Beroep arbo-ingenieur mijnbouw

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Onderzoekend / Realistisch

Kennis

 • Geologie
 • Elektriciteit
 • Wetgeving inzake veiligheid in de mijnbouw

Vaardigheden

 • Werknemers opleiden inzake veiligheid in de mijnbouw
 • Gezondheids- en veiligheidsproblemen voorkomen
 • Mijnongelukken onderzoeken
 • Gezondheids- en veiligheidsstrategieën in de mijnbouw ontwikkelen
 • Problemen kritisch behandelen
 • Noodprocedures beheren
 • Technische rapporten opstellen
 • Toezicht houden op personeel
 • Zorgen voor naleving van de veiligheidswetgeving
 • Gegevens inzake mijnbouwactiviteiten bijhouden
 • Een computer gebruiken

Optionele kennis en vaardigheden

ondergrondse gezondheids- en veiligheidsrisico's elektrotechniek mijnbouwtechniek veiligheidsomstandigheden in de mijnbouw inspecteren rapporten presenteren problemen oplossen impact van geologische factoren op mijnbouwactiviteiten