Beroep assemblagetechnicus rollend materieel

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Assemblagetechnicus rollend materieel: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Mechanica van treinen

  Beschikken over basiskennis van de mechanismen van treinen, de technische aspecten ervan te begrijpen en deel te nemen aan discussies over aanverwante onderwerpen om problemen in verband met de mechanismen op te lossen.

 • Mechanica

  Theoretische en praktische toepassingen van de wetenschap die de actie van verplaatsingen en krachten op de fysieke lichamen bestudeert voor de ontwikkeling van machines en mechanische werktuigen.

 • Kwaliteitsstandaarden

  De nationale en internationale voorschriften, specificaties en richtlijnen die ervoor zorgen dat de producten, diensten en processen van goede kwaliteit zijn en geschikt zijn voor het beoogde doel.

 • Elektromechanica

  De technische processen waarbij elektrische en mechanische technologie worden gecombineerd bij de toepassing van elektromechanica in apparaten die elektriciteit nodig hebben om mechanische bewegingen tot stand te brengen of apparaten die elektriciteit opwekken door middel van mechanische bewegingen.

Vaardigheden

 • Metalen onderdelen monteren

  Stalen en metalen onderdelen uitlijnen en ordenen om volledige producten te assembleren; geschikt handgereedschap en geschikte meters gebruiken.

 • Gezondheids- en veiligheidsnormen toepassen

  De door de respectieve autoriteiten vastgestelde gezondheids- en veiligheidsnormen naleven.

 • Elektrisch gereedschap gebruiken

  Aangedreven pompen bedienen. Handgereedschappen of elektrisch gereedschap gebruiken. Gebruik gereedschappen voor de reparatie van voertuigen of veiligheidsuitrusting.

 • Naleving van wetgeving inzake spoorwegvoertuigen controleren

  Het rollend materieel, de onderdelen en de systemen inspecteren om ervoor te zorgen dat de normen en specificaties worden nageleefd.

 • Problemen oplossen

  Operationele problemen identificeren, beslissen wat er moet gebeuren en hierover verslag uitbrengen.

 • Componenten uitlijnen

  Breng componenten op één lijn en leg ze klaar om ze op juiste wijze samen te stellen, in overeenstemming met blauwdrukken en technische plannen.

 • Zorgen voor de beschikbaarheid van materiaal

  Ervoor zorgen dat de nodige apparatuur beschikbaar is, gereed is en beschikbaar is voor gebruik vóór het begin van de procedures.

 • Kwaliteit van producten controleren

  Verschillende technieken gebruiken om ervoor te zorgen dat de kwaliteitsnormen en -specificaties in acht worden genomen. Toezicht houden op gebreken, verpakkingen en terugzendingen van producten naar verschillende productieafdelingen.

 • Componenten vastmaken

  Componenten volgens blauwdrukken en technische plannen aan elkaar vastmaken om zo subassemblages of eindproducten te maken.

 • Technische tekeningen lezen

  De technische tekeningen van een product lezen die door de ingenieur gemaakt werden om verbeteringen voor te stellen, modellen van het product te maken of het te bedienen.

 • Passende beschermende uitrusting dragen

  Relevante en noodzakelijke beschermende uitrusting dragen, zoals beschermende brillen of andere oogbescherming, helmen, veiligheidshandschoenen.

 • Planlezen

  Blauwdrukken, machine- en procestekeningen lezen en begrijpen.

 • Technische documentatie gebruiken

  Begrijpen en gebruiken van technische documentatie in het totale technische proces.

Optionele kennis en vaardigheden

elektriciteit laagspanningsbedrading installeren wielen van rollend materieel smeren zorgen voor onderhoud van treinen gegevens over de voortgang van het werk bijhouden elektrische en elektronische apparatuur installeren pneumatische systemen installeren draaistellen aan spoorwegvoertuigen koppelen thermische geleidbaarheid van metaal onderdelen voorbereiden om samen te voegen vlambooglastechnieken toepassen european train control system gebruik van locomotiefrem prestatietests uitvoeren overleggen met ingenieurs testapparatuur gebruiken engineeringprocessen smeltmiddel aanbrengen in teams aan een assemblagelijn werken puntlastechnieken toepassen verwerkt werkstuk markeren testgegevens vastleggen solderen robotinstallaties afstellen hefapparatuur bedienen metaal bewerken metaalproducten snijden lasapparatuur bedienen werkstukken voorbehandelen elektronica

Loopbaanperspectief

Het beroep assemblagetechnicus rollend materieel behoort tot de beroepsgroep Assemblagemedewerkers. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 2024-5900  erg laag
verwachte vervangingsvraag tot 20246000  gemiddeld
verwachte baanopeningen tot 20246000  laag
salarisgroei tijdens loopbaan  laag
uitwijkmogelijkheden naar sector  gemiddeld
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  gemiddeld
samenhang baankans met economie  gemiddeld

Source: Sisyphus ODB