Beroep archeoloog

Een archeoloog is actief als onderzoeker bij opgravingen, en doet daarnaast ook onderzoek naar de geschiedenis op basis van literatuur. Een archeoloog kan op overblijfselen (bijv. skeletten, gebouwen of gebruiksvoorwerpen) identificeren en inschatten hoe de overblijfselen gedateerd moeten worden. Hij/zij houdt nauwkeurig een verslag bij van zijn/haar werkzaamheden en bevindingen tijdens de opgravingen. In een laboratorium gaat een archeoloog door met het dateren van voorwerpen op basis van diverse tests. Een archeoloog kan daarnaast worden ingeschakeld door een museum bij het opzetten van een tentoonstelling, of door een onderwijsinstelling om lessen te verzorgen. Voor zijn/haar literatuuronderzoek bestudeert een archeoloog vakliteratuur, formuleert hij/zij onderzoeksvragen en past een archeoloog wetenschappelijke modellen toe. De resultaten van het onderzoek worden gepresenteerd in (wetenschappelijke) artikelen en rapporten.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Onderzoekend / Artistiek
 • Onderzoekend / Realistisch

Taken archeoloog

 • Opgraven van overblijfselen, zoals skeletten en gebruiksvoorwerpen.
 • Identificeren en dateren van overblijfselen op basis van kennis en laboratorium onderzoek (bijv. röntgen of chemische processen).
 • Uitvoeren van literatuuronderzoek naar een onderwerp in de geschiedenis.
 • Publiceren van resultaten van het onderzoek (zowel literatuur als opgravingen) in (wetenschappelijk) artikelen en rapporten.
 • Helpen bij het opzetten van een tentoonstelling.
 • Lesgeven aan studenten/scholieren over geschiedenis.
 • Overleggen met de opdrachtgever.

Gerelateerde beroepen museum

 • Educatief medewerker museum
 • Manager/directeur museum
 • Medewerker kunstgalerie
 • Museum gids
 • Museumbeheerder, conservator

Kennis

 • Culturele geschiedenis
 • Graaftechnieken
 • Archeologie
 • Wetenschappelijke modelvorming
 • Wetenschappelijke onderzoeksmethodologie
 • Bronnenindeling
 • Geschiedenis

Vaardigheden

 • Historisch onderzoek doen
 • Wetenschappelijke verhandelingen schrijven
 • Analytische wiskundige berekeningen uitvoeren
 • Wetenschappelijk onderzoek uitvoeren

Optionele kennis en vaardigheden

laboratoriumproeven uitvoeren archeologische vondsten identificeren antropologie conservatiebehoeften beoordelen landmeting osteologie geografische informatiesystemen gebruiken op een opgravingslocatie werken geologie onderzoeksvoorstellen schrijven behoud van architectonische vormen archeologische vondsten registreren veldwerk uitvoeren monsters voor analyse verzamelen landmetingen uitvoeren oude inscripties bestuderen epigrafie onderzoek onder water uitvoeren kunstgeschiedenis geologische tijdsschaal conservatietechnieken toezicht houden op opgravingen wetenschappelijke theorieën ontwikkelen helpen bij geofysische onderzoeken tentoonstellingen organiseren projecten voor het behoud van historisch erfgoed leiden gegevens verzamelen met een gps geografische informatiesystemen luchtfoto’s bestuderen conservatieplan voor collectie opstellen archeobotanie