Beroep arbo-ingenieur

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Onderzoekend / Realistisch
 • Realistisch / Onderzoekend

Kennis

 • Engineeringprocessen
 • Gezondheids- en veiligheidsvoorschriften
 • Technische tekeningen
 • Veiligheidstechniek
 • Beoordeling van risico’s en bedreigingen
 • Technische beginselen

Vaardigheden

 • Advies geven over maatregelen ter verbetering van de veiligheid
 • Risicobeoordelingen opstellen
 • Technische ontwerpen goedkeuren
 • Technische ontwerpen aanpassen
 • Wetenschappelijk onderzoek uitvoeren

Optionele kennis en vaardigheden

veiligheidsvoorschriften voor kerncentrales volgen procedures voor materiaaltests ontwikkelen brandtesten uitvoeren veiligheidsstrategieën testen inspectierapporten schrijven brandveiligheidsinspecties uitvoeren chemie milieuaudits uitvoeren bescherming tegen straling industriële hygiëne evalueren brandrisico’s vaststellen strategieën voor nucleaire noodsituaties ontwerpen medewerkers inlichten over bescherming tegen straling inspecties uitvoeren procedures inzake brandpreventie laboratoriumproeven uitvoeren regelgeving inzake brandveiligheid werkplekken controleren ontwerpbeginselen thermodynamica natuurkunde veiligheidsapparaten installeren brandbestrijdingssystemen ergonomie menselijke factoren inzake veiligheid veiligheidsschendingen opvolgen thermohydraulica ontwerpspecificaties opstellen eigen verantwoordelijkheid aanvaarden kennis van menselijk gedrag gebruiken textielmaterialen milieuwetgeving veiligheidsuitrusting ontwerpen kernenergie reageren op nucleaire noodsituaties architecten adviseren materiaalkunde procedures voor kwaliteitscontrole arbeidsgerelateerde letsels onderzoeken voldoen aan de normen van nationale en internationale veiligheidsprogramma’s brandbeveiligingstechniek werknemers voorlichten over beroepsrisico’s civiele techniek audits op de werkplek uitvoeren advies geven over bouwmaterialen