Beroep attractiemedewerker

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Attractiemedewerker: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Noodprocedures in pretparken

  Op de hoogte blijven van de stilleggings- en noodprocedures voor de noodevacuatie van pretparken.

Vaardigheden

 • Toezicht houden op de veiligheid in een pretpark

  Activiteiten opvolgen om de permanente veiligheid en het fatsoenlijk gedrag van de parkbezoekers te waarborgen; onhandelbare bezoekers verwijderen indien nodig.

 • Communiceren met parkbezoekers

  Communiceer met bezoekers van het pretpark terwijl de rit niet operatief is.

 • Communicatiesystemen van attracties controleren

  Controleer of alle communicatiefuncties van de aan u toegewezen rit correct functioneren.

 • Attractiewagens reinigen

  Vuil en troep in attractiewagens in een pretpark verwijderen.

 • Gezondheid en veiligheid van bezoekers garanderen

  De nodige voorzorgsmaatregelen nemen om de fysieke veiligheid van een publiek of een persoon die een activiteit bezoekt te waarborgen. Voorbereiden van acties in geval van nood. Beheren van de eerste hulp en noodevacuatieprocedures.

 • Controlepanelen van attracties bedienen

  De attractie bedienen met behulp van het mechanische bedieningspaneel.

 • Gezondheid en veiligheid van personeel garanderen

  Een cultuur van gezondheid, veiligheid en zekerheid bij het personeel bevorderen en in standhouden door het beleid en de procedures voor de bescherming van kwetsbare deelnemers te handhaven en zo nodig het vermoeden van mogelijk misbruik aan te pakken.

 • Veiligheidssystemen van attracties controleren

  Veiligheidssystemen van attracties controleren om na te gaan of alles op een normale, veilige manier werkt.

Optionele kennis en vaardigheden

attracties in een pretpark aankondigen faciliteiten in een pretpark reinigen bezoekers aan een pretpark bijstaan aanwijzingen geven aan bezoekers in pretparken uitrusting van pretparken onderhouden attracties in pretparken onderhouden

Loopbaanperspectief

Het beroep attractiemedewerker behoort tot de beroepsgroep Vuilnisophalers en dagbladenbezorgers. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20245900  gemiddeld
verwachte vervangingsvraag tot 202457800  erg hoog
verwachte baanopeningen tot 202463700  erg hoog
salarisgroei tijdens loopbaan  gemiddeld
uitwijkmogelijkheden naar sector  hoog
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  laag
samenhang baankans met economie  erg hoog

Source: Sisyphus ODB