Beroep baggermachinist

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

  • Mechanical systems
  • Dredging consoles

Vaardigheden

  • Collect samples
  • Use rigging tools
  • Measure water depth
  • Use safety equipment in construction
  • Follow health and safety procedures in construction
  • Prevent damage to utility infrastructure
  • Position dredger
  • Work ergonomically

Optionele kennis en vaardigheden

graaftechnieken persoonlijke administratie bijhouden zware constructiewerktuigen bevestigen ankerpalen positioneren kleine reparaties aan apparatuur uitvoeren een computer gebruiken grondmechanica tanden van snijkop vervangen gegevens over de voortgang van het werk bijhouden plaatsing van ankers aansturen gps-systemen gebruiken zuigarm besturen snijkoppen besturen graafwielbaggers bedienen graafmachines bedienen pijpleidingen schoonmaken laadvermogen van machines

Loopbaanperspectief

Het beroep baggermachinist behoort tot de beroepsgroep Bedieners mobiele machines. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 2024-600  laag
verwachte vervangingsvraag tot 202410100  gemiddeld
verwachte baanopeningen tot 202410100  erg laag
salarisgroei tijdens loopbaan  gemiddeld
uitwijkmogelijkheden naar sector  hoog
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  gemiddeld
samenhang baankans met economie  laag