Beroep asfaltlaborant

Asfaltlaborant: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Asfaltmengels

  De eigenschappen, voordelen en nadelen van asfaltmengsels zoals de Marshall- en Superpavemixen en de wijze waarop deze het best worden toegepast.

Vaardigheden

 • Simulaties in het laboratorium uitvoeren

  Uitvoering van simulaties op prototypen, systemen of nieuw ontwikkelde chemische producten met behulp van laboratoriumapparatuur.

 • Kwaliteit van grondstoffen controleren

  Controleren van de kwaliteit van de basismaterialen die worden gebruikt voor de productie van halffabrikaten en eindproducten door een aantal van de kenmerken ervan te beoordelen en, indien nodig, monsters te nemen die moeten worden geanalyseerd.

 • Inspectierapporten schrijven

  De resultaten en conclusies van de inspectie op een duidelijke en begrijpelijke manier opschrijven. Registreren van de processen van de inspectie zoals het contact, de resultaten en de genomen stappen.

 • Toezicht houden op het onderhoud van het terrein

  Toezicht houden op de reiniging en het onderhoud van een specifieke locatie om ervoor te zorgen dat het geschikt is voor het beoogde doel.

 • Toezicht houden op laboratoriumactiviteiten

  Toezicht houden op het personeel dat in een laboratorium werkzaam is, evenals op de werking en het onderhoud van de apparatuur en dat de procedures plaatsvinden in overeenstemming met de wet- en regelgeving.

 • Veiligheidsprocedures in laboratoria toepassen

  Ervoor zorgen dat de laboratoriumapparatuur op een veilige manier wordt gebruikt en dat monsters en exemplaren correct worden behandeld. De geldigheid van de in het kader van onderzoek verkregen resultaten waarborgen.

 • Bouwmaterialen inspecteren

  Controleer de voorraden van de bouwmaterialen op schade, vocht, verlies of andere problemen voor het materiaal te gebruiken.

 • Asfalt inspecteren

  Inspecteren van de plaatsing van asfaltbeton om er zeker van te zijn dat aan de specificaties wordt voldaan en dat er geen stroming aanwezig is.

 • Veiligheidsuitrusting gebruiken tijdens bouwwerkzaamheden

  Gebruiken van elementen van beschermende kleding, zoals schoenen met stalen punt en een veiligheidsbril, om de kans op ongevallen in de bouw tot een minimum te beperken en om het risico op letsel bij een ongeval te beperken.

 • Beton testen

  De hardheid van beton testen, zodat het beantwoordt aan de specificaties en klaar is om verwijderd te worden uit de mallen.

Optionele kennis en vaardigheden

tijdelijke infrastructuur op bouwsite opzetten tests op bodemmonsters uitvoeren bouwmethoden civiele techniek gezondheids- en veiligheidsprocedures in de bouw in acht nemen bouwsector

Loopbaanperspectief

Het beroep asfaltlaborant behoort tot de beroepsgroep Technici bouwkunde en natuur. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20246400  gemiddeld
verwachte vervangingsvraag tot 202413300  laag
verwachte baanopeningen tot 202419700  gemiddeld
salarisgroei tijdens loopbaan  gemiddeld
uitwijkmogelijkheden naar sector  hoog
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  hoog
samenhang baankans met economie  gemiddeld

Source: Sisyphus ODB