Beroep bankdirecteur

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Ondernemend / Conventioneel

Kennis

 • Financiële jaarrekeningen
 • Effecten
 • Financiële analyse
 • Principes voor bedrijfsbeheer
 • Boekhoudkundige technieken
 • Financiële wettelijke bepalingen
 • Investeringsanalyse
 • Maatschappelijk verantwoord ondernemen
 • Bankactiviteiten
 • Financieel beheer

Vaardigheden

 • Financiële beleidslijnen handhaven
 • Financiële marktontwikkelingen analyseren
 • Organisatorische structuur ontwikkelen
 • Businessplannen meedelen aan medewerkers
 • Streven naar bedrijfsgroei
 • Reputatie van een bank waarborgen
 • Naleving van bedrijfsregels waarborgen
 • Budgetten beheren
 • Financieringsmiddelen beheren
 • Inspanningen coördineren voor bedrijfsontwikkeling
 • Strategische bedrijfsbeslissingen nemen
 • Gezondheids- en veiligheidsprocedures plannen
 • Betrokken zijn bij de dagelijkse werkzaamheden in het bedrijf
 • Verantwoordelijkheid nemen voor het beheer van een bedrijf
 • Leiding geven aan personeel
 • Bedrijfsnormen volgen
 • Financieel plan opstellen
 • Bedrijfsdoelstellingen analyseren
 • Financieel risico analyseren
 • Activiteiten delegeren
 • Financiële prestaties van een bedrijf analyseren
 • Bedrijfsprocessen analyseren
 • Voldoen aan wettelijke verplichtingen

Optionele kennis en vaardigheden

contractenrecht financiële diensten aanbieden ethische gedragscodes voor bedrijven in acht nemen legale bedrijfsactiviteiten garanderen financiële informatie samenvatten kredietwaardigheid controleren werknemers opleiden belastingwetgeving nieuw personeel in dienst nemen klanttevredenheid garanderen leidinggevende voorbeeldrol vervullen in een organisatie met belanghebbenden onderhandelen bedrijfsleningen marketingprincipes financiële risico’s beheren prestaties van medewerkers van een organisatie evalueren advies geven over financiële zaken advies geven over beleggingen hypotheekleningen verslag uitbrengen over het algemene beheer van een bedrijf zakenrelaties aangaan omgaan met managers bedrijfscultuur vormen financiële producten personeel werven zakelijke overeenkomsten sluiten toezicht houden op de nationale economie

Loopbaanperspectief

Het beroep bankdirecteur behoort tot de beroepsgroep Managers gespecialiseerde dienstverlening. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20241800  gemiddeld
verwachte vervangingsvraag tot 20244700  gemiddeld
verwachte baanopeningen tot 20246400  gemiddeld
salarisgroei tijdens loopbaan  zeer hoog
uitwijkmogelijkheden naar sector  gemiddeld
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  erg hoog
samenhang baankans met economie  hoog