Beroep asbestverwijderaar

 • Shutterstock.com
  asbestverwijderaar

De arbeiders van de asbestvermindering verwijderen asbest uit gebouwen en andere constructies. Zij nemen daarbij gezondheids- en veiligheidsvoorschriften betreffende de behandeling van gevaarlijke materialen in acht. Zij onderzoeken de intensiteit van de asbestverontreiniging, bereiden de structuur voor verwijdering voor, en verhinderen verontreiniging van andere gebieden.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Taken asbestverwijderaar

 • Bereidt het werkterrein voor, bijv. plaatst hekken of steigers.
 • Regelt of bestelt de juiste apparatuur of machines en zorgt voor transport en plaatsing hiervan.
 • Identificeert asbest dat verwijderd moet worden, bijv. met behulp van signaleringsapparatuur.
 • Draagt beademingsapparatuur t.b.v. bescherming tegen gevaarlijke zwevende deeltjes en beschermingskleding die volledige bescherming biedt tegen gevaarlijke stoffen (bijv. wegwerp- of herbruikbare overalls, handschoenen, veiligheidshelmen, schoenbedekking, veiligheidsbrillen, chemisch-resistente kleding, gelaatsschermen en apparatuur om het gehoor te beschermen).
 • Voert demontage- en deconstructiewerk uit.
 • Verwijdert asbest van oppervlakten van muren en constructies met behulp van verschillende soorten hand- en elektrisch gereedschap (bijv. stofzuigers, schrappers).
 • Verpakt, vervoert en verwijdert asbest op een veilige manier.
 • Onderneemt gepaste actie bij ongelukken en noodgevallen, ruimt op in geval van ongelukken en noodgevallen.

Gerelateerde beroepen gevaarlijke materialen

 • Verwijderaar andere gevaarlijke stoffen

Kennis

 • Contamination exposure regulations
 • Health, safety and hygiene legislation
 • Asbestos removal regulations

Vaardigheden

 • Use personal protection equipment
 • Assess contamination
 • Disinfect surfaces
 • Remove contaminated materials
 • Avoid contamination
 • Remove contaminants
 • Store contaminated materials
 • Investigate contamination

Optionele kennis en vaardigheden

afbakenen veiligheidsprocedures volgen bij werken op grote hoogten transport van gevaarlijke stoffen hogedrukreinigers bedienen verwerking van gevaarlijk afval gevaarlijk afval verwijderen schade aan gebouwen vaststellen verslag doen van schade aan gebouwen oplosmiddelen gebruiken opslag van gevaarlijk afval werkgebied beveiligen met chemische reinigingsmiddelen werken afvalsoort beoordelen zorgen voor de naleving van wettelijke regelingen inzake afval mensen in verontreinigde gebieden bijstaan bruikbaarheid van veiligheidsuitrusting verzekeren

Loopbaanperspectief

Het beroep asbestverwijderaar behoort tot de beroepsgroep Schilders en metaalspuiters. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20245000  erg hoog
verwachte vervangingsvraag tot 20246200  gemiddeld
verwachte baanopeningen tot 202411200  hoog
salarisgroei tijdens loopbaan  laag
uitwijkmogelijkheden naar sector  laag
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  gemiddeld
samenhang baankans met economie  erg hoog