Beroep audioloog

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Onderzoekend / Sociaal

Kennis

 • Gehoorverlies
 • Psychoakoestiek
 • Gezondheidszorg
 • Neurofysiologie
 • Menselijke fysiologie
 • Evenwichtsstoornissen
 • Hygiëne in de gezondheidszorg
 • Fysiologie van evenwicht
 • Wetgeving inzake gezondheidszorg
 • Menselijke anatomie
 • Menselijk oor
 • Akoestiek
 • Gehoorapparaten
 • Audiometrie
 • Pathologie
 • Fysiologie van gehoor
 • Audiologie
 • Communicatie bij auditieve beperkingen

Vaardigheden

 • Werken in een multiculturele omgeving in de gezondheidszorg
 • Effectief communiceren in de gezondheidszorg
 • Gehoorapparaten afstellen
 • Behandelingsstrategieën voor uitdagingen inzake menselijke gezondheid bieden
 • Instructies geven over het gebruik van gehoorapparaten
 • Actief luisteren
 • Kwaliteitsnormen in verband met de uitoefening van gezondheidszorg naleven
 • Eigen verantwoordelijkheid aanvaarden
 • Gezondheidsvoorlichting bieden
 • Gezondheidswetenschappen toepassen
 • Integratie bevorderen
 • Reageren op veranderende omstandigheden in de gezondheidszorg
 • Klinische audit uitvoeren
 • Gezondheidsgerelateerd onderzoek uitvoeren
 • Gegevens van gebruikers van gezondheidszorg beheren
 • Cochleaire implantaten aanpassen
 • Gehoorstoornissen vaststellen
 • Voorlichten over preventie van ziekte
 • Beleidslijnen van de organisatie naleven
 • Zorgen voor de veiligheid van gebruikers van gezondheidszorg
 • Gehoortesten aanpassen
 • Afdrukken produceren voor oorvormen
 • Collaboratieve therapeutische relaties ontwikkelen
 • Werken in multidisciplinaire gezondheidsteams
 • Gehoorgang van patiënten reinigen
 • Beleidsmakers over gezondheidsuitdagingen informeren
 • Bijdragen aan de continuïteit van de gezondheidszorg
 • Psychologische invloed van gehoorproblemen beoordelen
 • Gebruikers van gezondheidszorg doorverwijzen
 • Contextspecifieke klinische vaardigheden toepassen
 • Vooruitgang van patiënten door een behandeling controleren
 • Patiënten advies geven over het verbeteren van het gehoor
 • Communiceren met gebruikers van gezondheidszorg
 • Organisatorische technieken gebruiken
 • Wetgeving in verband met gezondheidszorg naleven
 • Speciale gehoorapparatuur gebruiken voor testen
 • Omgaan met noodzorgsituaties
 • Klinische richtlijnen volgen
 • Elektronische en mobiele gezondheidstechnologieën gebruiken
 • Meeleven met gebruikers van gezondheidszorg
 • Advies geven in verband met geïnformeerde toestemming van zorgontvangers

Optionele kennis en vaardigheden

leiding geven aan een audiologisch team spraaktechnieken vreemde talen gebruiken bij zorg vreemde talen gebruiken voor gezondheidsgerelateerd onderzoek begeleidingsmethodes klinische geriatrie menselijke psychologische ontwikkeling onderzoek uitvoeren met betrekking tot onderwerpen rond gehoor kindergeneeskunde zorgen voor gepaste administratie van afspraken pedagogie soorten handicaps

Loopbaanperspectief

Het beroep audioloog behoort tot de beroepsgroep Fysiotherapeuten. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 202412100  erg hoog
verwachte vervangingsvraag tot 202410400  gemiddeld
verwachte baanopeningen tot 202422500  hoog
salarisgroei tijdens loopbaan  laag
uitwijkmogelijkheden naar sector  laag
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  erg laag
samenhang baankans met economie  erg laag