Beroep assemblagetechnicus accusystemen

Assemblagetechnicus accusystemen: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Batterijvloeistoffen

  De kenmerken en eigenschappen van batterijvloeistoffen.

 • Elektriciteit

  Inzicht hebben in de principes van elektriciteit en elektrische stroomkringen en de daaraan verbonden risico’s.

 • Elektrische ontlading

  De eigenschappen en toepassingen van elektrische ontladingen, waaronder spanning en elektroden.

 • Chemische samenstelling van batterijen

  De verschillende soorten batterijen volgens de representatieve chemische componenten die in de anode worden gebruikt, zoals zink, nikkelmetaalhydride, loodzuur en lithium-ion.

 • Kwaliteitsstandaarden

  De nationale en internationale voorschriften, specificaties en richtlijnen die ervoor zorgen dat de producten, diensten en processen van goede kwaliteit zijn en geschikt zijn voor het beoogde doel.

 • Batterijcomponenten

  De fysieke componenten, zoals bedrading, elektronica- en fotovoltaïsche cellen, die in batterijen kunnen worden aangetroffen. De onderdelen variëren naargelang de grootte en het type batterij.

Vaardigheden

 • Defecte producten verwijderen

  Defecte materialen verwijderen uit de productielijn.

 • Defecte productiematerialen melden

  Het bijhouden van de vereiste bedrijfsadministratie en -formulieren om eventuele defecte materialen of twijfelachtige omstandigheden bij de productie van machines en apparatuur te kunnen melden.

 • Assemblagetekeningen lezen

  Tekeningen lezen en interpreteren met alle onderdelen van een bepaald product. De tekening identificeert de verschillende componenten en materialen en verstrekt instructies over hoe een product te assembleren.

 • Deadlines halen

  Ervoor zorgen dat de operationele processen op een eerder overeengekomen tijdstip worden afgerond.

 • Passende beschermende uitrusting dragen

  Relevante en noodzakelijke beschermende uitrusting dragen, zoals beschermende brillen of andere oogbescherming, helmen, veiligheidshandschoenen.

 • Werking van machines volgen

  De werking van machines volgen, de productkwaliteit beoordelen en ervoor zorgen dat voldaan wordt aan de standaards.

 • Componenten vastmaken

  Componenten volgens blauwdrukken en technische plannen aan elkaar vastmaken om zo subassemblages of eindproducten te maken.

 • Voltage afstellen

  De spanning in de elektrische apparatuur aanpassen.

 • Zorgen voor de naleving van specificaties

  Ervoor zorgen dat de geassembleerde producten voldoen aan de specificaties.

 • Laagspanningskabels installeren

  Plannen, implementeren, problemen oplossen en testen van laagspanningskabels.

 • Componenten uitlijnen

  Breng componenten op één lijn en leg ze klaar om ze op juiste wijze samen te stellen, in overeenstemming met blauwdrukken en technische plannen.

 • Zorgen voor de openbare orde en veiligheid

  De relevante procedures en strategieën uitvoeren en de juiste uitrusting gebruiken om lokale of nationale beveiligingsactiviteiten voor de bescherming van gegevens, mensen, instellingen en eigendommen te bevorderen.

 • Solderen

  Soldeerapparatuur gebruiken om stukken metaal of staal te smelten en samen te voegen, zoals een soldeerpistool, soldeerbrander, gasbout en andere.

 • Accu's assembleren

  Batterijen en accu’s fabriceren met handgereedschap, met een elektrisch gereedschap of met automatische machines. Plannen en blauwdrukken begrijpen en lezen met betrekking tot de technische aspecten van batterijen, voor het begrijpen van specificaties en vereisten.

Optionele kennis en vaardigheden

elektrische eigenschappen meten storingen aan apparatuur oplossen zendingen op tijd voorbereiden gevaarlijk afval verwijderen documentatie leveren accu's voor auto's monteren batterijcomponenten repareren technische communicatievaardigheden toepassen defecte onderdelen vervangen soldeertechnieken toepassen elektrochemie gegevens over de voortgang van het werk bijhouden testapparatuur voor batterijen bedienen elektrotechniek componenten reinigen tijdens de montage toezicht houden op de logistiek van eindproducten elektrische apparatuur onderhouden afvalbeheer problemen oplossen toezicht houden op kwaliteitscontroles van voorraden regelgeving inzake elektrische apparaten productieapparatuur afstellen bedrading repareren regelgeving inzake afvalverwijdering

Loopbaanperspectief

Het beroep assemblagetechnicus accusystemen behoort tot de beroepsgroep Assemblagemedewerkers. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 2024-5900  erg laag
verwachte vervangingsvraag tot 20246000  gemiddeld
verwachte baanopeningen tot 20246000  laag
salarisgroei tijdens loopbaan  laag
uitwijkmogelijkheden naar sector  gemiddeld
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  gemiddeld
samenhang baankans met economie  gemiddeld

Source: Sisyphus ODB