Beroep architectuurtekenaar

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Realistisch / Conventioneel
 • Realistisch / Onderzoekend
 • Artistiek / Realistisch

Kennis

 • Zone-indelingscodes
 • CADD-software
 • Technische tekeningen
 • Tekeningen ontwerpen
 • Rechtsstelsels voor de bouwnijverheid
 • Handmatige ontwerptechnieken
 • Bouwmethoden
 • CAD-software
 • Bouwverordeningen
 • Wiskunde

Vaardigheden

 • CADD-software gebruiken
 • Bouwtekeningen ter plekke controleren
 • Analytische wiskundige berekeningen uitvoeren
 • CAD-software gebruiken
 • Blauwdruk tekenen
 • Technische tekeningen maken
 • Software voor technisch tekenen gebruiken
 • Technische beginselen in een bouwkundig ontwerp integreren
 • Bouwschetsen maken
 • Ontwerpspecificaties opstellen

Optionele kennis en vaardigheden

budget voor plannen voor binneninrichting inschatten assemblagetekeningen voorbereiden regelgeving voor architectuur specifiek interieurontwerp ontwikkelen handmatige ontwerptechnieken gebruiken communiceren met bouwvakkers adviseren over architectuurkwesties adviseren over bouwaangelegenheden aanvragen voor bouwvergunningen voorbereiden architecten adviseren meetinstrumenten gebruiken bouwactiviteiten coördineren voldoen aan bouwvoorschriften advies geven over bouwmaterialen bouwdocumenten voorbereiden aanbestedingsprocedures beheren digitale cartografie toepassen schema's voor elektrische bedrading maken cartografie kosten-batenanalyserapporten verstrekken civiele techniek topografie

Loopbaanperspectief

Het beroep architectuurtekenaar behoort tot de beroepsgroep Technici bouwkunde en natuur. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20246400  gemiddeld
verwachte vervangingsvraag tot 202413300  laag
verwachte baanopeningen tot 202419700  gemiddeld
salarisgroei tijdens loopbaan  gemiddeld
uitwijkmogelijkheden naar sector  hoog
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  hoog
samenhang baankans met economie  gemiddeld