Beroep architect

 • Shutterstock.com
  architect

Architecten onderzoeken, ontwerpen en overzien de bouw en ontwikkeling van gebouwen, stedelijke ruimtes, infrastructuurprojecten en sociale ruimtes. Ze ontwerpen in overeenstemming met de omgeving en de regelgeving die van toepassing is in specifieke geografische gebieden, rekening houdend met factoren die functie, esthetiek, kosten, en de volksgezondheid en veiligheid. Ze zijn zich bewust van sociale contexten en omgevingsfactoren, waaronder de relatie tussen mensen en gebouwen, en gebouwen en het milieu. Zij nemen deel aan multidisciplinaire projecten die gericht zijn op het ontwikkelen van het sociale netwerkl van een geografisch gebied en het bevorderen van projecten op het gebied van sociale stedenbouw.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Artistiek / Onderzoekend

Taken architect

 • Overlegt met cliënten en andere relevante contacten (zoals landschapsarchitecten of planningsautoriteiten) om relevante informatie in te winnen, bijv. over de kosten en de functionele en ruimtelijke vereisten.
 • haalbaarheidsonderzoeken en financiële analyses van bouwprojecten uit.
 • Conceptualiseert, creëert en ontwikkelt ontwerpen voor de constructie en renovatie van gebouwen en andere constructies.
 • Ontwerpt het landschap rondom gebouwen.
 • Maakt schetsen, schaaltekeningen, modellen etc., bijv. met behulp van computer-aided design (CAD) apparatuur.
 • Maakt een werkplanning voor bouwprojecten.
 • Coördineert en beheert bouwprojecten.
 • Vertegenwoordigt cliënten in het aanvragen van offertes en het toekennen van bouwcontracten.
 • Maakt contractdocumenten en specificaties gereed of houdt hier toezicht op.
 • Observeert, inspecteert en houdt toezicht op bouwwerkzaamheden.
 • Evalueert projecten.
 • Geeft advies bij andere bouwprojecten, bijv. over bouwvoorschriften en architectonische stijlen.

Gerelateerde beroepen bouw

 • Bouwvakhulpkracht
 • Bouwvakker prefab huizen
 • Constructeur
 • Hekkenzetter
 • Huisbouwer
 • IJzerwerker
 • Inspecteur bouw- en woningtoezicht
 • Isolatiemonteur
 • Kitter
 • Kostendeskundige bouwprojecten
 • Manager/directeur bouwbedrijf
 • Metselaar
 • Metselaar blokken
 • Metselaar constructieblokken
 • Onderhoudsmonteur gebouwen
 • Projectleider bouw
 • Projectleider civiele techniek
 • Sloper gebouwen
 • Stedenbouwkundige
 • Uitvoerder bouw
 • Voeger
 • Voorman in de bouw
 • Werkvoorbereider bouw
 • Zandstraler glasversieringen

Kennis

 • Regelgeving voor architectuur
 • Architectonisch ontwerp
 • Architectonische theorie
 • Relatie tussen gebouwen, mensen en het milieu
 • Zone-indelingscodes
 • Bouwverordeningen
 • Stedelijke planning

Vaardigheden

 • Veldonderzoek uitvoeren
 • Met belanghebbenden onderhandelen
 • Aan technische eisen voldoen
 • CAD-software gebruiken
 • Technische beginselen in een bouwkundig ontwerp integreren
 • Ruimtelijke indeling van buitengebieden maken
 • Aan esthetische eisen voldoen
 • Bouwkundige instructies schrijven
 • Technische voorschriften interpreteren
 • Bouwvereisten van klanten in een bouwkundig ontwerp integreren
 • Voldoen aan bouwvoorschriften
 • Haalbaarheidsonderzoek uitvoeren
 • Blauwdruk tekenen
 • Open ruimtes ontwerpen
 • Bouwschetsen maken
 • Kosten-batenanalyserapporten verstrekken
 • Gebouwen ontwerpen
 • Architecturale plannen ontwikkelen
 • Veldwerk uitvoeren
 • Noodzakelijk aantal personeelsleden bepalen
 • Problemen analyseren met het oog op kansen
 • Adviseren over bouwaangelegenheden
 • Behoeften van klanten identificeren
 • Afmetingen in een bouwkundig ontwerp integreren
 • Nadenken over beperkingen bij bouwontwerpen

Optionele kennis en vaardigheden

projecten binnen het budget afwerken lesinhoud voorbereiden historische architectuur contracten beheren meubeltrends bouwmaterialensector behoud van architectonische vormen contacten onderhouden met lokale overheden advies geven aan wetgevers specifiek interieurontwerp ontwikkelen natuurkunde in lesmateriaal voorzien toezicht houden op bouwprojecten klanten advies geven over bouwmaterialen projectbeheer tuinarchitectuur communiceren met bouwvakkers bestaande ontwerpen aanpassen aan gewijzigde omstandigheden werkschema's volgen deelnemen aan overheidsaanbestedingen rechtsstelsels voor de bouwnijverheid naar harmonieuze bouwwerken streven houtsoorten voor meubelen energie-efficiëntie communiceren met de bewoners wiskunde energieneutraal ontwerp van gebouwen energieprestaties van gebouwen topografie technische beginselen bouwmaquettes maken gevolgen voor het milieu beoordelen aanbestedingsprocedures uitvoeren technische expertise leveren naleving van parameters in bouwprojecten volgen cartografie schone kunsten ervoor zorgen dat de deadline van het bouwproject wordt nagekomen gespecialiseerde ontwerpsoftware gebruiken een professioneel netwerk ontwikkelen aanvragen voor bouwvergunningen voorbereiden

Loopbaanperspectief

Het beroep architect behoort tot de beroepsgroep Architecten. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 2024700  laag
verwachte vervangingsvraag tot 20245700  gemiddeld
verwachte baanopeningen tot 20246400  laag
salarisgroei tijdens loopbaan  hoog
uitwijkmogelijkheden naar sector  gemiddeld
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  laag
samenhang baankans met economie  hoog