Beroep bandenmaker

Persoonlijkheidstypen

Kennis

  • Mechanics

Vaardigheden

  • Segregate raw materials
  • Monitor machine operations

Optionele kennis en vaardigheden

wiskunde distributieactiviteiten leiden natuurkunde fabricageprocessen kwaliteit van grondstoffen controleren principes voor bedrijfsbeheer chemie banden klaarmaken voor vulkanisatie afval sorteren goederen monteren

Loopbaanperspectief

Het beroep bandenmaker behoort tot de beroepsgroep Productiemachinebedieners. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20246800  hoog
verwachte vervangingsvraag tot 20249500  laag
verwachte baanopeningen tot 202416300  gemiddeld
salarisgroei tijdens loopbaan  zeer laag
uitwijkmogelijkheden naar sector  hoog
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  hoog
samenhang baankans met economie  gemiddeld