Beroep arbeidshygiënist

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Onderzoekend / Conventioneel

Kennis

 • Beoordeling van risico’s en bedreigingen
 • Wetgeving inzake gezondheid, veiligheid en hygiëne
 • Kwaliteitsstandaarden
 • Technische tekeningen
 • Persoonlijk beschermingsmateriaal
 • Milieuwetgeving

Vaardigheden

 • Advies geven over conflictbeheersing
 • Zorgen voor naleving van de milieuwetgeving
 • Werknemers voorlichten over beroepsrisico’s
 • Advies geven over risicobeheer
 • Veiligheidsnormen in industriële contexten volgen
 • Risicobeoordelingen opstellen
 • Rapporten presenteren
 • Ontwikkelingen inzake wetgeving volgen
 • Gezondheids- en veiligheidsmaatregelen meedelen

Optionele kennis en vaardigheden

preventie van verontreiniging projectbeheer uitvoeren conflictbeheersing toepassen audits op de werkplek uitvoeren vertrouwelijkheid in acht nemen risicoanalyses uitvoeren verbeteringsstrategieën aanbieden gezondheids-, veiligheids- en milieubeoordelingen maken onderzoeksinterviews uitvoeren onderwijzen over management inzake noodsituaties strategische planning implementeren projectbeheer veiligheidsstrategieën testen verschillende communicatiekanalen gebruiken arbeidswet analytisch denken inbreuken op beleid vaststellen vergunningen verstrekken omgaan met managers advies geven over systemen voor milieurisicobeheer gezondheidsbeoordelingen uitvoeren audittechnieken

Functietitels

 • Freelance afstudeerbegeleider hogere veiligheidskunde (hvk)
 • Arbeidshygiënist
 • Carecoach / verzuimcoach
 • Specialist arbeidsomstandigheden eenheid zeeland - west-brabant
 • Arbo adviseur arbeidshygiëne
 • Veiligheidskundige / arbeidshygienist
 • Hogere veiligheidskundige (zuid oost)
 • Arbeidshygienist
 • Bedrijfsarts segment grootzakelijke markt