekend

Kennis

 • Brandbare vloeistoffen
 • Kwaliteitsstandaarden
 • Soorten metaal
 • Brandertemperatuur voor metaalprocessen
 • Brandstof

Vaardigheden

 • Proefdraaien
 • Automatische machines controleren
 • Precisiemeetinstrumenten hanteren
 • Passende beschermende uitrusting dragen
 • Zorgen voor de beschikbaarheid van materiaal
 • De bediening van een machine installeren
 • Kruisverwijzingssystemen toepassen voor productidentificatie
 • Problemen oplossen
 • Technische middelen raadplegen
 • Verwerkt werkstuk verwijderen
 • Machine leveren
 • Snijafval verwijderen
 • Ontoereikende werkstukken verwijderen
 • Meter controleren

Optionele kennis en vaardigheden

productie van deuren van metaal soorten metaalproductieprocessen cam-software gebruiken optimalisatie van kwaliteit en cyclustijd geometrische afmetingen en toleranties interpreteren producttests uitvoeren productie van metalen containers statistische methoden bij procescontrole toepassen verwerking van ferrometalen voorraadniveaus bewaken productie van stoomgeneratoren productie van wapens en munitie machines vervangen productie van verwarmingsapparatuur snijtechnieken kwaliteit van producten controleren chemie een cnc-controller programmeren autogene snijbranders bedienen statistische procesbeheersing elektrotechniek mechanica machineonderhoud uitvoeren verwerkt werkstuk markeren planlezen productiegegevens registreren voor kwaliteitscontrole productie van metalen structuren gegevens over de voortgang van het werk bijhouden

Loopbaanperspectief

Het beroep bediener zuurstofbrander behoort tot de beroepsgroep Metaalbewerkers en constructiewerkers. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20242400  gemiddeld
verwachte vervangingsvraag tot 20249100  hoog
verwachte baanopeningen tot 202411600  hoog
salarisgroei tijdens loopbaan  gemiddeld
uitwijkmogelijkheden naar sector  gemiddeld
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  laag
samenhang baankans met economie  gemiddeld