Beroep astronaut

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Ondernemend / Conventioneel
 • Realistisch / Onderzoekend

Kennis

 • Geostationaire satellieten
 • Natuurkunde
 • Geografische informatiesystemen
 • Lancering van satellieten in een baan rond de aarde
 • Prestatieparameters van het mondiaal satellietnavigatiesysteem
 • Soorten satellieten

Vaardigheden

 • Experimentele gegevens verzamelen
 • Zwaartekrachtmetingen uitvoeren
 • Communicatiemateriaal gebruiken
 • Grafische communicatie-interfaces interpreteren
 • Onderzoek doen over klimaatprocessen
 • Grafische 3d-computersoftware bedienen
 • Geologische gegevens verzamelen
 • Wetenschappelijke experimenten uitvoeren in de ruimte
 • Gegevens verzamelen met een gps
 • Gps-systemen gebruiken
 • Visuele geletterdheid bezitten
 • Verschillende communicatiekanalen gebruiken

Optionele kennis en vaardigheden

mechanische problemen in vliegtuigen aanpakken mechanica lanceerplaatsen van satellieten onderzoeken zuurstofzuiverheid testen vliegtuigmechanica zuurstof overbrengen weersvoorspellingen analyseren gespecialiseerde computermodellen gebruiken voor weersvoorspellingen vloeistofmechanica rekening houden met tijdszones bij de uitvoering van werk omgaan met moeilijke werkomstandigheden apparatuur voor de afvoer van gassen bedienen missies van ruimtesatellieten plannen

Loopbaanperspectief

Het beroep astronaut behoort tot de beroepsgroep Dekofficieren en piloten. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 2024-700  erg laag
verwachte vervangingsvraag tot 20244100  gemiddeld
verwachte baanopeningen tot 20244100  erg laag
salarisgroei tijdens loopbaan  zeer laag
uitwijkmogelijkheden naar sector  gemiddeld
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  gemiddeld
samenhang baankans met economie  laag