Beroep artistiek leider

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Ondernemend / Onderzoekend

Kennis

 • Kunstgeschiedenis
 • Culturele projecten
 • Maatschappelijk verantwoord ondernemen
 • Kunsthistorische waarden

Vaardigheden

 • Contacten leggen met culturele partners
 • Artistieke visie definiëren
 • Logistiek beheren
 • Activiteiten delegeren
 • Artistieke aanpak definiëren
 • Streven naar bedrijfsgroei
 • Organisatorische beleidslijnen vaststellen
 • Leiding geven aan personeel
 • Integratie bevorderen
 • Grond- en hulpstoffen beheren
 • Communiceren in het Engels op competent gebruiksniveau
 • Contacten onderhouden met lokale overheden
 • Strategisch denken toepassen
 • Toezicht houden op activiteiten
 • De organisatie vertegenwoordigen
 • Projectinformatie over tentoonstellingen verstrekken
 • Budgetten beheren
 • Culturele evenementen festivals en tentoonstellingen organiseren
 • Gezondheids- en veiligheidsprocedures plannen
 • Met specialisten van culturele ontmoetingsplaatsen werken
 • Operationele begroting beheren
 • Evenementen op culturele ontmoetingsplaatsen promoten
 • Projectbeheer uitvoeren
 • Dagelijkse prioriteiten stellen
 • Artistiek kader ontwikkelen
 • Artistieke productie vertegenwoordigen
 • Dagelijkse informatieactiviteiten leiden
 • Artistieke productie coördineren
 • Omgaan met moeilijke eisen
 • Artistiek team leiden
 • Een professioneel netwerk ontwikkelen
 • Bedrijfsnormen volgen

Optionele kennis en vaardigheden

kunstcollectie promoten tentoonstellingen presenteren evenementen bijwonen tentoonstellingen organiseren deelnemen aan artistieke bemiddelingsactiviteiten toewijzing van middelen plannen museumdatabases

Loopbaanperspectief

Het beroep artistiek leider behoort tot de beroepsgroep Managers gespecialiseerde dienstverlening. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20241800  gemiddeld
verwachte vervangingsvraag tot 20244700  gemiddeld
verwachte baanopeningen tot 20246400  gemiddeld
salarisgroei tijdens loopbaan  zeer hoog
uitwijkmogelijkheden naar sector  gemiddeld
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  erg hoog
samenhang baankans met economie  hoog