Beroep archivaris

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Archivaris: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Conservatietechnieken

  Procedures, instrumenten, technieken, materialen en chemische stoffen die worden gebruikt voor conservering en archivering.

 • Collectiebeheer

  Het proces voor de beoordeling, selectie en levenscyclus van de hulpbronnen om een samenhangende verzameling te creëren en te bevorderen in overeenstemming met de behoeften van de gebruikers of afnemers. Inzicht in het wettelijk depot voor de toegang tot publicaties op lange termijn.

Vaardigheden

 • Digitale archieven beheren

  Creëren en onderhouden van computerarchieven en -databases, waarbij de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van elektronische informatieopslagtechnologie worden geïntegreerd.

 • Archiefobjecten opslaan

  Archiefdocumenten bewaren, opslaan en beschermen; kopieer archiefstukken op film, videotape, audiotape, schijf of computerformaten, zoals vereist.

 • Beginselen inzake gegevensbescherming in acht nemen

  Ervoor zorgen dat de toegang tot persoonlijke of institutionele gegevens in overeenstemming is met het wettelijk en ethisch kader voor deze toegang.

 • Richtlijnen voor archiefgebruikers beheren

  Beleidsrichtlijnen vaststellen voor de toegang van het publiek tot een (digitaal) archief en het behoedzame gebruik van aanwezig materiaal. De richtlijnen meedelen aan de bezoekers van het archief.

 • Archiefgebruikers helpen met hun vragen

  Bemiddelingsdiensten en algemene bijstand verlenen aan onderzoekers en bezoekers bij hun zoektocht naar archiefmateriaal.

 • Semantische bomen opstellen

  Opstellen van coherente lijsten en hiërarchieën van concepten en termen om een consistente indexering in kennisorganisatiesystemen te waarborgen.

 • Historische documenten beoordelen

  Verifiëren en beoordelen van historische documenten en archiefmateriaal.

 • Wetenschappelijke verhandelingen schrijven

  De hypothese, bevindingen en conclusies van uw wetenschappelijk onderzoek op uw vakgebied in een professionele publicatie presenteren.

 • Archiefbeheer uitvoeren

  De levenscyclus van dossiers van instellingen, individuele personen, ondernemingsorganen, collecties, mondelinge geschiedenis beheren.

 • Collectie in een context plaatsen

  Toelichting en context geven bij collectiestukken en deze beschrijven.

 • Een collectie bestuderen

  De oorsprong en de historische betekenis van collecties onderzoeken en traceren, en inhoud archiveren.

 • Toegang tot informatie bevorderen

  Documenten voor archivering voorbereiden; ervoor zorgen dat de informatie te allen tijde gemakkelijk toegankelijk is.

Optionele kennis en vaardigheden

software gebruiken voor gegevensbewaring personeelszaken beheren budgetten beheren nieuw personeel in dienst nemen onderwijsprogramma's coördineren klantbeheer uitvoeren documenten converteren van analoog naar digitaal classificatiesystemen ontwikkelen

Loopbaanperspectief

Het beroep archivaris behoort tot de beroepsgroep Bibliothecarissen en conservatoren. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20241100  hoog
verwachte vervangingsvraag tot 20243900  erg hoog
verwachte baanopeningen tot 20245100  erg hoog
salarisgroei tijdens loopbaan  hoog
uitwijkmogelijkheden naar sector  gemiddeld
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  gemiddeld
samenhang baankans met economie  hoog

Source: Sisyphus ODB