Beroep aquacultuurtechnicus te water

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Ondernemend / Realistisch
 • Realistisch / Onderzoekend

Kennis

 • Rangschikking van vissen
 • Beoordeling van groei
 • Geautomatiseerde voedersystemen
 • Wetgeving op het gebied van dierenwelzijn
 • Software voor de productieplanning van aquacultuur

Vaardigheden

 • Voorbereidingen uitvoeren voor een specialist inzake vissenziekten
 • Abnormaal vissengedrag waarnemen
 • Aquatische productieomgevingen controleren
 • Klein vaartuig besturen
 • Kwaliteit van water in kooien beoordelen
 • Groeitempo van gecultiveerde vissoorten controleren
 • Gebruik van kleine vaartuigen voorbereiden
 • Zwemmen
 • Vismonsters bewaren voor diagnose
 • Groeitempo berekenen van aquatische hulpbronnen
 • Visbehandelingen toepassen
 • Vissorteringswerkzaamheden uitvoeren
 • Eetgedrag controleren

Optionele kennis en vaardigheden

een incidentenrapportage bijhouden zorg dragen voor de gezondheid en veiligheid van aquacultuurmedewerkers in ongunstige weersomstandigheden werken verschillende communicatiekanalen gebruiken tijd beheren bij visserijactiviteiten communiceren in het engels op competent gebruiksniveau live online rapporteren rapporteren aan teamleider werkgerelateerde verslagen schrijven anatomie van vissen levende vissen op afwijkingen testen buitenshuis communiceren registratie van incidenten en ongevallen communicatiemiddelen gebruiken een computer gebruiken strategieën voor aquacultuur ontwikkelen mondelinge instructies overbrengen in de buitenlucht werken milieu-incidenten melden duikuitrusting onderhouden