Beroep assemblagetechnicus accusystemen

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Electricity
 • Electrical discharge
 • Quality standards
 • Battery components

Vaardigheden

 • Remove defective products
 • Report defective manufacturing materials
 • Read assembly drawings
 • Meet deadlines
 • Wear appropriate protective gear
 • Monitor machine operations
 • Fasten components
 • Adjust voltage
 • Ensure conformity to specifications
 • Install low voltage wiring
 • Align components
 • Ensure public safety and security
 • Operate soldering equipment

Optionele kennis en vaardigheden

elektrische eigenschappen meten storingen aan apparatuur oplossen zendingen op tijd voorbereiden gevaarlijk afval verwijderen documentatie leveren accu's voor auto's monteren batterijcomponenten repareren technische communicatievaardigheden toepassen defecte onderdelen vervangen soldeertechnieken toepassen elektrochemie gegevens over de voortgang van het werk bijhouden testapparatuur voor batterijen bedienen elektrotechniek componenten reinigen tijdens de montage toezicht houden op de logistiek van eindproducten elektrische apparatuur onderhouden afvalbeheer problemen oplossen toezicht houden op kwaliteitscontroles van voorraden regelgeving inzake elektrische apparaten productieapparatuur afstellen bedrading repareren regelgeving inzake afvalverwijdering

Loopbaanperspectief

Het beroep assemblagetechnicus accusystemen behoort tot de beroepsgroep Assemblagemedewerkers. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 2024-5900  erg laag
verwachte vervangingsvraag tot 20246000  gemiddeld
verwachte baanopeningen tot 20246000  laag
salarisgroei tijdens loopbaan  laag
uitwijkmogelijkheden naar sector  gemiddeld
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  gemiddeld
samenhang baankans met economie  gemiddeld