Beroep bediener van een pulpmachine

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Onderzoekend / Conventioneel

Kennis

 • Soorten vergisters
 • Soorten vormkarton
 • Soorten pulp
 • Kwaliteitsstandaarden

Vaardigheden

 • Automatische machines controleren
 • Pulpregelmachines bedienen
 • Pulpkwaliteit controleren
 • Problemen oplossen
 • Machine leveren
 • Regelsystemen voor machines opzetten
 • Vergisters bedienen
 • Passende beschermende uitrusting dragen
 • Veilig met machines werken
 • Proefdraaien

Optionele kennis en vaardigheden

technische middelen raadplegen pulpers bedienen pulp classificeren mengvat voor pulp vullen gegevens over de voortgang van het werk bijhouden kwaliteit van producten controleren machineonderhoud uitvoeren concentratie pulpsuspensie meten gegevens over recycling bijhouden meter controleren mengmachines voor donspulp bedienen productiegegevens registreren voor kwaliteitscontrole zendingen van recyclebaar materiaal coördineren ontinktingsprocessen productierapporten opstellen stalen van papierproductie testen pulpvormmachines bedienen niet-gevaarlijk afval verwijderen