Beroep arbo-ingenieur

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Onderzoekend / Realistisch
 • Realistisch / Onderzoekend

Kennis

 • Gezondheids- en veiligheidsvoorschriften
 • Beoordeling van risico’s en bedreigingen
 • Veiligheidstechniek
 • Technische tekeningen
 • Technische beginselen
 • Engineeringprocessen

Vaardigheden

 • Wetenschappelijk onderzoek uitvoeren
 • Risicobeoordelingen opstellen
 • Advies geven over maatregelen ter verbetering van de veiligheid
 • Technische ontwerpen aanpassen
 • Technische ontwerpen goedkeuren

Optionele kennis en vaardigheden

brandtesten uitvoeren brandrisico’s vaststellen ergonomie werknemers voorlichten over beroepsrisico’s arbeidsgerelateerde letsels onderzoeken audits op de werkplek uitvoeren brandbeveiligingstechniek regelgeving inzake brandveiligheid procedures inzake brandpreventie kennis van menselijk gedrag gebruiken thermodynamica architecten adviseren ontwerpbeginselen procedures voor kwaliteitscontrole milieuaudits uitvoeren veiligheidsschendingen opvolgen chemie brandveiligheidsinspecties uitvoeren civiele techniek thermohydraulica inspectierapporten schrijven eigen verantwoordelijkheid aanvaarden advies geven over bouwmaterialen veiligheidsstrategieën testen kernenergie voldoen aan de normen van nationale en internationale veiligheidsprogramma’s veiligheidsvoorschriften voor kerncentrales volgen laboratoriumproeven uitvoeren ontwerpspecificaties opstellen strategieën voor nucleaire noodsituaties ontwerpen veiligheidsuitrusting ontwerpen industriële hygiëne evalueren werkplekken controleren medewerkers inlichten over bescherming tegen straling brandbestrijdingssystemen reageren op nucleaire noodsituaties veiligheidsapparaten installeren inspecties uitvoeren procedures voor materiaaltests ontwikkelen materiaalkunde natuurkunde textielmaterialen bescherming tegen straling menselijke factoren inzake veiligheid milieuwetgeving