Beroep Auditor kwaliteitszorg

Een auditor kwaliteitszorg voert audits uit met behulp van HACCP/ISO kwaliteitszorgsystemen binnen de organisatie waar hij werkzaam is. Het uitvoeren van een audit betekent dat hij controleert of er wordt gewerkt volgens werkinstructies, voorschriften en procedures. Hiervoor bestudeert hij procedures en instructies en interviewt hij medewerkers over de praktijksituatie. Op basis van de resultaten van de audit adviseert hij anderen in de organisatie waarbij de auditor kwaliteitszorg streeft naar het verbeteren van processen en interne controles. Hierbij overlegt hij met collega-auditoren. In geval van certificatie geeft hij een eindoordeel. Hij zorgt ook voor de praktische zaken rondom de uitvoering zoals planning, voortgang en kwaliteit. Hierbij houdt hij rekening met audit doelstellingen, termijnen en vereisten. De auditor kwaliteitszorg levert een bijdrage aan de rapportages voor de directie.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Auditor kwaliteitszorg: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Taken auditor kwaliteitszorg

 • Uitvoeren van audits met behulp van HACCP/ISO kwaliteitszorgsystemen.
 • Adviseren van anderen over het verbeteren van processen en interne controles.
 • Overleggen met collega-auditoren.
 • In voorkomende gevallen het verschaffen van een eindoordeel.
 • Zorgen voor praktische zaken rondom uitvoering van audits.
 • Rekening houden met audit doelstellingen, termijnen en vereisten.
 • Schrijven van rapportages over resultaten audit voor directie en andere geïnteresseerden.

Gerelateerde beroepen accountancy, controle

 • Accountant, administratieconsulent (AAC)
 • Assistent accountant
 • Auditor
 • Controleur naleving regelgeving
 • Controller (financieel)
 • Medewerker accountant
 • Registeraccountant (RA)

Loopbaanperspectief

Het beroep Auditor kwaliteitszorg behoort tot de beroepsgroep Accountants. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20242800  gemiddeld
verwachte vervangingsvraag tot 202410900  laag
verwachte baanopeningen tot 202413800  laag
salarisgroei tijdens loopbaan  hoog
uitwijkmogelijkheden naar sector  gemiddeld
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  laag
samenhang baankans met economie  gemiddeld

Source: Sisyphus ODB