Beroep audioloog

Een audioloog diagnosticeert met behulp van allerlei apparaten de gehoorproblemen waar de arts geen diagnose voor kan stellen. Een audioloog begeleidt slechthorenden ook met de revalidatie en/of het omgaan met hulpmiddelen zoals een gehoorapparaat. Hij/zij schrijft voor welke hulpmiddelen of therapieën de patiënt gaat gebruik voor zijn revalidatie. Een audioloog kan zeer accurate hoortesten afnemen. Een audioloog verdiept zich in de nieuwste vakliteratuur, en is een expert op het gebied van technische apparaten die hem/haar helpen bij het diagnosticeren van het hoorprobleem.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Sociaal / Onderzoekend
 • Onderzoekend / Sociaal

Taken audioloog

 • Diagnosticeren van veelal zeer complexe gehoorproblemen met behulp van technische apparaten.
 • Afnemen van zeer accurate hoortesten. 2. Schrijven van een behandelplan en deze uitvoeren. 2. Begeleiden van patiënten bij de revalidatie en het omgaan met hulpmiddelen, zoals een gehoorapparaat. 5. Verdiepen in de meest recente vakliteratuur. 6. Doorverwijzen van de patiënt naar medisch specialisten.
 • Verdiepen in de meest recente vakliteratuur.
 • Doorverwijzen van de patiënt naar medisch specialisten.

Gerelateerde beroepen overige gezondheidszorg

 • Ambulancechauffeur
 • Arbospecialist
 • Chiropractor
 • Contactlensspecialist
 • Medewerker gezondheidszorg, anders
 • Medewerker medische administratie
 • Medewerker opticien
 • Opticien
 • Optometrist
 • Osteopaat
 • Paramedisch beroepsbeoefenaar, anders
 • Verpleegkundige spoedeisende medische hulp

Kennis

 • Menselijke fysiologie
 • Gezondheidszorg
 • Akoestiek
 • Psychoakoestiek
 • Evenwichtsstoornissen
 • Hygiëne in de gezondheidszorg
 • Fysiologie van evenwicht
 • Menselijke anatomie
 • Pathologie
 • Communicatie bij auditieve beperkingen
 • Wetgeving inzake gezondheidszorg
 • Fysiologie van gehoor
 • Gehoorapparaten
 • Audiometrie
 • Neurofysiologie
 • Gehoorverlies
 • Audiologie
 • Menselijk oor

Vaardigheden

 • Contextspecifieke klinische vaardigheden toepassen
 • Beleidsmakers over gezondheidsuitdagingen informeren
 • Speciale gehoorapparatuur gebruiken voor testen
 • Integratie bevorderen
 • Cochleaire implantaten aanpassen
 • Wetgeving in verband met gezondheidszorg naleven
 • Actief luisteren
 • Kwaliteitsnormen in verband met de uitoefening van gezondheidszorg naleven
 • Psychologische invloed van gehoorproblemen beoordelen
 • Vooruitgang van patiënten door een behandeling controleren
 • Elektronische en mobiele gezondheidstechnologieën gebruiken
 • Bijdragen aan de continuïteit van de gezondheidszorg
 • Gegevens van gebruikers van gezondheidszorg beheren
 • Communiceren met gebruikers van gezondheidszorg
 • Behandelingsstrategieën voor uitdagingen inzake menselijke gezondheid bieden
 • Voorlichten over preventie van ziekte
 • Gehoorapparaten afstellen
 • Gezondheidswetenschappen toepassen
 • Klinische audit uitvoeren
 • Gehoorgang van patiënten reinigen
 • Reageren op veranderende omstandigheden in de gezondheidszorg
 • Organisatorische technieken gebruiken
 • Werken in multidisciplinaire gezondheidsteams
 • Omgaan met noodzorgsituaties
 • Beleidslijnen van de organisatie naleven
 • Klinische richtlijnen volgen
 • Instructies geven over het gebruik van gehoorapparaten
 • Advies geven in verband met geïnformeerde toestemming van zorgontvangers
 • Zorgen voor de veiligheid van gebruikers van gezondheidszorg
 • Gehoortesten aanpassen
 • Meeleven met gebruikers van gezondheidszorg
 • Gebruikers van gezondheidszorg doorverwijzen
 • Gehoorstoornissen vaststellen
 • Collaboratieve therapeutische relaties ontwikkelen
 • Eigen verantwoordelijkheid aanvaarden
 • Werken in een multiculturele omgeving in de gezondheidszorg
 • Afdrukken produceren voor oorvormen
 • Effectief communiceren in de gezondheidszorg
 • Gezondheidsvoorlichting bieden
 • Patiënten advies geven over het verbeteren van het gehoor
 • Gezondheidsgerelateerd onderzoek uitvoeren

Optionele kennis en vaardigheden

menselijke psychologische ontwikkeling vreemde talen gebruiken bij zorg kindergeneeskunde vreemde talen gebruiken voor gezondheidsgerelateerd onderzoek leiding geven aan een audiologisch team pedagogie spraaktechnieken soorten handicaps zorgen voor gepaste administratie van afspraken onderzoek uitvoeren met betrekking tot onderwerpen rond gehoor begeleidingsmethodes klinische geriatrie

Functietitels

 • Promovendus / onderzoeker audiologie ctcm, 36 u p.w.
 • Klinisch fysicus audioloog
 • 2x klinisch fysicus audioloog
 • 2x klinisch fysicus audioloog (auris audiologische centra bergen op zoom, goes, rotterdam)