Beroep assemblagetechnicus mechatronica

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Assemblagetechnicus mechatronica: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Mechatronica

  Multidisciplinair technisch gebied dat principes van de elektrotechniek, de telecommunicatie, de regeltechniek, de computertechniek en de werktuigbouw combineert bij productontwerp en fabricageprocessen. De combinatie van deze technische gebieden draagt bij aan het ontwerpen en ontwikkelen van ‘slimme’ apparaten en helpt een optimale balans te bereiken tussen mechanische structuur en besturing.

 • Computermateriaal

  De aangeboden computers, randapparatuur en softwareproducten, hun functionaliteiten, eigenschappen en wettelijke en regelgevende voorschriften.

 • Veiligheidstechniek

  De technieken die moeten zorgen dat systemen, machines en apparatuur werken volgens de vastgestelde veiligheidsnormen en wetten, zoals de milieuwetgeving.

 • Kwaliteitsstandaarden

  De nationale en internationale voorschriften, specificaties en richtlijnen die ervoor zorgen dat de producten, diensten en processen van goede kwaliteit zijn en geschikt zijn voor het beoogde doel.

 • Elektronica

  De werking van elektronische printplaten, processoren, chips en hardware en software van computers, met inbegrip van programmering en toepassingen. Deze kennis moet worden toegepast om ervoor te zorgen dat de elektronische apparatuur probleemloos functioneert.

Vaardigheden

 • Mechatronische apparatuur installeren

  Apparatuur installeren die wordt gebruikt voor de automatisering van een specifieke machine of apparaat.

 • Mechatronische apparatuur onderhouden

  Storingen in de mechatronische apparatuur en systemen opsporen en indien nodig deze onderdelen verwijderen, vervangen of repareren. Uitvoeren van taken op het gebied van preventief onderhoud, zoals het opslaan van mechatronica in schone, stofvrije en niet-vochtige ruimten.

 • Werking van machines volgen

  De werking van machines volgen, de productkwaliteit beoordelen en ervoor zorgen dat voldaan wordt aan de standaards.

 • Problemen oplossen

  Operationele problemen identificeren, beslissen wat er moet gebeuren en hierover verslag uitbrengen.

 • Mechatronische eenheden assembleren

  Mechatronische eenheden assembleren met behulp van mechanische, pneumatische, hydraulische, elektrische, elektronische en IT-technologiesystemen en -componenten. Metalen bewerken en vastmaken met behulp van las- en soldeertechnieken, lijm, schroeven en klinknagels. Bedrading installeren. Rijsystemen, sensoren, actuatoren en transducers installeren. Schakelaars, bedieningsapparaten, behuizingen en bescherming monteren.

 • Deadlines halen

  Ervoor zorgen dat de operationele processen op een eerder overeengekomen tijdstip worden afgerond.

 • Planlezen

  Blauwdrukken, machine- en procestekeningen lezen en begrijpen.

 • Soldeertechnieken toepassen

  Toepassen van en werken met uiteenlopende technieken in het soldeerproces, zoals zachtsolderen, zilversolderen, inductiesolderen, weerstandsolderen, buissolderen, mechanisch en aluminiumsolderen.

 • Componenten uitlijnen

  Breng componenten op één lijn en leg ze klaar om ze op juiste wijze samen te stellen, in overeenstemming met blauwdrukken en technische plannen.

 • Zorgen voor de naleving van specificaties

  Ervoor zorgen dat de geassembleerde producten voldoen aan de specificaties.

 • Defecte producten verwijderen

  Defecte materialen verwijderen uit de productielijn.

 • Assemblagetekeningen lezen

  Tekeningen lezen en interpreteren met alle onderdelen van een bepaald product. De tekening identificeert de verschillende componenten en materialen en verstrekt instructies over hoe een product te assembleren.

 • Assemblagetechnieken toepassen

  Correcte en actuele assemblagemethoden toepassen in het productieontwikkelingsproces.

 • Veiligheidsnormen in industriële contexten volgen

  De veiligheidsprocedures en -normen voor de industriële context in acht nemen, met name waar het gaat om machines.

 • Componenten reinigen tijdens de montage

  Reinigen van componenten voordat u ze tijdens het montageproces aan andere verbindingen of eenheden van componenten bevestigt.

 • Metaalbewerking uitvoeren

  Werken met metalen en ijzeren materialen om afzonderlijke stukken of structuren te assembleren.

Optionele kennis en vaardigheden

storingen aan apparatuur oplossen computertechniek mechatronische eenheden testen elektrische ontlading pneumatiek klemmen automatiseringstechnologie principes van elektronische apparatuur productieapparatuur afstellen precisiemeetinstrumenten hanteren automatiseringscomponenten installeren onderdelen opmeten machinebouw machines monteren schakelschema’s elektromechanica ict-systeemprogrammering robots assembleren cam-software gebruiken machines vervangen hardware installeren systeemparameters vergelijken met referentiewaarden defecte onderdelen vervangen defecte productiematerialen melden elektrische eigenschappen meten firmware programmeren robotica instrumentatietechniek de bediening van een machine installeren micro-elektronica kwaliteit van producten controleren op de hoogte blijven van de digitale transformatie van industriële processen hydraulica

Loopbaanperspectief

Het beroep assemblagetechnicus mechatronica behoort tot de beroepsgroep Assemblagemedewerkers. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 2024-5900  erg laag
verwachte vervangingsvraag tot 20246000  gemiddeld
verwachte baanopeningen tot 20246000  laag
salarisgroei tijdens loopbaan  laag
uitwijkmogelijkheden naar sector  gemiddeld
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  gemiddeld
samenhang baankans met economie  gemiddeld

Source: Sisyphus ODB