Beroep arbeidsanalist

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Arbeidsanalist: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Arbeidswetgeving

  Wetgeving, op nationaal of internationaal niveau, die de arbeidsvoorwaarden op verschillende terreinen regelt tussen de arbeidsmarktpartijen, zoals de overheid, de werknemers, de werkgevers en de vakbonden.

 • Arbeidswet

  De wet die de relatie tussen werknemers en werkgevers vastlegt. Het gaat om de rechten van werknemers die bindend zijn door de arbeidsovereenkomst.

 • Ondernemingsbeleid

  De regels die van toepassing zijn op de activiteiten van een bedrijf.

 • Personeelsbeleid

  De functie in een organisatie die zich bezighoudt met het werven van medewerkers en het optimaliseren van de prestaties van medewerkers.

 • Marktanalyse

  Het gebied van de marktanalyse en het onderzoek en de specifieke onderzoeksmethoden daarvan.

 • Vacatures op de arbeidsmarkt

  Vacatures op de arbeidsmarkt, afhankelijk van de desbetreffende economische sector.

Vaardigheden

 • Functieomschrijvingen schrijven

  Een beschrijving opstellen van het profiel, de kwalificaties en de vaardigheden die voor een specifieke functie vereist zijn, door onderzoek te verrichten, de uit te voeren activiteiten te analyseren en informatie te verkrijgen van de werkgever.

 • Rapporten presenteren

  Tonen van resultaten, statistieken en conclusies op een transparante en eenvoudige manier aan een publiek.

 • Advies geven over personeelsbeheer

  Advies geven aan leidinggevend personeel in een organisatie over methoden om de betrekkingen met de werknemers te verbeteren, over betere methoden voor het aanwerven en opleiden van werknemers en voor het vergroten van de tevredenheid van werknemers.

 • Instrumenten voor beroepsanalyse ontwerpen

  Vaststellen of er behoefte is aan en ontwerpen van middelen voor taakanalyse, zoals handleidingen, rapportageformulieren, opleidingsfilms of -dia's.

 • Functieanalyses uitvoeren

  Onderzoek en studies uitvoeren over beroepen, analyseren en integreren van gegevens om de inhoud van banen te bepalen, met inbegrip van de vereisten voor het uitvoeren van de activiteiten, en verstrekken van informatie aan het bedrijfsleven, de industrie of overheidsfunctionarissen.

 • Werkgerelateerde verslagen schrijven

  Opstellen van werkgerelateerde rapporten ter ondersteuning van een doeltreffend relatiebeheer en een hoog niveau van documentatie en administratie. De resultaten en conclusies op duidelijke en begrijpelijke wijze opstellen en presenteren, zodat ze begrijpelijk zijn voor een niet-deskundig publiek.

 • Analyseresultaten rapporteren

  Onderzoeksdocumenten opstellen of presentaties geven om de resultaten van een uitgevoerd onderzoeks- en analyseproject te rapporteren, met vermelding van de analyseprocedures en -methoden die tot de resultaten hebben geleid, alsmede mogelijke interpretaties van de resultaten.

 • Advies geven over efficiëntieverbeteringen

  Informatie en bijzonderheden over processen en producten analyseren om advies te geven over mogelijke verbeteringen van de efficiëntie die zouden kunnen worden toegepast en een beter gebruik van de middelen zou betekenen.

 • Beroepsclassificatiesystemen ontwikkelen

  Systemen ontwerpen, wijzigen en onderhouden die zorgen voor een georganiseerde verzameling van functiebeschrijvingen.

Optionele kennis en vaardigheden

testen beheren vraaggesprekken documenteren contacten leggen met experts uit de industrie noodzakelijk aantal personeelsleden bepalen organisatiestructuur opleidingsprogramma’s ontwikkelen afspraken beheren mensen profileren werknemers opleiden personen interviewen wervingsdiensten uitvoeren trainingen organiseren contacten leggen met vakbondsvertegenwoordigers feedback van werknemers verzamelen trainingsmateriaal creëren managers ondersteunen contacten leggen met regeringsfunctionarissen processen van personeelszaken professionele administratie bijhouden omgaan met managers

Loopbaanperspectief

Het beroep arbeidsanalist behoort tot de beroepsgroep Specialisten personeels- en loopbaanontwikkeling. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20241800  laag
verwachte vervangingsvraag tot 202411800  laag
verwachte baanopeningen tot 202413600  laag
salarisgroei tijdens loopbaan  hoog
uitwijkmogelijkheden naar sector  hoog
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  gemiddeld
samenhang baankans met economie  gemiddeld

Source: Sisyphus ODB