Beroep bagage-inspecteur

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Conventioneel / Ondernemend
 • Ondernemend / Sociaal
 • Ondernemend / Realistisch

Kennis

 • Illegale stoffen
 • Veiligheidsrisico’s
 • Methoden controleren

Vaardigheden

 • Gevaren voor de veiligheid vaststellen
 • Beveiligingscontroles uitvoeren
 • Zorgen voor de openbare orde en veiligheid
 • Waakzaam zijn
 • Voldoen aan wettelijke bepalingen
 • Contacten leggen met veiligheidsautoriteiten
 • Overtreders aanhouden
 • Ondernemingsbeleid toepassen
 • Alert blijven
 • Contacten onderhouden met lokale overheden
 • Terroristische dreigingen vaststellen
 • Verschillende communicatiekanalen gebruiken

Optionele kennis en vaardigheden

radioapparatuur gebruiken conflicten hanteren omgaan met agressief gedrag kalm reageren in stressvolle situaties surveillancemethoden personen in bedwang houden personen naar cellen begeleiden veiligheidsnormen opstellen inspectieanalyses uitvoeren zorgen voor personencontrole door metaaldetector kaartjes controleren bij de ingang van een locatie veelvoorkomende veiligheidsvoorschriften in de luchtvaart veiligheids- en bewakingsapparatuur bedienen veiligheidsrisico’s op luchthavens identificeren goederen opslaan beginselen van zelfverdediging nakomen fouilleren helpen bij politieonderzoek testen op verboden stoffen