Beroep assistent-boekhouder

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Depreciation
 • Accounting entries
 • Accounting department processes
 • Bookkeeping regulations
 • Tax legislation
 • Accounting techniques

Vaardigheden

 • Check accounting records
 • Attach accounting certificates to accounting transactions
 • Perform business research
 • Perform account allocation
 • Issue sales invoices
 • Identify accounting errors
 • Allocate bills
 • Follow the statutory obligations
 • Follow up accounts receivables
 • Manage corporate bank accounts
 • Prepare trial accounting balances
 • Use accounting systems
 • Use office systems
 • Maintain financial records

Optionele kennis en vaardigheden

jaarrekeningen opstellen loonrapporten beheren kostenberekeningen uitvoeren statistiek grootboek beheren bankactiviteiten informatie over belastingwetgeving verstrekken register van aandeelhouders bijhouden ondernemingsbeleid financiële transacties verwerken belastingen berekenen jaarrekeningen interpreteren statutaire rekeningen bijhouden belastingaangifteformulieren voorbereiden financiële jaarrekeningen rekeningen beheren aanmaningsactiviteiten uitvoeren arbeidswetgeving kassa beheren

Loopbaanperspectief

Het beroep assistent-boekhouder behoort tot de beroepsgroep Boekhouders. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 202410400  hoog
verwachte vervangingsvraag tot 202418500  gemiddeld
verwachte baanopeningen tot 202429000  gemiddeld
salarisgroei tijdens loopbaan  gemiddeld
uitwijkmogelijkheden naar sector  hoog
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  gemiddeld
samenhang baankans met economie  erg laag