Beroep asbestverwijderaar

 • Shutterstock.com
  asbestverwijderaar

Een asbestverwijderaar verwijdert asbest uit gebouwen en faciliteiten.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Taken asbestverwijderaar

 • Bereidt het werkterrein voor, bijv. plaatst hekken of steigers.
 • Regelt of bestelt de juiste apparatuur of machines en zorgt voor transport en plaatsing hiervan.
 • Identificeert asbest dat verwijderd moet worden, bijv. met behulp van signaleringsapparatuur.
 • Draagt beademingsapparatuur t.b.v. bescherming tegen gevaarlijke zwevende deeltjes en beschermingskleding die volledige bescherming biedt tegen gevaarlijke stoffen (bijv. wegwerp- of herbruikbare overalls, handschoenen, veiligheidshelmen, schoenbedekking, veiligheidsbrillen, chemisch-resistente kleding, gelaatsschermen en apparatuur om het gehoor te beschermen).
 • Voert demontage- en deconstructiewerk uit.
 • Verwijdert asbest van oppervlakten van muren en constructies met behulp van verschillende soorten hand- en elektrisch gereedschap (bijv. stofzuigers, schrappers).
 • Verpakt, vervoert en verwijdert asbest op een veilige manier.
 • Onderneemt gepaste actie bij ongelukken en noodgevallen, ruimt op in geval van ongelukken en noodgevallen.

Gerelateerde beroepen gevaarlijke materialen

 • Verwijderaar andere gevaarlijke stoffen

Kennis

 • Regelgeving inzake asbestverwijdering
 • Wetgeving inzake gezondheid, veiligheid en hygiëne
 • Voorschriften over blootstelling aan besmetting

Vaardigheden

 • Vervuilende stoffen verwijderen
 • Persoonlijk beschermingsmateriaal gebruiken
 • Oppervlakken ontsmetten
 • Besmettingen beoordelen
 • Verontreinigde materialen verwijderen
 • Verontreiniging vermijden
 • Verontreinigde materialen opslaan
 • Verontreiniging onderzoeken

Optionele kennis en vaardigheden

gevaarlijk afval verwijderen veiligheidsprocedures volgen bij werken op grote hoogten zorgen voor de naleving van wettelijke regelingen inzake afval bruikbaarheid van veiligheidsuitrusting verzekeren verslag doen van schade aan gebouwen oplosmiddelen gebruiken afbakenen werkgebied beveiligen schade aan gebouwen vaststellen verwerking van gevaarlijk afval afvalsoort beoordelen hogedrukreinigers bedienen transport van gevaarlijke stoffen mensen in verontreinigde gebieden bijstaan met chemische reinigingsmiddelen werken opslag van gevaarlijk afval

Functietitels

 • Deskundig asbestverwijderaar (dav)
 • Deskundig asbestverwijderaar (ft)
 • Asbestverwijderaars (dav) 
 • Deskundig toezichthouder asbestverwijdering (dta’er)
 • Dav (deskundig asbestverwijderaar)
 • Asbestverwijderaar (dav)
 • Deskundig toezichthouder asbestverwijderaar (dta)
 • Dta-ers / dav-ers en handslopers
 • Deskundig asbest verwijderaar 2
 • Medewerker asbestverwijdering