Beroep bediener automatische trekkenwand

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Conventioneel / Realistisch

Vaardigheden

 • Risicoanalyses voor podiumproducties opstellen
 • Persoonlijke werkomgeving klaarmaken
 • Artistieke concepten begrijpen
 • Veilig met mobiele elektrische systemen onder toezicht werken
 • Controlesystemen voor verplaatsingen op het podium bedienen
 • Zich aanpassen aan creatieve eisen van artiesten
 • Ontwerpers ondersteunen tijdens het ontwikkelingsproces
 • Podiumindelingen digitaal uittekenen
 • Uitrusting tijdig opzetten
 • Informatie van grondplannen op podium aanduiden
 • Artistieke producties beschrijven
 • Ergonomisch werken
 • Werken met aandacht voor de eigen veiligheid
 • Artistiek plan aanpassen aan locatie
 • Technische documentatie gebruiken
 • Artistieke concepten omzetten in technische ontwerpen
 • Podiumuitrusting voor horizontale beweging onderhouden
 • Technische problemen bij podiummateriaal voorkomen
 • Artistieke kwaliteit van een voorstelling beschermen
 • Op de hoogte blijven van trends
 • Middelen voor artistieke producties organiseren
 • Persoonlijk beschermingsmateriaal gebruiken
 • Communiceren tijdens shows
 • Technische podiumapparatuur opzetten
 • Artistieke intenties interpreteren
 • Bewegende constructies op podia onderhouden
 • Technische problemen bij vlieguitrusting voorkomen
 • Tussenkomen bij acties op het podium
 • Automatische controlesystemen voor verplaatsingen op het podium bedienen
 • Kwaliteitscontrole van een ontwerp uitvoeren tijdens een proefrun
 • Communicatiemateriaal gebruiken
 • Overleggen met betrokkenen over de implementatie van een productie
 • Persoonlijke professionele ontwikkeling beheren

Optionele kennis en vaardigheden

scenische elementen beheren tijdens repetities repetitiedecors demonteren uitrusting van een voorstelling opslaan zichzelf promoten repetitiedecor monteren personeel coachen om een voorstelling te leiden voorraad van technische middelen beheren bestaande ontwerpen aanpassen aan gewijzigde omstandigheden team leiden scenische elementen op het podium monteren ontwerpresultaten tijdens repetities bijwerken een professioneel netwerk ontwikkelen controlesystemen voor automatische uitrusting onderhouden klant raad geven over technische mogelijkheden uitrusting voor voorstellingen monteren documentatie leveren persoonlijke administratie bijhouden veiligheidsprocedures volgen bij werken op grote hoogten systeemindeling voor een productie onderhouden teamwerk plannen eerste hulp uitvoeren bij brand eigen werkwijze documenteren ontwikkelingen in ontwerptechnologie opvolgen