Beroep baggermachinist

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Baggermachinist: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Mechanische systemen

  Mechanische systemen, met inbegrip van versnellingen, motoren, hydraulische en pneumatische systemen. Hun functies en mogelijke defecten.

 • Baggerconsoles

  De configuratie van de verschillende soorten baggerconsoles. Hoe de functies van het baggeren naar de console worden overgezet.

Vaardigheden

 • Monsters nemen

  Apparatuur instellen en bedienen om water-, gas- of bodemmonsters te nemen voor tests.

 • Baggermaterieel onderhouden

  Het baggermaterieel in goede staat houden. Zuigelementen, pompen, kabels, snijkoppen en andere elementen regelmatig inspecteren en de nodige maatregelen nemen om beschadiging of slijtage te herstellen.

 • Riggingmateriaal gebruiken

  Gebruik van riggingmateriaal zoals kabels, touwen, katrollen en lieren om hoge structuren veilig te stellen.

 • Waterdiepte meten

  Meten van de diepte van een waterlichaam met behulp van dieptemeetapparatuur zoals een dieptemeter.

 • Veiligheidsuitrusting gebruiken tijdens bouwwerkzaamheden

  Gebruiken van elementen van beschermende kleding, zoals schoenen met stalen punt en een veiligheidsbril, om de kans op ongevallen in de bouw tot een minimum te beperken en om het risico op letsel bij een ongeval te beperken.

 • Gezondheids- en veiligheidsprocedures in de bouw in acht nemen

  De relevante gezondheids- en veiligheidsprocedures in de bouw toepassen om ongevallen, verontreiniging en andere risico’s te voorkomen.

 • Schade aan infrastructuur van nutsvoorzieningen voorkomen

  Nutsbedrijven of plannen inzake de locatie van eventuele nutsvoorzieningen die een project zouden kunnen verstoren of erdoor kunnen worden geschaad raadplegen. Het nodige doen om schade te voorkomen.

 • Baggeraar positioneren

  Communiceren met de gezagvoerder of stuurman om de dreg in de juiste positie te plaatsen om met de baggeractiviteit te beginnen.

 • Ergonomisch werken

  Ergonomische principes toepassen voor de organisatie van de werkplek en bij het manueel hanteren van uitrustingen en materialen.

Optionele kennis en vaardigheden

graaftechnieken persoonlijke administratie bijhouden zware constructiewerktuigen bevestigen ankerpalen positioneren kleine reparaties aan apparatuur uitvoeren een computer gebruiken grondmechanica tanden van snijkop vervangen gegevens over de voortgang van het werk bijhouden plaatsing van ankers aansturen gps-systemen gebruiken zuigarm besturen snijkoppen besturen graafwielbaggers bedienen graafmachines bedienen pijpleidingen schoonmaken laadvermogen van machines

Loopbaanperspectief

Het beroep baggermachinist behoort tot de beroepsgroep Bedieners mobiele machines. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 2024-600  laag
verwachte vervangingsvraag tot 202410100  gemiddeld
verwachte baanopeningen tot 202410100  erg laag
salarisgroei tijdens loopbaan  gemiddeld
uitwijkmogelijkheden naar sector  hoog
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  gemiddeld
samenhang baankans met economie  laag

Source: Sisyphus ODB