Beroep asbestverwijderaar

asbestverwijderaar
Credits: Shutterstock.com

De arbeiders van de asbestvermindering verwijderen asbest uit gebouwen en andere constructies. Zij nemen daarbij gezondheids- en veiligheidsvoorschriften betreffende de behandeling van gevaarlijke materialen in acht. Zij onderzoeken de intensiteit van de asbestverontreiniging, bereiden de structuur voor verwijdering voor, en verhinderen verontreiniging van andere gebieden.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Asbestverwijderaar: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Taken asbestverwijderaar

 • Bereidt het werkterrein voor, bijv. plaatst hekken of steigers.
 • Regelt of bestelt de juiste apparatuur of machines en zorgt voor transport en plaatsing hiervan.
 • Identificeert asbest dat verwijderd moet worden, bijv. met behulp van signaleringsapparatuur.
 • Draagt beademingsapparatuur t.b.v. bescherming tegen gevaarlijke zwevende deeltjes en beschermingskleding die volledige bescherming biedt tegen gevaarlijke stoffen (bijv. wegwerp- of herbruikbare overalls, handschoenen, veiligheidshelmen, schoenbedekking, veiligheidsbrillen, chemisch-resistente kleding, gelaatsschermen en apparatuur om het gehoor te beschermen).
 • Voert demontage- en deconstructiewerk uit.
 • Verwijdert asbest van oppervlakten van muren en constructies met behulp van verschillende soorten hand- en elektrisch gereedschap (bijv. stofzuigers, schrappers).
 • Verpakt, vervoert en verwijdert asbest op een veilige manier.
 • Onderneemt gepaste actie bij ongelukken en noodgevallen, ruimt op in geval van ongelukken en noodgevallen.

Gerelateerde beroepen gevaarlijke materialen

 • Verwijderaar andere gevaarlijke stoffen

Kennis

 • Voorschriften over blootstelling aan besmetting

  De voorschriften betreffende de blootstelling aan verontreinigde materialen of een gevaarlijke omgeving die regelen welke maatregelen moeten worden genomen in verband met risicobeoordeling, de minimalisering van verdere blootstelling, quarantaine en de behandeling van de blootgestelde personen.

 • Wetgeving inzake gezondheid, veiligheid en hygiëne

  Normen en wetgeving op het gebied van gezondheid, veiligheid en hygiëne voor een specifieke sector.

 • Regelgeving inzake asbestverwijdering

  De wet- en regelgeving inzake het verwijderen van asbest uit gebouwen of constructies, de veilige verwijdering van verontreinigde materialen en de regelgeving om besmetting te vermijden en te voorkomen.

Vaardigheden

 • Persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken

  Maak gebruik van passende beschermingsmiddelen volgens opleiding, instructies en handleidingen. Controleer de beschermingsmiddelen en gebruik deze consequent.

 • Besmettingen beoordelen

  Het bewijs van besmetting analyseren. Advies geven over hoe te ontsmetten.

 • Oppervlakken ontsmetten

  De correcte reinigingsprocedures toepassen, rekening houdend met het veilige gebruik van ontsmettingsmiddelen, om vervuilende en verontreinigende stoffen en bacteriële risico's te verwijderen van verschillende oppervlakken, zoals gebouwgevels, voertuigen en wegen.

 • Verontreinigde materialen verwijderen

  De met gevaarlijke stoffen verontreinigde materialen en uitrusting verwijderen om de omgeving te beschermen tegen verdere verontreiniging en om de verontreinigde materialen te behandelen of te verwijderen.

 • Verontreiniging vermijden

  Vermenging of verontreiniging van materialen vermijden.

 • Vervuilende stoffen verwijderen

  Gebruiken van chemicaliën en oplosmiddelen om verontreinigingen van producten of oppervlakken te verwijderen.

 • Verontreinigde materialen opslaan

  Het verpakken en opslaan van materiaal dat risico’s voor de gezondheid en de veiligheid oplevert in afwachting van verwijdering of behandeling, op een wijze die in overeenstemming is met de veiligheidsvoorschriften.

 • Verontreiniging onderzoeken

  Tests uitvoeren om de eigenschappen van verontreiniging in een gebied of op oppervlakken en materialen te onderzoeken, om de oorzaak en de aard ervan vast te stellen en de omvang van het risico en de schade te bepalen.

Optionele kennis en vaardigheden

afbakenen veiligheidsprocedures volgen bij werken op grote hoogten transport van gevaarlijke stoffen hogedrukreinigers bedienen verwerking van gevaarlijk afval gevaarlijk afval verwijderen schade aan gebouwen vaststellen verslag doen van schade aan gebouwen oplosmiddelen gebruiken opslag van gevaarlijk afval werkgebied beveiligen met chemische reinigingsmiddelen werken afvalsoort beoordelen zorgen voor de naleving van wettelijke regelingen inzake afval mensen in verontreinigde gebieden bijstaan bruikbaarheid van veiligheidsuitrusting verzekeren

Loopbaanperspectief

Het beroep asbestverwijderaar behoort tot de beroepsgroep Schilders en metaalspuiters. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20245000  erg hoog
verwachte vervangingsvraag tot 20246200  gemiddeld
verwachte baanopeningen tot 202411200  hoog
salarisgroei tijdens loopbaan  laag
uitwijkmogelijkheden naar sector  laag
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  gemiddeld
samenhang baankans met economie  erg hoog

Source: Sisyphus ODB