Beroep arbeidsbemiddelaar

Arbeidsbemiddelaars werken voor arbeidsbemiddelingsdiensten en uitzendbureaus. Ze matchen werkzoekenden met geadverteerde vacatures en geven advies bij het zoeken naar werk.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Ondernemend / Conventioneel

Taken arbeidsbemiddelaar

 • Zorgen dat werkgevers die werknemers zoeken en werkzoekenden elkaar kunnen vinden.
 • Onderzoeken met de werkgever welke vaardigheden en kwalificaties de nieuwe werknemer moet hebben.
 • Voorstellen van mogelijke nieuwe werknemer aan werkgever.
 • Zorgen dat de procedure en het arbeidscontract voldoen aan wettelijke eisen en formaliteiten.
 • Proberen om zicht te houden op presteren van nieuwe medewerker binnen het bedrijf.
 • Bespreken met werkzoekende wat zijn/haar wensen en competenties zijn.
 • Adviseren van werkzoekenden over noodzakelijke/interessante opleidingstrajecten.

Gerelateerde beroepen arbeidsbemiddeling

 • Koppelbaas

Kennis

 • Arbeidswetgeving
 • Vacatures op de arbeidsmarkt
 • Arbeidswet

Vaardigheden

 • Kennis van menselijk gedrag gebruiken
 • Privacy van gebruikers van diensten bewaren
 • Actief luisteren
 • Gelijke behandeling van man en vrouw in zakelijke contexten bevorderen
 • Telefonisch communiceren
 • Mensen profileren
 • Een professioneel netwerk ontwikkelen
 • Vertrouwelijkheid in acht nemen
 • Personen interviewen
 • Vraaggesprekken documenteren

Optionele kennis en vaardigheden

trainingen organiseren persoonlijkheid beoordelen databases doorzoeken individuen begeleiden informatie over studieprogramma’s geven werkloosheidspercentage analyseren integratie in organisaties promoten voorbereiden op sollicitatiegesprekken toegang tot de arbeidsmarkt faciliteren klanten helpen bij persoonlijke ontwikkeling personeelsbeleid werkgelegenheidsbeleid promoten vergaderingen regelen advies geven over carrière contacten onderhouden met lokale overheden