Beroep Arboconsulent, arboadviseur

Een arboconsulent, arboadviseur houdt zich bezig met de coördinatie van de uitvoering van arbowerkzaamheden in een organisatie. Een arboconsulent doet zowel onderzoek naar ziekteverzuim, preventie en re-integratie als naar de arbeidsomstandigheden en werkplekken in het bedrijf. Hij/zij probeert bijvoorbeeld te achterhalen wat de redenen zijn van ziekteverzuim of bedrijfsongevallen. Hij/zij geeft adviezen aan het management over de manier waarop het arbobeleid uitgevoerd kan worden en onderhoudt contacten met externe partijen zoals de arbeidsinspectie of arbodiensten. Een arboconsulent, arboadviseur is en blijft goed op de hoogte van wet- en regelgeving omtrent arbo.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Arboconsulent, arboadviseur: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Taken arboconsulent, arboadviseur

 • Coördineren van de uitvoering van arbo-werkzaamheden in bedrijven.
 • Onderzoek van diverse arbo-gerelateerde zaken (zoals ziekteverzuim of arbeidsomstandigheden).
 • Achterhalen wat redenen zijn van ziekteverzuim/bedrijfsongevallen.
 • Adviseren van management over de manier waarop arbobeleid uitgevoerd wordt.
 • Onderhouden van contacten met externe partijen.
 • Op de hoogte zijn en blijven van wet- en regelgeving omtrent arbo.

Gerelateerde beroepen inspectie

 • Inspecteur gas-, elektra-installaties, waterleiding
 • Inspecteur gemeentelijke vergunningen
 • Inspecteur havens, luchthavens en spoorwegen
 • Inspecteur meet- en regelsystemen
 • Inspecteur volksgezondheid
 • Kwaliteitscontroleur geluidshinder (vergunningen, inspectie)

Loopbaanperspectief

Het beroep Arboconsulent, arboadviseur behoort tot de beroepsgroep Medisch vakspecialisten. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20245100  hoog
verwachte vervangingsvraag tot 202411300  hoog
verwachte baanopeningen tot 202416400  hoog
salarisgroei tijdens loopbaan  hoog
uitwijkmogelijkheden naar sector  hoog
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  erg hoog
samenhang baankans met economie  gemiddeld

Source: Sisyphus ODB