Beroep bediener van een pulpmachine

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Onderzoekend / Conventioneel

Gerelateerde beroepen papier, karton

 • Machine-insteller papierindustrie
 • Papier verwerker
 • Procesoperator pulp- of papierproductie
 • Productie medewerker papier-, kartonwaren
 • Productie medewerker papierproducten

Kennis

 • Soorten vergisters
 • Soorten vormkarton
 • Kwaliteitsstandaarden
 • Soorten pulp

Vaardigheden

 • Machine leveren
 • Regelsystemen voor machines opzetten
 • Automatische machines controleren
 • Problemen oplossen
 • Pulpkwaliteit controleren
 • Passende beschermende uitrusting dragen
 • Pulpregelmachines bedienen
 • Proefdraaien
 • Vergisters bedienen
 • Veilig met machines werken

Optionele kennis en vaardigheden

concentratie pulpsuspensie meten machineonderhoud uitvoeren pulp classificeren mengvat voor pulp vullen productierapporten opstellen meter controleren stalen van papierproductie testen ontinktingsprocessen gegevens over recycling bijhouden kwaliteit van producten controleren zendingen van recyclebaar materiaal coördineren pulpvormmachines bedienen technische middelen raadplegen productiegegevens registreren voor kwaliteitscontrole gegevens over de voortgang van het werk bijhouden pulpers bedienen niet-gevaarlijk afval verwijderen mengmachines voor donspulp bedienen