Beroep bediener automatische trekkenwand

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Bediener automatische trekkenwand: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Vaardigheden

 • Risicoanalyses voor podiumproducties opstellen

  Risico's beoordelen, verbeteringen voorstellen en maatregelen beschrijven op productieniveau in podiumkunsten.

 • Persoonlijke werkomgeving voorbereiden

  Corrigeren van de instellingen of posities voor uw werkinstrumenten en aanpassen voordat met de start van de werkzaamheden wordt begonnen.

 • Artistieke concepten begrijpen

  De toelichting of demonstratie van artistieke concepten, oorsprong en processen van een artiest interpreteren en ernaar streven om zijn/haar visie te delen.

 • Veilig met mobiele elektrische systemen werken onder toezicht

  De nodige voorzorgsmaatregelen nemen bij het verstrekken van tijdelijke stroomvoorziening voor voorstellingen/opvoeringen en kunstprojecten onder toezicht.

 • Controlesystemen voor verplaatsingen op het podium bedienen

  Bedieningssystemen voor verplaatsingen op het podium, zoals vliegmechanismen, bedienen. Handmatige of elektrische systemen gebruiken.

 • Zich aanpassen aan creatieve eisen van artiesten

  Werk met kunstenaars, met als doel de creatieve visie te begrijpen en zich daaraan aan te passen. Ten volle gebruik maken van uw talenten en vaardigheden om het best mogelijke resultaat te bereiken.

 • Ontwerpers ondersteunen tijdens het ontwikkelingsproces

  Ontwerpers ondersteunen tijdens het ontwikkelingsproces.

 • Podiumindelingen digitaal uittekenen

  Uittekenen en ontwerpen van de decors en indelingen met behulp van software zoals CAD.

 • Materiaal installeren

  Ervoor zorgen dat u de uitrusting volgens deadlines en tijdschema's opzet.

 • Informatie van grondplannen op podium aanduiden

  Interpreteren van de ontwerpen en andere decortekeningen om de informatie van de plattegronden op het podium te markeren.

 • Artistieke producties beschrijven

  Een productie archiveren en documenteren in al zijn fasen net na de uitvoeringstermijn, zodat deze kan worden gereproduceerd en alle relevante informatie toegankelijk blijft.

 • Ergonomisch werken

  Ergonomische principes toepassen voor de organisatie van de werkplek en bij het manueel hanteren van uitrustingen en materialen.

 • Werken met aandacht voor de eigen veiligheid

  De veiligheidsregels toepassen in overeenstemming met gekregen trainingen en instructies en op basis van een goed begrip van de preventiemaatregelen en van de risico's voor uw eigen gezondheid en veiligheid.

 • Artistiek plan aanpassen aan locatie

  De plannen aanpassen aan andere plaatsen met betrekking tot het artistieke concept.

 • Technische documentatie gebruiken

  Begrijpen en gebruiken van technische documentatie in het totale technische proces.

 • Artistieke concepten omzetten in technische ontwerpen

  Samenwerken met het artistieke team om de overgang van de creatieve visie en de artistieke concepten naar een technisch ontwerp te vergemakkelijken.

 • Podiumuitrusting voor horizontale beweging onderhouden

  Onderhoudswerkzaamheden aan elektromechanische uitrusting voor horizontale bewegingen op het podium uitvoeren.

 • Technische problemen bij podiumuitrusting voorkomen

  Anticiperen op mogelijke problemen met mechanische en elektromechanische apparatuur.

 • Artistieke kwaliteit van een voorstelling beschermen

  De show observeren, anticiperen en reageren op eventuele technische problemen, zorgen voor een optimale artistieke kwaliteit.

 • Op de hoogte blijven van trends

  Nieuwe trens en ontwikkelingen in specifieke sectoren in de gaten houden en volgen.

 • Middelen voor artistieke producties organiseren

  Coördineren van de personele, materiële en financiële middelen binnen artistieke producties, gebaseerd op de gegeven documentatie, bijvoorbeeld scripts.

 • Persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken

  Maak gebruik van passende beschermingsmiddelen volgens opleiding, instructies en handleidingen. Controleer de beschermingsmiddelen en gebruik deze consequent.

 • Communiceren tijdens de voorstelling

  Efficiënte communicatie tijdens live-uitvoeringen, anticiperen op een eventuele storing.

 • Technische podiumuitrusting opzetten

  Mechanische en technische podiumuitrusting installeren. De installatie testen om ervoor te zorgen dat alles goed werkt.

 • Artistieke intenties interpreteren

  De artistieke intenties van de auteur interpreteren.

 • Bewegende constructies op podia onderhouden

  Elektrische en mechanische onderdelen van podiumliften en -trappen controleren, onderhouden en herstellen.

 • Technische problemen bij vlieguitrusting voorkomen

  Anticiperen op technische problemen met vlieguitrusting en ze, indien mogelijk, voorkomen.

 • Tussenkomen bij acties op het podium

  Uw aanwijzingen voor acties op het podium opvolgen en ermee communiceren. Een besluit nemen over het exacte tijdstip en de procedure in een live omgeving, om een vlotte en consequente voorstelling te waarborgen.

 • Automatische controlesystemen voor verplaatsingen op het podium bedienen

  Een geautomatiseerd controlesysteem voor verplaatsingen op het podium en vliegsystemen bedienen. Het systeem voorbereiden en programmeren, met inbegrip van meerdere gesynchroniseerde bewegingen.

 • Kwaliteitscontrole van een ontwerp uitvoeren tijdens een voorstellingenreeks

  Controleren en waarborgen van de kwaliteit van de resultaten van het ontwerp tijdens een reeks voorstellingen.

 • Communicatieapparatuur gebruiken

  Het opzetten, testen en bedienen van verschillende soorten communicatieapparatuur zoals transmissieapparatuur, digitale netwerkapparatuur of telecommunicatieapparatuur.

 • Overleggen met betrokkenen over de implementatie van een productie

  Overleg plegen met verschillende personen en groepen betrokken zijn bij de productie. Op dezelfde lijn zitten wat betreft de praktische kant van de productie, en de personen op de hoogte houden.

 • Persoonlijke professionele ontwikkeling beheren

  Verantwoordelijkheid nemen voor levenslang leren en voortdurende professionele ontwikkeling. Zich engageren in leren om de vakbekwaamheid te ondersteunen en te actualiseren. Identificeren van prioritaire gebieden voor professionele ontwikkeling op basis van reflectie over de eigen praktijk en door contact met collega's en belanghebbenden.

Optionele kennis en vaardigheden

scenische elementen beheren tijdens repetities repetitiedecors demonteren uitrusting van een voorstelling opslaan zichzelf promoten repetitiedecor monteren personeel coachen om een voorstelling te leiden voorraad van technische middelen beheren bestaande ontwerpen aanpassen aan gewijzigde omstandigheden team leiden scenische elementen op het podium monteren ontwerpresultaten tijdens repetities bijwerken een professioneel netwerk ontwikkelen controlesystemen voor automatische uitrusting onderhouden klant raad geven over technische mogelijkheden uitrusting voor voorstellingen monteren documentatie leveren persoonlijke administratie bijhouden veiligheidsprocedures volgen bij werken op grote hoogten systeemindeling voor een productie onderhouden teamwerk plannen eerste hulp uitvoeren bij brand eigen werkwijze documenteren ontwikkelingen in ontwerptechnologie opvolgen

Loopbaanperspectief

Het beroep bediener automatische trekkenwand behoort tot de beroepsgroep Fotografen en interieurontwerpers. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20243400  erg hoog
verwachte vervangingsvraag tot 20245100  gemiddeld
verwachte baanopeningen tot 20248500  hoog
salarisgroei tijdens loopbaan  gemiddeld
uitwijkmogelijkheden naar sector  gemiddeld
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  gemiddeld
samenhang baankans met economie  erg hoog

Source: Sisyphus ODB