Beroep arbeidsinspecteur

Een arbeidsinspecteur is verantwoordelijk voor de controle op het naleven van wetgeving omtrent veiligheid en gezondheid op het werk door bedrijven. Hij/zij rapporteert de bevindingen van de controles aan het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Indien bedrijven niet aan de wettelijke eisen voldoen geeft hij/zij een boete of waarschuwing, in ernstige gevallen kan een arbeidsinspecteur het bedrijf tijdelijk stilleggen. Een arbeidsinspecteur kan periodiek worden ingeschakeld of omdat de werknemers klachten hebben, deze worden dan specifiek onderzocht door de arbeidsinspecteur. Daarnaast wordt een arbeidsinspecteur ingezet in het geval van bijvoorbeeld een ernstig arbeidsongeval, onderbetaling of illegale tewerkstelling.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Realistisch / Conventioneel

Taken arbeidsinspecteur

 • Controleren of bedrijven voldoen aan wetgeving omtrent veiligheid en gezondheid op het werk.
 • Rapporteren van bevindingen controles middels rapporten en verslagen aan ministerie SZW.
 • Indien nodig, waarschuwingen geven, boetes uitdelen en bedrijven stilleggen.
 • Onderzoek van klachten die zijn ingediend door medewerkers over o.a. onderbetaling of illegale tewerkstelling.

Gerelateerde beroepen consultancy

 • Bedrijfsorganisatiedeskundige
 • Functieanalist
 • Loopbaanadviseur
 • Onderwijskundige, opvoedkundige
 • Organisatieadviseur

Kennis

 • Audittechnieken
 • Gezondheid en veiligheid op de werkplek
 • Arbeidswet
 • Implementatie van overheidsbeleid
 • Personeelsbeheer

Vaardigheden

 • Audits op de werkplek uitvoeren
 • Toezicht houden op het organisatieklimaat
 • Feedback van werknemers verzamelen
 • Inspectierapporten schrijven
 • Advies geven over de naleving van het overheidsbeleid
 • Rechten van werknemers behartigen
 • Rapporten presenteren
 • Naleving van het overheidsbeleid inspecteren
 • Relaties met overheidsinstellingen onderhouden

Optionele kennis en vaardigheden

vragen beantwoorden conflictbeheersing toepassen advies geven over conflictbeheersing ondernemingsrecht contacten onderhouden met lokale overheden inbreuken op beleid vaststellen strategische planning implementeren advies geven over het organisatieklimaat integratiebeleid opzetten integratie in organisaties promoten ondernemingsbeleid volgen oplossingen voor problemen creëren implementatie van overheidsbeleid beheren