Beroep arbo-ingenieur

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Health and safety regulations
 • Assessment of risks and threats
 • Safety engineering
 • Technical drawings
 • Engineering principles
 • Engineering processes

Vaardigheden

 • Perform scientific research
 • Draw up risk assessment
 • Advise on safety improvements
 • Adjust engineering designs
 • Approve engineering design

Optionele kennis en vaardigheden

brandtesten uitvoeren brandrisico’s vaststellen ergonomie werknemers voorlichten over beroepsrisico’s arbeidsgerelateerde letsels onderzoeken audits op de werkplek uitvoeren brandbeveiligingstechniek regelgeving inzake brandveiligheid procedures inzake brandpreventie kennis van menselijk gedrag gebruiken thermodynamica architecten adviseren ontwerpbeginselen procedures voor kwaliteitscontrole milieuaudits uitvoeren veiligheidsschendingen opvolgen chemie brandveiligheidsinspecties uitvoeren civiele techniek thermohydraulica inspectierapporten schrijven eigen verantwoordelijkheid aanvaarden advies geven over bouwmaterialen veiligheidsstrategieën testen kernenergie voldoen aan de normen van nationale en internationale veiligheidsprogramma’s veiligheidsvoorschriften voor kerncentrales volgen laboratoriumproeven uitvoeren ontwerpspecificaties opstellen strategieën voor nucleaire noodsituaties ontwerpen veiligheidsuitrusting ontwerpen industriële hygiëne evalueren werkplekken controleren medewerkers inlichten over bescherming tegen straling brandbestrijdingssystemen reageren op nucleaire noodsituaties veiligheidsapparaten installeren inspecties uitvoeren procedures voor materiaaltests ontwikkelen materiaalkunde natuurkunde textielmaterialen bescherming tegen straling menselijke factoren inzake veiligheid milieuwetgeving

Loopbaanperspectief

Het beroep arbo-ingenieur behoort tot de beroepsgroep Ingenieurs (geen elektrotechniek). Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20248900  gemiddeld
verwachte vervangingsvraag tot 202414600  laag
verwachte baanopeningen tot 202423400  gemiddeld
salarisgroei tijdens loopbaan  hoog
uitwijkmogelijkheden naar sector  hoog
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  hoog
samenhang baankans met economie  hoog