Beroep arbeidsanalist

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Labour legislation
 • Employment law
 • Company policies
 • Human resource management
 • Market analysis
 • Job market offers

Vaardigheden

 • Write job descriptions
 • Present reports
 • Advise on personnel management
 • Design job analysis tools
 • Carry out job analysis
 • Write work-related reports
 • Report analysis results
 • Advise on efficiency improvements
 • Develop occupational classification systems

Optionele kennis en vaardigheden

testen beheren vraaggesprekken documenteren contacten leggen met experts uit de industrie noodzakelijk aantal personeelsleden bepalen organisatiestructuur opleidingsprogramma’s ontwikkelen afspraken beheren mensen profileren werknemers opleiden personen interviewen wervingsdiensten uitvoeren trainingen organiseren contacten leggen met vakbondsvertegenwoordigers feedback van werknemers verzamelen trainingsmateriaal creëren managers ondersteunen contacten leggen met regeringsfunctionarissen processen van personeelszaken professionele administratie bijhouden omgaan met managers

Loopbaanperspectief

Het beroep arbeidsanalist behoort tot de beroepsgroep Specialisten personeels- en loopbaanontwikkeling. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20241800  laag
verwachte vervangingsvraag tot 202411800  laag
verwachte baanopeningen tot 202413600  laag
salarisgroei tijdens loopbaan  hoog
uitwijkmogelijkheden naar sector  hoog
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  gemiddeld
samenhang baankans met economie  gemiddeld