Beroep arbeidshygiënist

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Onderzoekend / Conventioneel

Kennis

 • Technische tekeningen
 • Beoordeling van risico’s en bedreigingen
 • Milieuwetgeving
 • Wetgeving inzake gezondheid, veiligheid en hygiëne
 • Kwaliteitsstandaarden
 • Persoonlijk beschermingsmateriaal

Vaardigheden

 • Gezondheids- en veiligheidsmaatregelen meedelen
 • Rapporten presenteren
 • Advies geven over conflictbeheersing
 • Veiligheidsnormen in industriële contexten volgen
 • Risicobeoordelingen opstellen
 • Werknemers voorlichten over beroepsrisico’s
 • Advies geven over risicobeheer
 • Zorgen voor naleving van de milieuwetgeving
 • Ontwikkelingen inzake wetgeving volgen

Optionele kennis en vaardigheden

vertrouwelijkheid in acht nemen audits op de werkplek uitvoeren strategische planning implementeren advies geven over systemen voor milieurisicobeheer risicoanalyses uitvoeren projectbeheer uitvoeren preventie van verontreiniging onderwijzen over management inzake noodsituaties arbeidswet audittechnieken verschillende communicatiekanalen gebruiken veiligheidsstrategieën testen onderzoeksinterviews uitvoeren gezondheids-, veiligheids- en milieubeoordelingen maken verbeteringsstrategieën aanbieden omgaan met managers vergunningen verstrekken gezondheidsbeoordelingen uitvoeren conflictbeheersing toepassen projectbeheer inbreuken op beleid vaststellen analytisch denken

Loopbaanperspectief

Het beroep arbeidshygiënist behoort tot de beroepsgroep Fysiotherapeuten. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 202412100  erg hoog
verwachte vervangingsvraag tot 202410400  gemiddeld
verwachte baanopeningen tot 202422500  hoog
salarisgroei tijdens loopbaan  laag
uitwijkmogelijkheden naar sector  laag
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  erg laag
samenhang baankans met economie  erg laag