Beroep asfaltlaborant

Persoonlijkheidstypen

Kennis

  • Asphalt mixes

Vaardigheden

  • Run laboratory simulations
  • Check quality of raw materials
  • Write inspection reports
  • Supervise site maintenance
  • Supervise laboratory operations
  • Apply safety procedures in laboratory
  • Inspect construction supplies
  • Inspect asphalt
  • Use safety equipment in construction

Optionele kennis en vaardigheden

tijdelijke infrastructuur op bouwsite opzetten tests op bodemmonsters uitvoeren bouwmethoden civiele techniek gezondheids- en veiligheidsprocedures in de bouw in acht nemen bouwsector

Loopbaanperspectief

Het beroep asfaltlaborant behoort tot de beroepsgroep Technici bouwkunde en natuur. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20246400  gemiddeld
verwachte vervangingsvraag tot 202413300  laag
verwachte baanopeningen tot 202419700  gemiddeld
salarisgroei tijdens loopbaan  gemiddeld
uitwijkmogelijkheden naar sector  hoog
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  hoog
samenhang baankans met economie  gemiddeld