Beroep assemblagemonteur industriële installaties

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Assemblagemonteur industriële installaties: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Mechanica

  Theoretische en praktische toepassingen van de wetenschap die de actie van verplaatsingen en krachten op de fysieke lichamen bestudeert voor de ontwikkeling van machines en mechanische werktuigen.

Vaardigheden

 • Technische middelen raadplegen

  Lezen en interpreteren van technische hulpmiddelen zoals digitale of papieren tekeningen en afstelgegevens om een machine of bewerkingsmachine goed in te stellen of om mechanische apparatuur te monteren.

 • Proefdraaien

  Testen uitvoeren waarbij een systeem, machine, werktuig of andere apparatuur wordt geïnstalleerd door middel van een reeks acties onder reële bedrijfsomstandigheden om de betrouwbaarheid en geschiktheid ervan voor de uitvoering van zijn taken te beoordelen en de instellingen dienovereenkomstig aan te passen.

 • Industriële apparatuur onderhouden

  Routineonderhoud aan industriële machines en uitrusting uitvoeren om ervoor te zorgen dat ze zich in een propere, goed werkende staat bevinden.

 • Werkgebied beveiligen

  Het werkgebied beveiligen door vaststelling van de grenzen, beperking van de toegang, plaatsing van tekens en het nemen van andere maatregelen om de openbare veiligheid en de veiligheid van het personeel te waarborgen.

 • Onderhoud van geïnstalleerde apparatuur uitvoeren

  Het onderhoud van de geïnstalleerde apparatuur ter plaatse uitvoeren. De procedures volgen om te voorkomen dat uitrustingen van machines of voertuigen worden verwijderd.

 • Machineonderhoud uitvoeren

  Het regelmatig onderhouden, eventueel met inbegrip van correcties en wijzigingen, van een machine of gereedschap van een machine om ervoor te zorgen dat het in een goede productieve staat blijft.

 • Industriële uitrusting inspecteren

  Inspecteren van apparatuur die wordt gebruikt tijdens industriële activiteiten zoals machines voor de vervaardiging of voor de bouw, om ervoor te zorgen dat de apparatuur voldoet aan de wetgeving op het gebied van gezondheid, veiligheid en milieu.

 • Machines in bedrijf stellen

  De voorgemonteerde onderdelen van een machine ter plaatse bouwen, de machine afstellen in overeenstemming met de specificaties en ze in bedrijf stellen.

 • Machines monteren

  Machines monteren aan de hand van instructies en specificaties.

Optionele kennis en vaardigheden

storingen aan apparatuur oplossen montage-instructies ontwikkelen kwaliteit van producten controleren testgegevens vastleggen automatische machines controleren planlezen problemen oplossen regelsystemen voor machines opzetten kwaliteitscontroles vóór montage uitvoeren industriële apparatuur repareren technische communicatievaardigheden toepassen passende beschermende uitrusting dragen testapparatuur gebruiken tekenen van corrosie herkennen lassen industriële apparatuur bedienen productie van kantooruitrusting productie van kranen en kleppen productie van pompen en compressoren gegevens van onderhoudsinterventies bijhouden

Loopbaanperspectief

Het beroep assemblagemonteur industriële installaties behoort tot de beroepsgroep Assemblagemedewerkers. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 2024-5900  erg laag
verwachte vervangingsvraag tot 20246000  gemiddeld
verwachte baanopeningen tot 20246000  laag
salarisgroei tijdens loopbaan  laag
uitwijkmogelijkheden naar sector  gemiddeld
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  gemiddeld
samenhang baankans met economie  gemiddeld

Source: Sisyphus ODB