Beroep arbo-ingenieur

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Arbo-ingenieur: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Gezondheids- en veiligheidsvoorschriften

  Noodzakelijke gezondheids-, veiligheids-, hygiëne- en milieunormen en wettelijke regels in de sector van een specifieke activiteit.

 • Beoordeling van risico’s en bedreigingen

  De veiligheidsdocumentatie en alle veiligheidsgerelateerde communicatie en informatie.

 • Veiligheidstechniek

  De technieken die moeten zorgen dat systemen, machines en apparatuur werken volgens de vastgestelde veiligheidsnormen en wetten, zoals de milieuwetgeving.

 • Technische tekeningen

  Tekensoftware en de verschillende symbolen, perspectieven, meeteenheden, notatiesystemen, visuele stijlen en pagina-indelingen van technische tekeningen.

 • Technische beginselen

  Technische aspecten, waaronder functionaliteit, reproduceerbaarheid en kosten in verband met het ontwerp en de wijze waarop zij worden toegepast bij de uitvoering van technische projecten.

 • Engineeringprocessen

  De systematische aanpak van de ontwikkeling en het onderhoud van technische systemen.

Vaardigheden

 • Wetenschappelijk onderzoek uitvoeren

  Het vergaren, corrigeren of verbeteren van de kennis over verschijnselen door gebruik van wetenschappelijke methoden en technieken, op basis van empirische of meetbare waarnemingen.

 • Risicobeoordelingen opstellen

  Risico’s beoordelen, verbeteringen voorstellen en maatregelen beschrijven die op organisatorisch niveau moeten worden genomen.

 • Advies geven over maatregelen ter verbetering van de veiligheid

  Relevante aanbevelingen doen na afloop van een onderzoek; ervoor zorgen dat aanbevelingen naar behoren worden overwogen en waar nodig worden opgevolgd.

 • Technische ontwerpen aanpassen

  De ontwerpen van producten of delen van producten zodanig aanpassen dat zij aan de eisen voldoen.

 • Technische ontwerpen goedkeuren

  Toestemming geven voor het afgewerkte technische ontwerp om over te gaan naar de eigenlijke productie en assemblage van het product.

Optionele kennis en vaardigheden

brandtesten uitvoeren brandrisico’s vaststellen ergonomie werknemers voorlichten over beroepsrisico’s arbeidsgerelateerde letsels onderzoeken audits op de werkplek uitvoeren brandbeveiligingstechniek regelgeving inzake brandveiligheid procedures inzake brandpreventie kennis van menselijk gedrag gebruiken thermodynamica architecten adviseren ontwerpbeginselen procedures voor kwaliteitscontrole milieuaudits uitvoeren veiligheidsschendingen opvolgen chemie brandveiligheidsinspecties uitvoeren civiele techniek thermohydraulica inspectierapporten schrijven eigen verantwoordelijkheid aanvaarden advies geven over bouwmaterialen veiligheidsstrategieën testen kernenergie voldoen aan de normen van nationale en internationale veiligheidsprogramma’s veiligheidsvoorschriften voor kerncentrales volgen laboratoriumproeven uitvoeren ontwerpspecificaties opstellen strategieën voor nucleaire noodsituaties ontwerpen veiligheidsuitrusting ontwerpen industriële hygiëne evalueren werkplekken controleren medewerkers inlichten over bescherming tegen straling brandbestrijdingssystemen reageren op nucleaire noodsituaties veiligheidsapparaten installeren inspecties uitvoeren procedures voor materiaaltests ontwikkelen materiaalkunde natuurkunde textielmaterialen bescherming tegen straling menselijke factoren inzake veiligheid milieuwetgeving

Loopbaanperspectief

Het beroep arbo-ingenieur behoort tot de beroepsgroep Ingenieurs (geen elektrotechniek). Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20248900  gemiddeld
verwachte vervangingsvraag tot 202414600  laag
verwachte baanopeningen tot 202423400  gemiddeld
salarisgroei tijdens loopbaan  hoog
uitwijkmogelijkheden naar sector  hoog
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  hoog
samenhang baankans met economie  hoog

Source: Sisyphus ODB