Beroep assemblagetechnicus automotoren

Persoonlijkheidstypen

 • Realistisch / Conventioneel

Kennis

 • Kwaliteitsstandaarden
 • Motoronderdelen
 • Mechanica
 • Bediening van verschillende motoren
 • Elektromechanica
 • Mechanica van motorvoertuigen

Vaardigheden

 • Passende beschermende uitrusting dragen
 • Planlezen
 • Elektrisch gereedschap gebruiken
 • Werkstukken voorbehandelen
 • Gezondheids- en veiligheidsnormen toepassen
 • Technische documentatie gebruiken
 • Componenten vastmaken
 • Technische tekeningen lezen
 • Zorgen voor de beschikbaarheid van materiaal
 • Problemen oplossen
 • Componenten uitlijnen

Optionele kennis en vaardigheden

testapparatuur gebruiken klinknageltangen hanteren klinkmachines bedienen cam-software gebruiken robotinstallaties afstellen prestatietests uitvoeren solderen testgegevens vastleggen motoren ontmantelen kwaliteit van producten controleren diagnostische apparatuur voor automobielindustrie gebruiken motoren repareren elektronica motoren opnieuw monteren lasapparatuur bedienen soorten klinknagels defecte motoren vaststellen gegevens over de voortgang van het werk bijhouden technische beginselen tekenen van corrosie herkennen defecte apparatuur terugsturen naar assemblagelijn motor op testbank plaatsen hefapparatuur bedienen motoren smeren reparatiegegevens opschrijven principes van elektronische apparatuur precisiemeetinstrumenten hanteren overleggen met ingenieurs elektronische instrumenten kalibreren elektriciteit engineeringprocessen

Loopbaanperspectief

Het beroep assemblagetechnicus automotoren behoort tot de beroepsgroep Assemblagemedewerkers. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 2024-5900  erg laag
verwachte vervangingsvraag tot 20246000  gemiddeld
verwachte baanopeningen tot 20246000  laag
salarisgroei tijdens loopbaan  laag
uitwijkmogelijkheden naar sector  gemiddeld
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  gemiddeld
samenhang baankans met economie  gemiddeld