Beroep assemblagetechnicus accusystemen

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Realistisch / Conventioneel

Kennis

 • Elektriciteit
 • Elektrische ontlading
 • Kwaliteitsstandaarden
 • Batterijcomponenten

Vaardigheden

 • Defecte producten verwijderen
 • Defecte productiematerialen melden
 • Assemblagetekeningen lezen
 • Deadlines halen
 • Passende beschermende uitrusting dragen
 • Werking van machines volgen
 • Componenten vastmaken
 • Voltage afstellen
 • Zorgen voor de naleving van specificaties
 • Laagspanningsbedrading installeren
 • Componenten uitlijnen
 • Zorgen voor de openbare orde en veiligheid
 • Solderen

Optionele kennis en vaardigheden

elektrische eigenschappen meten storingen aan apparatuur oplossen zendingen op tijd voorbereiden gevaarlijk afval verwijderen documentatie leveren accu's voor auto's monteren batterijcomponenten repareren technische communicatievaardigheden toepassen defecte onderdelen vervangen soldeertechnieken toepassen elektrochemie gegevens over de voortgang van het werk bijhouden testapparatuur voor batterijen bedienen elektrotechniek componenten reinigen tijdens de montage toezicht houden op de logistiek van eindproducten elektrische apparatuur onderhouden afvalbeheer problemen oplossen toezicht houden op kwaliteitscontroles van voorraden regelgeving inzake elektrische apparaten productieapparatuur afstellen bedrading repareren regelgeving inzake afvalverwijdering