Beroep arbeidshygiënist

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Technical drawings
 • Assessment of risks and threats
 • Environmental legislation
 • Health, safety and hygiene legislation
 • Quality standards
 • Personal protective equipment

Vaardigheden

 • Communicate health and safety measures
 • Present reports
 • Advise on conflict management
 • Follow safety standards in industrial contexts
 • Draw up risk assessment
 • Educate employees on occupational hazards
 • Advise on risk management
 • Ensure compliance with environmental legislation
 • Monitor legislation developments

Optionele kennis en vaardigheden

vertrouwelijkheid in acht nemen audits op de werkplek uitvoeren strategische planning implementeren advies geven over systemen voor milieurisicobeheer risicoanalyses uitvoeren projectbeheer uitvoeren preventie van verontreiniging onderwijzen over management inzake noodsituaties arbeidswet audittechnieken verschillende communicatiekanalen gebruiken veiligheidsstrategieën testen onderzoeksinterviews uitvoeren gezondheids-, veiligheids- en milieubeoordelingen maken verbeteringsstrategieën aanbieden omgaan met managers vergunningen verstrekken gezondheidsbeoordelingen uitvoeren conflictbeheersing toepassen projectbeheer inbreuken op beleid vaststellen analytisch denken

Loopbaanperspectief

Het beroep arbeidshygiënist behoort tot de beroepsgroep Fysiotherapeuten. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 202412100  erg hoog
verwachte vervangingsvraag tot 202410400  gemiddeld
verwachte baanopeningen tot 202422500  hoog
salarisgroei tijdens loopbaan  laag
uitwijkmogelijkheden naar sector  laag
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  erg laag
samenhang baankans met economie  erg laag