Beroep arbo-ingenieur mijnbouw

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Onderzoekend / Realistisch

Kennis

 • Geologie
 • Elektriciteit
 • Wetgeving inzake veiligheid in de mijnbouw

Vaardigheden

 • Werknemers opleiden inzake veiligheid in de mijnbouw
 • Gezondheids- en veiligheidsproblemen voorkomen
 • Mijnongelukken onderzoeken
 • Gezondheids- en veiligheidsstrategieën in de mijnbouw ontwikkelen
 • Problemen kritisch behandelen
 • Noodprocedures beheren
 • Technische rapporten opstellen
 • Toezicht houden op personeel
 • Zorgen voor naleving van de veiligheidswetgeving
 • Gegevens inzake mijnbouwactiviteiten bijhouden
 • Een computer gebruiken

Optionele kennis en vaardigheden

ondergrondse gezondheids- en veiligheidsrisico's elektrotechniek mijnbouwtechniek veiligheidsomstandigheden in de mijnbouw inspecteren rapporten presenteren problemen oplossen impact van geologische factoren op mijnbouwactiviteiten

Loopbaanperspectief

Het beroep arbo-ingenieur mijnbouw behoort tot de beroepsgroep Ingenieurs (geen elektrotechniek). Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20248900  gemiddeld
verwachte vervangingsvraag tot 202414600  laag
verwachte baanopeningen tot 202423400  gemiddeld
salarisgroei tijdens loopbaan  hoog
uitwijkmogelijkheden naar sector  hoog
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  hoog
samenhang baankans met economie  hoog