Beroep archeoloog

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Archeoloog: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Geschiedenis

  De tak van wetenschap die aan mensen gerelateerde gebeurtenissen uit het verleden bestudeert, analyseert en beschrijft.

 • Wetenschappelijke onderzoeksmethodologie

  De theoretische methodologie die wordt gebruikt in wetenschappelijk onderzoek, bestaande in het uitvoeren van achtergrondonderzoek, het opstellen van een hypothese, het testen van die hypothese, het analyseren van gegevens en het formuleren van slotconclusies.

 • Wetenschappelijke modelvorming

  Wetenschappelijke activiteit bestaande in het selecteren van de relevante aspecten van een situatie en gericht op het weergeven van fysieke processen, empirische objecten en verschijnselen om een beter begrip, visualisatie of kwantificering mogelijk te maken, alsook een simulatie die laat zien hoe dit specifieke subject zich onder bepaalde omstandigheden zou gedragen.

 • Graaftechnieken

  De methoden voor het verwijderen van steen en grond, die gebruikt worden bij uitgravingen en de bijbehorende risico's.

 • Archeologie

  De tak van wetenschap die zich bezighoudt met het opgraven en bestuderen van materiële sporen van menselijke activiteit uit het verleden.

 • Culturele geschiedenis

  Domein dat historische en antropologische benaderingen combineert voor het vastleggen en bestuderen van vroegere gebruiken, kunst en werkwijzen van een groep mensen, rekening houdend met hun politieke, culturele en sociale omgeving.

 • Bronnenindeling

  Het indelen van uiteenlopende informatiebronnen in verschillende categorieën, waaronder historische en niet-historische, of primaire en secundaire bronnen, en het beoordelen van deze bronnen op basis van hun inhoud, materiële kenmerken, auteurs, enz.

Vaardigheden

 • Wetenschappelijk onderzoek uitvoeren

  Het vergaren, corrigeren of verbeteren van de kennis over verschijnselen door gebruik van wetenschappelijke methoden en technieken, op basis van empirische of meetbare waarnemingen.

 • Historisch onderzoek doen

  Wetenschappelijke methoden gebruiken voor onderzoek en cultuur.

 • Analytische wiskundige berekeningen uitvoeren

  Wiskundige methoden toepassen en gebruik maken van de berekeningstechnologieën om analyses uit te voeren en oplossingen voor specifieke problemen te bedenken.

 • Wetenschappelijke verhandelingen schrijven

  De hypothese, bevindingen en conclusies van uw wetenschappelijk onderzoek op uw vakgebied in een professionele publicatie presenteren.

Optionele kennis en vaardigheden

kunstgeschiedenis antropologie conservatietechnieken onderzoeksvoorstellen schrijven landmetingen uitvoeren oude inscripties bestuderen helpen bij geofysische onderzoeken wetenschappelijke theorieën ontwikkelen behoud van architectonische vormen archeologische vondsten identificeren geografische informatiesystemen gebruiken laboratoriumproeven uitvoeren toezicht houden op opgravingen landmeting projecten voor het behoud van historisch erfgoed leiden monsters voor analyse verzamelen geologie geografische informatiesystemen osteologie conservatiebehoeften beoordelen conservatieplan voor collectie opstellen geologische tijdsschaal op een opgravingslocatie werken veldwerk uitvoeren epigrafie gegevens verzamelen met een gps archeobotanie luchtfoto’s bestuderen onderzoek onder water uitvoeren tentoonstellingen organiseren archeologische vondsten registreren

Loopbaanperspectief

Het beroep archeoloog behoort tot de beroepsgroep Psychologen en sociologen. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20242800  gemiddeld
verwachte vervangingsvraag tot 202410600  gemiddeld
verwachte baanopeningen tot 202413400  laag
salarisgroei tijdens loopbaan  gemiddeld
uitwijkmogelijkheden naar sector  gemiddeld
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  erg laag
samenhang baankans met economie  erg laag

Source: Sisyphus ODB