Beroep arbeidshygiënist

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Onderzoekend / Conventioneel

Kennis

 • Technische tekeningen
 • Beoordeling van risico’s en bedreigingen
 • Milieuwetgeving
 • Wetgeving inzake gezondheid, veiligheid en hygiëne
 • Kwaliteitsstandaarden
 • Persoonlijk beschermingsmateriaal

Vaardigheden

 • Gezondheids- en veiligheidsmaatregelen meedelen
 • Rapporten presenteren
 • Advies geven over conflictbeheersing
 • Veiligheidsnormen in industriële contexten volgen
 • Risicobeoordelingen opstellen
 • Werknemers voorlichten over beroepsrisico’s
 • Advies geven over risicobeheer
 • Zorgen voor naleving van de milieuwetgeving
 • Ontwikkelingen inzake wetgeving volgen

Optionele kennis en vaardigheden

vertrouwelijkheid in acht nemen audits op de werkplek uitvoeren strategische planning implementeren advies geven over systemen voor milieurisicobeheer risicoanalyses uitvoeren projectbeheer uitvoeren preventie van verontreiniging onderwijzen over management inzake noodsituaties arbeidswet audittechnieken verschillende communicatiekanalen gebruiken veiligheidsstrategieën testen onderzoeksinterviews uitvoeren gezondheids-, veiligheids- en milieubeoordelingen maken verbeteringsstrategieën aanbieden omgaan met managers vergunningen verstrekken gezondheidsbeoordelingen uitvoeren conflictbeheersing toepassen projectbeheer inbreuken op beleid vaststellen analytisch denken