Beroep badmeester

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Badmeester: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Veiligheidsvoorschriften voor zwembaden

  De regels en richtlijnen met betrekking tot de veiligheid van zwembaden, zoals regels voor de veiligheid van kinderen, rennen, duiken, glijbanen, elektrische apparaten, voeding en dranken, waterhygiëne en opblaasbare attributen.

 • Chemicaliën voor zwembaden

  Soorten ontsmettingsmiddelen die de groei van bepaalde bacteriën in het zwembadwater onder controle houden.

 • Beschermingsmaatregelen omtrent zwembadchemicaliën

  Soort uitrusting dat wordt gebruikt om zich te beschermen tegen blootstelling aan chemische stoffen in zwembaden, zoals chemische brillen, ondoordringbare handschoenen en laarzen voor elke chemische behandeling.

Vaardigheden

 • Infrastructuur controleren

  Regelmatig controleren en inspecteren van de toestand van het zwembad en de omliggende infrastructuur, zoals duikplanken, ladders en vloeren.

 • Afval verwijderen

  Afval verwijderen overeenkomstig de wetgeving, met inachtneming van de milieu- en bedrijfsverantwoordelijkheden.

 • Zwembaden schoonhouden

  Regelmatig toezicht houden op de toestand van het zwembad, puin of afval verwijderen en het dek van het zwembad schoon en veilig houden.

 • Kwaliteit van zwembadwater op peil houden

  Continu toezicht houden op de kleur, temperatuur en netheid van het zwembadwater en de nodige maatregelen nemen om een hoge kwaliteit van het water in het zwembad te waarborgen.

 • Toezicht houden op activiteiten in een zwembad

  Ervoor zorgen dat de activiteiten van de zwembadbezoekers voldoen aan de zwembadregelgeving: De zwemmers op de hoogte brengen van de voorschriften van het zwembad, reddingsactiviteiten uitvoeren, toezicht houden op de activiteiten van duiken en op de glijbanen, actie ondernemen in geval van intimidatie of overtreding, en op passende wijze handelen in geval van wangedrag.

 • Schoonmaakmateriaal onderhouden

  De uitrusting en het materiaal dat voor schoonmaak werd gebruikt reinigen en in goede staat bewaren.

 • Communiceren met klanten

  Reageren op en communiceren met klanten op de meest efficiënte en geschikte manier om hen in staat te stellen toegang te krijgen tot de gewenste producten of diensten, of andere hulp die zij nodig kunnen hebben.

 • Openbare ruimte schoonmaken

  De gebieden desinfecteren waartoe het publiek toegang heeft.

Optionele kennis en vaardigheden

omgaan met veterinaire noodgevallen noodevacuatieplannen beheren zwemlessen geven eerste hulp bieden gevonden voorwerpen beheren advies geven over veiligheid klantendiensten toiletfaciliteiten schoonhouden brandblussers gebruiken klachten van klanten inzake sanitaire voorzieningen melden voorraad van sanitaire voorzieningen aanvullen zwembadgebruikers helpen reanimatie zwemmen diefstalpreventie beheren inlichten over toiletproblemen risicobeheersingsmaatregelen selecteren met chemische reinigingsmiddelen werken zwemmers redden

Loopbaanperspectief

Het beroep badmeester behoort tot de beroepsgroep Schoonmakers. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 202411300  gemiddeld
verwachte vervangingsvraag tot 202463700  hoog
verwachte baanopeningen tot 202475000  hoog
salarisgroei tijdens loopbaan  zeer laag
uitwijkmogelijkheden naar sector  gemiddeld
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  gemiddeld
samenhang baankans met economie  laag

Source: Sisyphus ODB