Beroep bediener sigarettenmachine

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Bediener sigarettenmachine: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Kwaliteitsmodel van een tabaksblad

  De kenmerken en eigenschappen van een tabaksblad voor beoordeling met een hoge, gemiddelde of lage kwaliteit, waarbij kleurvariaties, scheuren, teervlekken, nerfdichtheid, en de grootte van het blad in acht worden dichtheid.

 • Productie van gerookte tabaksproducten

  De processen, materialen en technieken voor de vervaardiging van verschillende soorten voor roken bestemde tabaksproducten, zoals sigaren, tabak, pijptabak en sigaretten.

 • Gistingsproces van tabaksbladeren

  Procedé om ammonia aan het blad te onttrekken. Dit kan worden bereikt door temperatuur en vochtigheidsgraad te verhogen, door de tabak in grote stapels op te slaan of door een oven te gebruiken. Door de verhoogde temperatuur en vochtigheid vindt fermentatie plaats onder invloed van de enzymen in het blad.

 • Soorten tabaksbladeren

  Soorten gecultiveerde tabaksoorten en -variëteiten en hun kenmerken. Koppelen van eigenschappen aan de productvereisten voor sigaren of sigaretten.

 • Regelgeving voor de verwerking van tabak

  Wet- en regelgeving voor productie en presentatie van tabaks- en aanverwante producten.

 • Droogmethoden voor tabaksbladeren

  Processen om vocht aan tabaksbladeren te onttrekken en ze geuriger te maken, zodat ze geschikt zijn voor consumptie.

Vaardigheden

 • Tabaksbladeren fermenteren in de oven

  Tabaksbladeren in de oven plaatsen met het deksel gesloten. De warmte en vochtigheid controleren. Gisting in de oven duurt ongeveer 4 tot 6 weken.

 • Tabakssnippers op maat scheiden

  Wegen van tabak voor een bepaald aantal sigaretten. Dit plaatsen in een roerwerk dat is uitgerust met een reeks van schermen om snippers te sorteren op basis van grootte.

 • Kleurverschillen aangeven

  Verschillen tussen kleuren identificeren, zoals kleurschakeringen.

 • Goede productiepraktijken toepassen

  Voorschriften toepassen met betrekking tot de productie van levensmiddelen en de naleving van de voedselveiligheid. Gebruik maken van voedselveiligheidsprocedures op basis van Good Manufacturing Practices (goede productiepraktijken).

 • Hygiëne waarborgen

  Werkplaatsen en uitrusting vrijhouden van vuil, infectie en ziekte door afval te verwijderen en te zorgen voor een passende reiniging.

 • Kwaliteit van producten op een productielijn controleren

  Controleer producten voor kwaliteit op de productielijn en verwijder defecte producten vóór en na de verpakking.

 • Schoonmaaktaken uitvoeren

  Schoonmaakwerkzaamheden uitvoeren zoals verwijdering van afval, stofzuigen, het legen van de vuilnisbakken en de algemene schoonmaak van de werkruimte. De schoonmaakactiviteiten moeten indien nodig voldoen aan de voorschriften inzake gezondheid en veiligheid.

 • Tabaksbladeren sorteren

  Sorteren van tabaksbladeren op basis van kleur en conditie. De bladeren selecteren met de beste specificaties voor het rollen van sigaren en voor de kwaliteitsborging. Sorteren van tabaksbladeren voor de vervaardiging van verschillende producten zoals pijptabak en pruimtabak.

 • Afvalmateriaal op machines verwijderen

  Schone afvalstoffen van de machine gebruiken met behulp van de juiste apparatuur of apparatuur om te zorgen voor een vlotte werking, het vermijden van ongevallen en het behoud van een schone werkplek.

 • Gistniveaus van tabaksbladeren beoordelen

  Gistniveaus van tabaksbladeren beoordelen. Thermometers, luchtbevochtigers, water en uw zintuigen gebruiken om het gistingsniveau te testen.

 • Stroom van gesnipperde tabak reguleren

  Regulering van de tabaksstroom om ervoor te zorgen dat elke sigaret de specifieke hoeveelheid van versnipperde tabak bevat.

 • Warmtedrogende methoden voor tabak gebruiken

  Tabaksbladeren in tabaksstokken snijden en ze aan palen in de "ovens" van de droogschuur hangen. Langzaam de temperatuur in de loop van het droogproces verhogen . De procedure zal over het algemeen ongeveer een week in beslag nemen. Flue cured tabak produceert over het algemeen een hoog suikergehalte en een gemiddeld tot hoog nicotinegehalte.

 • Verschillende droogmethoden voor tabaksbladeren gebruiken

  Verschillende droogmethoden voor tabaksbladeren gebruiken, zoals aan de lucht uithardende tabak, door vuur uitgeharde tabak, door rook uitgeharde tabak en door de zon uitgeharde tabak.

 • Tabakproductiemachines met materialen bevoorraden

  Voorraadmachine met materiaal voor de productie van tabaksproducten. Ervoor zorgen dat er voldoende papier, filters, lijm en andere materialen beschikbaar zijn om het dagelijkse productieplan te realiseren.

 • Tabaksbladeren gestapeld laten gisten

  Het verpakken van grote stapels tabak in jute en ze laten “zoeten”. De interne temperatuur wordt nauwlettend in het oog gehouden. Wanneer de stapel 60 graden Celsius bereikt, wordt de schoorsteen stapel afgebroken om teer, ammoniak en nicotine te laten vrijkomen. Herhaal het proces totdat de temperatuur niet langer 45 graden Celsius bereikt. De stengels strippen en in een koeler laten rijpen.

 • Zondroogmethoden voor tabak gebruiken

  Tabak onbedekt in de zon plaatsen om deze op natuurlijke wijze te laten uitdrogen. Over het algemeen bevat oosterse tabak weinig suiker en nicotine en is zeer populair voor sigaretten.

 • Op het gemak zijn in onveilige omgevingen

  Op het gemak zijn in onveilige omgevingen zoals blootstelling aan stof, roterende apparatuur, hete oppervlakken, vries- en koelruimten, lawaai, natte vloeren en bewegende liftuitrusting.

 • Tabaksbladeren drogen na het oogsten

  De tabaksbladeren onmiddellijk na de oogst drogen door verschillende procedés zoals rijping in de open lucht, het drogen met rook of het drogen in de zon.

 • Tabaksbladeren conditioneren

  Tabak bewerken om ervoor te zorgen dat de tabak door een gecontroleerde omgeving op de juiste temperatuur en vochtigheidsgraad wordt gevoerd.

 • Technologie voor het drogen van tabak gebruiken

  Technologie voor het drogen van tabak gebruiken die de tabak bij hogere temperaturen en dus sneller droogt dan conventionele drogers. Kortere droogtijden leiden tot minder kwaliteitsverlies van de tabak en tot een geringer energieverbruik.

 • Apparaten voor het printen van monogrammen bedienen

  Een apparaat voor het maken van monogramafdrukken instellen en bedienen om het merk op sigarettenpapier in een bepaalde positie te drukken.

 • Additieven aan tabak toevoegen

  Additieven aan tabak toevoegen, waaronder aroma’s. Adequate hoeveelheden en apparatuur voor deze procedures gebruiken, en rekening houden met de voorschriften voor additieven en andere producten in de tabak.

 • Tabaksbladeren op smaak brengen

  Tabaksbladeren op smaak brengen om de smaak van tabak te corrigeren en de kwaliteit van het product te handhaven.

 • Kleur bij het drogen van tabaksbladeren beoordelen

  De kleurconservering van tabaksbladeren moet worden beoordeeld om het rijpings- en verouderingsproces van het blad te bepalen.

 • Gevarenanalyse van kritische controlepunten toepassen

  De voorschriften voor de productie van levensmiddelen en de naleving van de voorschriften inzake voedselveiligheid toepassen. Gebruik maken van procedures voor de voedselveiligheid op basis van de kritische controlepunten Hazard Analysis Critical Control Points (HACCP risicoanalyse en kritische controlepunten).

 • Voorschriften voor tabaksproductie toepassen

  Alle wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen inzake de productie en de presentatie van tabaks- en aanverwante producten toepassen. De verordening die betrekking heeft op de productie van tabak begrijpen.

 • Productievoorschriften voor voedingsmiddelen en dranken toepassen

  Nationale, internationale en interne vereisten toepassen en volgen die worden vermeld in normen, voorschriften en andere specificaties met betrekking tot de productie van voedsel en dranken.

 • Steeksleutels gebruiken

  Steeksleutels gebruiken om machines en apparatuur aan te passen.

 • Vochtniveaus in tabaksbladeren beoordelen

  De tabaksbladeren testen met een elektrische vochtmeter om het vochtgehalte te verkrijgen.

 • Controles van fabrieksinstallaties uitvoeren

  De machines en apparatuur controleren die in fabrieksinstallaties worden gebruikt. Ervoor zorgen dat de machines naar behoren werken, de machines vóór het gebruik instellen en ervoor zorgen dat de uitrusting ononderbroken werkt.

 • Gedetailleerde tabaksproductieactiviteiten uitvoeren

  Gedetailleerde tabaksproductieactiviteiten uitvoeren, met bijzondere aandacht en oog voor alle stappen in de ontwikkeling van een kwalitatief product.

 • Tabaksbladeren snijden

  Bladen vóór het drogen in fijne vellen snijden met behulp van de geschikte apparatuur. Ervoor zorgen dat de snijmaten aan de eisen voldoen.

 • Tabaksbladeren drogen

  Tabaksbladeren drogen aan de hand van een nauwkeurig omschreven vochtpeil, volgens de specificaties van het product.

 • Tabaksbladeren voormengen

  Tabaksbladen voormengen om een evenwichtige mix van verschillende soorten tabak in de hand te werken.

 • Sigarettenmachines bedienen

  Een machine bedienen voor het maken van sigaretten, zorgen voor een vlotte werking en voldoende benodigdheden in de machine zoals bladeren, filters en lijm. De gesneden en geconditioneerde tabak, bekend als gesneden vulmiddel, in de machine doen. Hij wordt machinaal in sigarettenpapier gewikkeld om een 'continue sigaret' te produceren. Deze wordt vervolgens op de juiste lengte gesneden en het filter wordt aan de sigaret toegevoegd met behulp van filterpapier.

 • Air-cured methoden voor tabak gebruiken

  Een air-cured methode voor tabak gebruiken door het tabak in een goed geventileerde schuur te hangen en gedurende een periode van vier tot acht weken te laten drogen. Air-cured tabak heeft over het algemeen een laag suikergehalte, wat de tabaksrook een zachte, halfzoete smaak geeft. Air-cured tabak heeft doorgaans een hoog nicotinegehalte.

 • Tabaksbladeren mengen

  Mengen van tabaksbladeren door ze te snijden, te conditioneren en te mengen voordat ze in een sigaar worden gewikkeld of voor sigaretten worden gesneden.

 • Kwaliteitscontroles bij voedselverwerking uitvoeren

  De kwaliteit waarborgen van alle factoren die een rol spelen in een voedselproductieproces.

 • Hygiënische procedures volgen tijdens de voedselverwerking

  Zorgen voor een schone werkruimte volgens hygiënische normen in de voedselverwerkende industrie.

 • Beleidslijnen van de organisatie naleven

  Beleidslijnen van de organisatie of afdelingsspecifieke normen en richtlijnen naleven. De motieven van de organisatie en de gemeenschappelijke afspraken begrijpen en daarnaar handelen.

 • Werking van machines volgen

  De werking van machines volgen, de productkwaliteit beoordelen en ervoor zorgen dat voldaan wordt aan de standaards.

Optionele kennis en vaardigheden

omgaan met collega’s wetgeving inzake gezondheid, veiligheid en hygiëne gegeven instructies volgen in een voedselverwerkend team werken diensten op een flexibele manier uitvoeren betrouwbaar handelen monsters etiketteren opleiding geven over de uitvoering van algemeen kwaliteitsbeheer geschiedenis van tabak machines geolied houden voor betrouwbaar functioneren zorgen voor naleving van de milieuwetgeving bij voedselproductie omgaan met managers zware gewichten tillen

Loopbaanperspectief

Het beroep bediener sigarettenmachine behoort tot de beroepsgroep Productiemachinebedieners. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20246800  hoog
verwachte vervangingsvraag tot 20249500  laag
verwachte baanopeningen tot 202416300  gemiddeld
salarisgroei tijdens loopbaan  zeer laag
uitwijkmogelijkheden naar sector  hoog
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  hoog
samenhang baankans met economie  gemiddeld

Source: Sisyphus ODB