Beroep artistiek coach

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Artistiek coach: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • In contact staan met het eigen lichaam

  De belangrijkste aspecten van toegepaste anatomie, psychologie, voeding, fysiologie en psychosociale studies en de wijze waarop ze zich verhouden tot het zelfbewustzijn van iemands lichaam. 

Vaardigheden

 • Samenwerken met een coachingteam

  Als specialist samenwerken in een coachingteam om de prestaties van de sportbeoefenaar te maximaliseren.

 • Persoonlijke professionele ontwikkeling beheren

  Verantwoordelijkheid nemen voor levenslang leren en voortdurende professionele ontwikkeling. Zich engageren in leren om de vakbekwaamheid te ondersteunen en te actualiseren. Identificeren van prioritaire gebieden voor professionele ontwikkeling op basis van reflectie over de eigen praktijk en door contact met collega's en belanghebbenden.

 • Werken met aandacht voor de eigen veiligheid

  De veiligheidsregels toepassen in overeenstemming met gekregen trainingen en instructies en op basis van een goed begrip van de preventiemaatregelen en van de risico's voor uw eigen gezondheid en veiligheid.

 • Artistieke aanpak definiëren

  Uw eigen artistieke aanpak definiëren door uw vorige werk en expertise te analyseren, de componenten van uw creatieve signatuur te identificeren en aan de hand van deze verkenningen uw artistieke visie te beschrijven.

 • Coachingsessies voor kunst bieden

  Activiteiten op het gebied van kunst die de sportprestaties zoeken en aanreiken en tegelijkertijd de gezondheid en veiligheid van uzelf en de deelnemers beschermen om tijdens de wedstrijd de meest doeltreffende prestaties te kunnen halen.

 • Veilige werkomstandigheden in de podiumkunsten behouden

  De technische aspecten controleren van uw werkomgeving, kostuums, rekwisieten, enz. Verwijder potentiële gevaren in uw werkplek of voorstelling. Actief ingrijpen in geval van ongevallen of ziekte.

 • Artistieke carrière beheren

  Uzelf en uw artistieke benadering voorstellen. Uw werk op doelmarkten positioneren. Uzelf en uw werk promoten en op de markt brengen.

 • Met verscheidene persoonlijkheden werken

  Flexibel zijn en werken met een verscheidenheid aan persoonlijkheden.

 • Omgaan met verwachtingen van deelnemers

  Vertrouwen en relaties opbouwen met alle belanghebbenden. Bepalen hoe uw artistieke discipline (dans, muziek, theater, beeldende kunsten, enz.) op verschillende manieren ten goede kan komen aan en de behoeften en ambities kan ondersteunen van individuele personen en gemeenschappen. De verwachtingen beheren van de betrokkenen als het kunstprogramma van de gemeenschap ontworpen is of wordt. Zo duidelijk mogelijk zijn in de scopingfase om het vertrouwen tussen u, uw potentiële groepen en financiers op te bouwen. Rekening houden met sociale agenda’s, vooral in door de overheid gefinancierde programma's.

 • Eigen vaardigheden voor artistieke coaching beoordelen

  Uw vaardigheden op het gebied van artistieke coaching beoordelen. Bepalen welke capaciteiten voordelig kunnen zijn voor sportbeoefenaars, ongeacht of ze afkomstig zijn van uw artistieke discipline of van een andere ervaring. Uw capaciteiten onder woorden brengen en erover communiceren op een persoonsgerichte wijze.

Optionele kennis en vaardigheden

enthousiasme voor dans aanmoedigen deelnemers aan danslessen aanmoedigen om beter te worden in een internationale omgeving werken artistieke projecten beheren intercultureel bewustzijn tonen dans aanleren

Loopbaanperspectief

Het beroep artistiek coach behoort tot de beroepsgroep Sportinstructeurs. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 2024-2900  erg laag
verwachte vervangingsvraag tot 20246200  gemiddeld
verwachte baanopeningen tot 20246200  erg laag
salarisgroei tijdens loopbaan  hoog
uitwijkmogelijkheden naar sector  gemiddeld
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  gemiddeld
samenhang baankans met economie  gemiddeld

Source: Sisyphus ODB