Beroep Bacterioloog

Een bacterioloog bestudeert bacteriën en hun interactie met levende organismen en hun omgeving. Hij past zijn wetenschappelijke kennis toe in de ontwikkeling van nieuwe processen, technieken en producten voor het aanpakken van milieuproblemen en menselijke ziektes. Hij voert experimenten en testen uit, verzamelt en bestudeert data, onderzoekt en monitort bacteriën houdt databestanden bij. Zijn bevindingen beschrijft hij in (wetenschappelijke) artikelen en rapporten. Hij bediscussieert zijn ontdekkingen in de wetenschappelijke kring. Een bacterioloog vervult ook een adviesfunctie naar regeringen en organisatie op het gebied van natuurbehoud- en beheer.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Onderzoekend / Realistisch
 • Onderzoekend / Artistiek
 • Onderzoekend / Sociaal

Taken bacterioloog

 • Uitvoeren van laboratorium- en veldonderzoeken naar bacteriën.
 • Ontwikkelen van nieuwe processen en technieken voor agrarisch, milieutechnisch of farmaceutisch gebruik.
 • Uitvoeren van experimenten en testen, verzamelen en bestuderen van data, en bijhouden van databestanden 5. Vinden, categoriseren, beschrijven en volgen van bacteriën. 6. Gebruiken van hoogwaardige apparatuur en technologie zoals telemetrie, genetische manipulatie of polymerase kettingreactie. 7. Rapporteren en presenteren van bevindingen in (wetenschappelijke) artikelen en rapporten. 8. Adviseren van overheden en andere organisaties.
 • Vinden, categoriseren, beschrijven en volgen van bacteriën.
 • Gebruiken van hoogwaardige apparatuur en technologie zoals telemetrie, genetische manipulatie of polymerase kettingreactie.
 • Rapporteren en presenteren van bevindingen in (wetenschappelijke) artikelen en rapporten.
 • Adviseren van overheden en andere organisaties.

Gerelateerde beroepen onderzoek, advisering

 • Belastingconsulent
 • Bioloog
 • Biotechnoloog
 • Chemicus
 • Civiel ingenieur (wo)
 • Clinical research associate (cra)
 • Epidemioloog
 • Fysicus, klinisch fysicus, gezondheidsfysicus
 • Geograaf
 • Geoloog, geofysicus
 • Hoofd afdeling R & D
 • Ingenieur (hbo), anders
 • Klimatoloog
 • Metallurg
 • Meteoroloog
 • Milieu-inspecteur
 • Milieuadviseur
 • Natuurwetenschapper, anders
 • Sociale wetenschapper, overige gebieden
 • Socioloog, antropoloog of verwant gebied

Loopbaanperspectief

Het beroep Bacterioloog behoort tot de beroepsgroep Biologen en natuurwetenschappers. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 2024-400  erg laag
verwachte vervangingsvraag tot 20245000  laag
verwachte baanopeningen tot 20245000  erg laag
salarisgroei tijdens loopbaan  hoog
uitwijkmogelijkheden naar sector  hoog
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  gemiddeld
samenhang baankans met economie  hoog