Beroep assemblagemedewerker kabelbomen

Persoonlijkheidstypen

 • Realistisch / Conventioneel

Kennis

 • Kabelbomen
 • Productie van elektrische bedradingen
 • Kwaliteitsstandaarden
 • Elektriciteit
 • Accessoires voor elektrische bedrading
 • Elektrische ontlading

Vaardigheden

 • Deadlines halen
 • Defecte productiematerialen melden
 • Bedrading strippen
 • Soldeertechnieken toepassen
 • Componenten vastmaken
 • Defecte producten verwijderen
 • Bedrading opbinden
 • Problemen oplossen
 • Solderen
 • Elektrische apparatuur van coating voorzien
 • Assemblagetekeningen lezen
 • Onderdelen opmeten
 • Componenten uitlijnen
 • Zorgen voor de naleving van specificaties
 • Elektrische schema's interpreteren

Optionele kennis en vaardigheden

gespecialiseerde werktuigen gebruiken voor elektrische reparaties regelgeving inzake elektrische apparaten technische communicatievaardigheden toepassen gevaarlijk afval verwijderen storingen aan apparatuur oplossen regelgeving inzake afvalverwijdering componenten reinigen tijdens de montage defecte onderdelen vervangen schakelinrichtingen elektrische apparatuur onderhouden draadverwerkingsmachines gebruiken passende beschermende uitrusting dragen handgereedschap voor bedrading gebruiken toezicht houden op de logistiek van eindproducten gegevens over de voortgang van het werk bijhouden elektromechanica productieapparatuur afstellen controleren op soldeerdefecten bedrading repareren elektrotechniek kwaliteit van producten controleren

Loopbaanperspectief

Het beroep assemblagemedewerker kabelbomen behoort tot de beroepsgroep Assemblagemedewerkers. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 2024-5900  erg laag
verwachte vervangingsvraag tot 20246000  gemiddeld
verwachte baanopeningen tot 20246000  laag
salarisgroei tijdens loopbaan  laag
uitwijkmogelijkheden naar sector  gemiddeld
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  gemiddeld
samenhang baankans met economie  gemiddeld