Beroep Artdirector reclame

Een artdirector reclame houdt zich bezig met het ontwerpen en vormgeven van reclame-uitingen. Hij of zij richt zich daarbij op de visuele kant. Een artdirector reclame verzamelt informatie over het product of dienst dat moet worden gepromoot, de wensen en eisen van de opdrachtgever en het budget voor de reclamecampagne. Op basis hiervan bedenkt een artdirector reclame een reclamecampagne en werkt dit, samen met bijvoorbeeld een copywriter, uit tot een conceptontwerp. Dit ontwerp wordt vervolgens gepresenteerd aan de opdrachtgever. Indien het concept goed aansluit, wordt dit verder uitgewerkt. Een artdirector reclame ziet toe op de uitvoering van de reclamecampagne om ervoor te zorgen dat bijvoorbeeld een reclamespotje of brochure ook wordt zoals de artdirector reclame voor ogen had.

Persoonlijkheidstypen

Taken artdirector reclame

  • Het weergeven van reclameboodschappen in beeld op basis van informatie over het product of dienst dat gepromoot moet worden, de wensen en eisen van de opdrachtgever en het budget.
  • Samenwerken met een copywriter reclame die zich bezig houdt met de tekstuele kant.
  • Beelden weergeven door schetsen of door gebruik te maken van computerprogramma's.
  • Het concept presenteren aan de opdrachtgever.
  • Het concept uitwerken en gereed maken voor productie.
  • Toezien op het uitvoering van de reclamecampagne.

Gerelateerde beroepen reclame, publiciteit

  • Copywriter reclame
  • Reclamefotograaf
  • Reclameontwerper
  • Reclamespecialist

Loopbaanperspectief

Het beroep Artdirector reclame behoort tot de beroepsgroep Adviseurs marketing, public relations en sales. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20244000  gemiddeld
verwachte vervangingsvraag tot 202410800  erg laag
verwachte baanopeningen tot 202414800  erg laag
salarisgroei tijdens loopbaan  hoog
uitwijkmogelijkheden naar sector  erg hoog
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  hoog
samenhang baankans met economie  gemiddeld