Beroep arbeidsinspecteur

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Arbeidsinspecteur: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Arbeidswet

  De wet die de relatie tussen werknemers en werkgevers vastlegt. Het gaat om de rechten van werknemers die bindend zijn door de arbeidsovereenkomst.

 • Implementatie van overheidsbeleid

  De procedures voor de toepassing van overheidsbeleid op alle niveaus van het openbaar bestuur.

 • Audittechnieken

  Technieken en methoden ter ondersteuning van een systematisch en onafhankelijk onderzoek van gegevens, beleidsmaatregelen, activiteiten en prestaties met behulp van computerondersteunde auditinstrumenten en -technieken (CAAT’s) zoals spreadsheets, databanken, statistische analyse en business intelligence software.

 • Personeelsbeheer

  De methoden en procedures voor de aanwerving en ontwikkeling van werknemers om te zorgen voor waarde voor de organisatie, alsook voor de behoeften van het personeel, voordelen, oplossen van conflicten en het waarborgen van een positief ondernemingsklimaat.

 • Gezondheid en veiligheid op de werkplek

  Het geheel van regels, procedures en voorschriften met betrekking tot de veiligheid, de gezondheid en het welzijn van de mensen op de werkplek. 

Vaardigheden

 • Relaties met overheidsinstellingen onderhouden

  Contacten leggen en onderhouden met collega’s bij verschillende overheidsinstanties.

 • Audits op de werkplek uitvoeren

  Uitvoeren van audits en inspecties ter plaatse om de naleving van de wet- en regelgeving te waarborgen.

 • Rapporten presenteren

  Tonen van resultaten, statistieken en conclusies op een transparante en eenvoudige manier aan een publiek.

 • Toezicht houden op het organisatieklimaat

  De werkomgeving en het gedrag van werknemers in een organisatie monitoren om te beoordelen hoe de organisatiecultuur door de werknemers wordt ervaren en om de factoren te identificeren die gedrag beïnvloeden en die een positieve werkomgeving in de hand kunnen werken.

 • Inspectierapporten schrijven

  De resultaten en conclusies van de inspectie op een duidelijke en begrijpelijke manier opschrijven. Registreren van de processen van de inspectie zoals het contact, de resultaten en de genomen stappen.

 • Rechten van werknemers behartigen

  Beoordelen en hanteren van situaties waarin de in de wetgeving en het ondernemingsbeleid vastgelegde rechten voor werknemers kunnen worden geschonden en passende maatregelen nemen om de werknemers te beschermen.

 • Feedback van werknemers verzamelen

  Op een open en positieve manier communiceren om de mate van tevredenheid van de werknemers en hun kijk op de werkomgeving te beoordelen om problemen op te sporen en oplossingen te bedenken.

 • Naleving van het overheidsbeleid inspecteren

  De publieke en particuliere organisaties inspecteren om te zorgen voor een goede uitvoering en naleving van het overheidsbeleid dat op de organisatie van toepassing is.

 • Advies geven over de naleving van het overheidsbeleid

  Organisaties advies geven over hoe zij het aan het opgelegde overheidsbeleid beter kunnen naleven en over de stappen die genomen moeten worden om tot volledige naleving te komen.

Optionele kennis en vaardigheden

implementatie van overheidsbeleid beheren advies geven over conflictbeheersing ondernemingsbeleid volgen oplossingen voor problemen creëren integratiebeleid opzetten strategische planning implementeren ondernemingsrecht vragen beantwoorden advies geven over het organisatieklimaat conflictbeheersing toepassen contacten onderhouden met lokale overheden integratie in organisaties promoten inbreuken op beleid vaststellen

Loopbaanperspectief

Het beroep arbeidsinspecteur behoort tot de beroepsgroep Overheidsambtenaren. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 2024-128  laag
verwachte vervangingsvraag tot 202414700  hoog
verwachte baanopeningen tot 202414700  gemiddeld
salarisgroei tijdens loopbaan  gemiddeld
uitwijkmogelijkheden naar sector  laag
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  erg hoog
samenhang baankans met economie  erg laag

Source: Sisyphus ODB