Beroep arbo-ingenieur mijnbouw

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Onderzoekend / Realistisch

Kennis

 • Geologie
 • Elektriciteit
 • Wetgeving inzake veiligheid in de mijnbouw

Vaardigheden

 • Een computer gebruiken
 • Zorgen voor naleving van de veiligheidswetgeving
 • Problemen kritisch behandelen
 • Technische rapporten opstellen
 • Gezondheids- en veiligheidsproblemen voorkomen
 • Noodprocedures beheren
 • Werknemers opleiden inzake veiligheid in de mijnbouw
 • Gezondheids- en veiligheidsstrategieën in de mijnbouw ontwikkelen
 • Mijnongelukken onderzoeken
 • Gegevens inzake mijnbouwactiviteiten bijhouden
 • Toezicht houden op personeel

Optionele kennis en vaardigheden

mijnbouwtechniek impact van geologische factoren op mijnbouwactiviteiten rapporten presenteren veiligheidsomstandigheden in de mijnbouw inspecteren elektrotechniek problemen oplossen ondergrondse gezondheids- en veiligheidsrisico's