Beroep bakkerijmedewerker

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Bakkerijmedewerker: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Bakkerij-ingrediënten

  De grondstoffen en andere ingrediënten die voor bakkerijproducten worden gebruikt.

 • Productiemethoden bakkerij

  De productiemethoden die worden gebruikt voor bakkerijproducten, zoals gistdeeg, ongezuurd deeg, zuurdeeg en voorgebakken deeg.

Vaardigheden

 • Bakkerij-ovens bedienen

  Ovens gebruiken waarbij gebruik wordt gemaakt van het gepaste thermische regime om verschillende soorten deeg te bakken en de apparatuur te onderhouden met het oog op een doeltreffende en correcte werking.

 • Productieomschakelingen realiseren

  Plannen van en letten op omschakelingen en aanverwante activiteiten om de vereiste productieplanning met succes uit te voeren.

 • Werking van machines volgen

  De werking van machines volgen, de productkwaliteit beoordelen en ervoor zorgen dat voldaan wordt aan de standaards.

 • Voedselverwerkende handelingen nauwkeurig meten

  Uitvoeren van nauwkeurig gemeten opdrachten met geschikt gereedschap en apparatuur bij de productie van voedsel en dranken.

 • Hygiënische procedures volgen tijdens de voedselverwerking

  Zorgen voor een schone werkruimte volgens hygiënische normen in de voedselverwerkende industrie.

 • Productievoorschriften voor voedingsmiddelen en dranken toepassen

  Nationale, internationale en interne vereisten toepassen en volgen die worden vermeld in normen, voorschriften en andere specificaties met betrekking tot de productie van voedsel en dranken.

 • Gevarenanalyse van kritische controlepunten toepassen

  De voorschriften voor de productie van levensmiddelen en de naleving van de voorschriften inzake voedselveiligheid toepassen. Gebruik maken van procedures voor de voedselveiligheid op basis van de kritische controlepunten Hazard Analysis Critical Control Points (HACCP risicoanalyse en kritische controlepunten).

 • Op het gemak zijn in onveilige omgevingen

  Op het gemak zijn in onveilige omgevingen zoals blootstelling aan stof, roterende apparatuur, hete oppervlakken, vries- en koelruimten, lawaai, natte vloeren en bewegende liftuitrusting.

 • Beleidslijnen van de organisatie naleven

  Beleidslijnen van de organisatie of afdelingsspecifieke normen en richtlijnen naleven. De motieven van de organisatie en de gemeenschappelijke afspraken begrijpen en daarnaar handelen.

 • Tegen hoge temperaturen bestand zijn

  Bestand zijn tegen hoge temperaturen, terwijl de concentratie en efficiëntie onder veeleisende omstandigheden behouden blijven.

 • Productieschema’s volgen

  Volgen van het productieschema, rekening houdend met alle eisen, tijden en behoeften. Dit schema schetst welke afzonderlijke goederen in elke periode geproduceerd moeten worden en geeft een overzicht van de verschillende aandachtspunten zoals productie, personeel, voorraden, enz. Het is meestal gekoppeld aan de productie waar het plan aangeeft wanneer en hoeveel van elk product nodig is. Alle informatie gebruiken die bij de daadwerkelijke uitvoering van het plan aanwezig is.

 • Correct gebruik van bakkersuitrusting waarborgen

  Gebruik maken van gebruiksvoorwerpen, machines en apparatuur voor de productie van bakkerij- en meelproducten zoals kneedmachines, controle-apparatuur, vaten, messen, bakovens, snijmachines, wikkels, mixers en glansmachines. Alle hulpmiddelen in goede staat houden.

 • Kwaliteitscontroles bij voedselverwerking uitvoeren

  De kwaliteit waarborgen van alle factoren die een rol spelen in een voedselproductieproces.

 • Goede productiepraktijken toepassen

  Voorschriften toepassen met betrekking tot de productie van levensmiddelen en de naleving van de voedselveiligheid. Gebruik maken van voedselveiligheidsprocedures op basis van Good Manufacturing Practices (goede productiepraktijken).

 • Machines voor voedingsmiddelen en dranken schoonmaken

  Schone machines die worden gebruikt voor de productie van levensmiddelen of dranken. Zorg voor passende oplossingen voor het schoonmaken. Zij bereiden alle onderdelen voor en zorgen ervoor dat ze schoon genoeg zijn om afwijkingen of fouten in het productieproces te vermijden.

 • Regelgeving inzake brandbare producten toepassen

  Wet- en regelgeving voor de veilige opslag en het veilig gebruik van brandbare stoffen.

 • Regelsystemen voor machines opzetten

  Opzetten of aanpassen van regelsystemen voor machines om omstandigheden zoals materiaalstroom, temperatuur of druk te reguleren.

 • Bakkerswaren bakken

  Voer alle taken uit voor het bakken, zoals de voorbereiding van de oven en het laden van het product, totdat de gebakken producten eruit worden verwijderd.

 • Temperatuur bij de verwerking van meelproducten volgen

  De temperatuur tijdens de verschillende fasen van de verwerking van meelproducten volgen, met name tijdens het gisten, rijzen en bakken. De specificaties of recepten volgen.

 • Warmtebehandeling toepassen

  Warmtebehandeling toepassen voor de bereiding en conservering van halfafgewerkte of afgewerkte voedingsmiddelen.

 • Productie van uitstekende voedingsmiddelen nastreven

  Tracht levensmiddelen in hun kwalitatief beste vorm te ontwikkelen.

 • Hygiëne waarborgen

  Werkplaatsen en uitrusting vrijhouden van vuil, infectie en ziekte door afval te verwijderen en te zorgen voor een passende reiniging.

Optionele kennis en vaardigheden

goederen volgens werkorders vastmaken schriftelijke instructies volgen diensten op een flexibele manier uitvoeren mechanisch materiaal onderhouden betrouwbaar handelen wetgeving inzake gezondheid, veiligheid en hygiëne temperatuur in het productieproces van levensmiddelen en dranken volgen zorgen voor naleving van de milieuwetgeving bij voedselproductie in een voedselverwerkend team werken temperatuurschalen machines geolied houden voor betrouwbaar functioneren omgaan met managers maalhandelingen ovenventilatie beheren gebak produceren omgaan met collega’s monsters etiketteren mondelinge instructies volgen

Loopbaanperspectief

Het beroep bakkerijmedewerker behoort tot de beroepsgroep Productiemachinebedieners. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20246800  hoog
verwachte vervangingsvraag tot 20249500  laag
verwachte baanopeningen tot 202416300  gemiddeld
salarisgroei tijdens loopbaan  zeer laag
uitwijkmogelijkheden naar sector  hoog
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  hoog
samenhang baankans met economie  gemiddeld

Source: Sisyphus ODB