Beroep assistent-podoloog

Assistent-podoloog: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Soorten orthopedische middelen

  Verschillende soorten orthopedische benodigdheden, zoals braces en armsteunen, die worden gebruikt voor fysiotherapie of fysiotherapie of fysieke revalidatie.

 • Alternatieven voor orthopedische behandeling

  Passende en beschikbare niet-operatieve en operatieve behandelingsalternatieven voor veel voorkomende orthopedische aandoeningen en letsels, de voordelen en beperkingen van elk type behandeling alsmede mogelijke bijwerkingen of complicaties van de behandeling.

 • Voetchirurgie

  Het chirurgische specialisme voor de behandeling van aandoeningen en misvormingen van voeten, pezen, hakken en hamertenen.

 • Beheer van gezondheidsgegevens

  De procedures en het belang van administratie in een zorgstelsel, onder meer in ziekenhuizen of klinieken, de informatiesystemen die worden gebruikt om gegevens bij te houden en te verwerken en de wijze waarop gegevens zo nauwkeurig mogelijk kunnen worden gehouden.

 • Voetproblemen

  Aandoeningen en afwijkingen die van invloed zijn op de gezondheid en het welzijn van de voeten, zoals schimmelinfecties, ingegroeide nagels, wratten, onwelriekende voeten, platvoeten en hallux valgus.

 • Administratieve taken in een medische omgeving

  De medisch-administratieve taken, waaronder patiëntenadministratie, afsprakensystemen, patiëntgegevens en herhaalrecepten.

 • Orthopedie

  Orthopedie staat als medisch specialisme vermeld in Richtlijn 2005/36/EG van de EU.

 • Dermatologie

  Dermatologie is een medisch specialisme dat wordt vermeld in Richtlijn 2005/36/EG van de EU.

 • Orthopedische aandoeningen

  De fysiologie, pathofysiologie, pathologie en natuurgeschiedenis van veel voorkomende orthopedische aandoeningen en letsels.

 • Podotherapeutische aandoeningen

  Informatieveld dat diverse podotherapeutische aandoeningen en afwijkingen onderscheidt op basis van voetproblemen, -letsel en -ziekten, alsmede de behandeling daarvan met conservatieve en chirurgische opties.

 • Klinische codering

  Het vergelijken van klinische verklaringen met standaardcodes van ziekten en behandelingen door het gebruik van een classificatiesysteem.

 • Chiropodie

  Medische praktijk die zich richt op stoornissen van de voet.

Vaardigheden

 • Collaboratieve therapeutische relaties ontwikkelen

  Tijdens een behandeling collaboratieve therapeutische relaties ontwikkelen en het vertrouwen en de medewerking van de zorggebruikers stimuleren en winnen.

 • Advies over schoeisel geven aan patiënten

  Patiënten informeren over de soorten schoeisel die beschikbaar zijn en geschikt zijn voor hun voeten of aandoeningen om het welzijn van de voet te verbeteren.

 • Kwaliteitsnormen in verband met de uitoefening van gezondheidszorg naleven

  Kwaliteitsnormen toepassen op het gebied van risicobeheer, veiligheidsprocedures, feedback van patiënten, screening en medische hulpmiddelen in de dagelijkse praktijk, zoals erkend door de nationale beroepsverenigingen en -autoriteiten.

 • Informatie over behandelde patiënten registreren

  De informatie over de voortgang van de patiënt tijdens de behandeling van de therapie nauwkeurig registreren.

 • Zorgen voor de veiligheid van gebruikers van de gezondheidszorg

  Ervoor zorgen dat gebruikers in de gezondheidszorg professioneel, effectief en veilig worden behandeld, waarbij de technieken en procedures worden aangepast aan de behoeften, capaciteiten of de heersende omstandigheden van de persoon.

 • Reageren op veranderende omstandigheden in de gezondheidszorg

  Het hoofd bieden aan de druk en adequaat en tijdig reageren op onverwachte en snel veranderende situaties in de gezondheidszorg.

 • Nagels van patiënten behandelen

  Gebruik een nagelboor om de verdikking van teennagels te verminderen en het afval uit de nagelriemen te verwijderen door gebruik van nagelpakken.

 • Klinische coderingsprocedures uitvoeren

  Specifieke ziekten en behandelingen van een patiënt matchen en correct registreren met behulp van een classificatiesysteem voor klinische codes.

 • Orthopedische hulpmiddelen aanbevelen

  Aanbevelingen doen aan patiënten om op maat gemaakte inlegzolen, vulling en steunzolen te gebruiken om voetpijn te verlichten.

 • Klinische richtlijnen volgen

  De overeengekomen protocollen en richtlijnen volgen voor de ondersteuning van de zorgpraktijk en die worden verstrekt door zorginstellingen, beroepsverenigingen of autoriteiten en wetenschappelijke organisaties.

 • Patiënten informatie over geneesmiddelen geven

  Patiënten informatie over hun medicatie, mogelijke bijwerkingen en contra-indicaties verstrekken.

 • Nagels vormgeven

  De nagels vormgeven door de uiteinden van de nagels te knippen en glad te maken, met behulp van vijlen, scharen of nagelvijltjes.

 • Effectief communiceren in de gezondheidszorg

  Doeltreffend communiceren met patiënten, familieleden en andere zorgverleners, gezondheidswerkers en partners uit de gemeenschap.

 • Voetgezondheid promoten

  Informatie en richtlijnen verstrekken over de middelen om de voeten gezond te houden door passend schoeisel te dragen of door het vermijden van ongezonde praktijken zoals schimmelinfecties.

 • Onder toezicht gegevens van gebruikers van gezondheidszorg verzamelen

  Verzamelen van kwalitatieve en kwantitatieve gegevens met betrekking tot de fysieke, psychologische, emotionele en sociale status en de functionele mogelijkheden van de gebruiker van de gezondheidszorg binnen bepaalde parameters, volgen van de reacties en de status van de gebruiker tijdens het uitvoeren van de toegewezen maatregelen/tests en passende maatregelen nemen, waaronder het rapporteren van de bevindingen aan de fysiotherapeut.

 • Medische apparaten onderhouden

  Ervoor zorgen dat alle medische apparaten en apparaten op de juiste wijze worden opgeslagen en onderhouden, zodat ze hun functionaliteit en uiterlijk behouden.

 • Advies geven in verband met geïnformeerde toestemming van zorgontvangers

  Ervoor zorgen dat patiënten/cliënten volledig zijn geïnformeerd over de risico’s en voordelen van voorgestelde behandelingen, zodat zij geïnformeerde toestemming kunnen geven, waarbij patiënten/cliënten worden betrokken bij het proces van hun zorg en behandeling.

Optionele kennis en vaardigheden

menselijke anatomie vitale functies van patiënten controleren chirurgische asepsis orthopedisch materiaal aan klanten aanbevelen afhankelijk van hun toestand wondverbanden aanbrengen medische voorgeschiedenis van gebruikers van gezondheidszorg bespreken medische monsters versturen gips aan voet aanbrengen medische verzekeringsclaims verwerken zorgen voor gepaste administratie van afspraken medische microbiologie gezondheidszorg sterilisatietechnieken afspraken beheren gezondheidsvoorlichting bieden medische terminologie werken in een multiculturele omgeving in de gezondheidszorg wondverzorging uitvoeren farmacologie nagels behandelen kinetiek werken in multidisciplinaire gezondheidsteams voorraadniveaus bewaken röntgenfoto's analyseren bestellingen voor orthopedische producten plaatsen vreemde talen gebruiken bij zorg informatie over de medische status van gebruikers van gezondheidszorg verkrijgen bijdragen aan hoogwaardige fysiotherapeutische diensten podiatrisch consult uitvoeren

Loopbaanperspectief

Het beroep assistent-podoloog behoort tot de beroepsgroep Fysiotherapeuten. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 202412100  erg hoog
verwachte vervangingsvraag tot 202410400  gemiddeld
verwachte baanopeningen tot 202422500  hoog
salarisgroei tijdens loopbaan  laag
uitwijkmogelijkheden naar sector  laag
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  erg laag
samenhang baankans met economie  erg laag

Source: Sisyphus ODB