Beroep Archivaris, archiefbeheerder

Een archivaris is de beheerder van een archief. Een archivaris zorgt voor het verzamelen, beoordelen en opslaan van items in een (digitaal) archief. Hij/zij bepaalt hoe een archief wordt ingericht zodat de documenten, kunst of voorwerpen gemakkelijk gevonden kunnen worden en toegankelijk is voor het publiek. De indexen kan de archivaris zelf ontwikkelen of uitbesteden. Een archivaris doet daarnaast ook onderzoek naar de herkomst, verspreiding en het gebruik van de items in het archief en rapporteert hierover (soms in wetenschappelijke tijdschriften). Hij/zij onderhoudt ook contact met externen zoals de overheid of bedrijven en verschaft het publiek informatie over het archief bijvoorbeeld door beurzen en studiedagen te bezoeken of door (educatieve) tentoonstellingen te organiseren in een museum.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Archivaris, archiefbeheerder: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Taken archivaris, archiefbeheerder

 • Beheren en onderhouden van een archief.
 • Verzamelen, beoordelen en opslaan van items voor in het archief.
 • Zorgen dat het archief publiek toegankelijk is en documenten makkelijk terug te vinden zijn.
 • Onderzoeken van items in het archief of items die mogelijk interessant zijn in het archief.
 • Rapporteren van bevindingen, soms in wetenschappelijke tijdschriften.
 • Onderhouden van contacten met externen.
 • Bekendheid creëren voor het archief, bijvoorbeeld middels het bezoeken van beurzen en het organiseren van tentoonstellingen.

Gerelateerde beroepen bibliotheek

 • Administratief medewerker bibliotheek
 • Bibliothecaris
 • Bibliothecaris
 • Documentalist
 • Medewerker informatievoorziening bibliotheek

Loopbaanperspectief

Het beroep Archivaris, archiefbeheerder behoort tot de beroepsgroep Bibliothecarissen en conservatoren. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20241100  hoog
verwachte vervangingsvraag tot 20243900  erg hoog
verwachte baanopeningen tot 20245100  erg hoog
salarisgroei tijdens loopbaan  hoog
uitwijkmogelijkheden naar sector  gemiddeld
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  gemiddeld
samenhang baankans met economie  hoog

Source: Sisyphus ODB