Beroep aquacultuurbioloog

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Onderzoekend / Realistisch
 • Onderzoekend / Artistiek
 • Onderzoekend / Sociaal

Kennis

 • Moleculaire biologie
 • Biologie
 • Preventie van verontreiniging
 • Medische microbiologie
 • Bioveiligheid
 • Plantkunde
 • Anatomie van vissen
 • Biologie van vissen
 • Wetenschappelijke onderzoeksmethodologie
 • Biotechnologie in aquacultuur
 • Ecologie
 • Laboratoriumtechnieken
 • Virologie
 • Aquatische soorten
 • Toegepaste zoölogie

Vaardigheden

 • Onderzoek naar flora uitvoeren
 • Onderzoek uitvoeren over sterftecijfers van vissen
 • Wetenschappelijk onderzoek uitvoeren
 • Laboratoriumproeven uitvoeren
 • Biologische monsters naar het laboratorium sturen
 • Schriftelijke verslagen inzake werk analyseren
 • Natuurlijke rijkdommen behouden
 • Preventieve maatregelen tegen visziekten uitvoeren
 • Onderzoek uitvoeren over vispopulaties
 • Taakgegevens bijhouden
 • Strategieën voor aquacultuur ontwikkelen
 • Waterkwaliteit controleren
 • Experimentele gegevens verzamelen
 • Wetenschappelijk besluitvormingsproces in de gezondheidszorg implementeren
 • Gespecialiseerd materiaal gebruiken
 • Veiligheidsmaatregelen bij visserijactiviteiten in acht nemen
 • Veldonderzoek uitvoeren
 • Biologische gegevens verzamelen
 • Aquatische productieomgevingen controleren
 • Visvoorraad inspecteren
 • Wetenschappelijke methoden toepassen
 • Onderzoek naar fauna uitvoeren

Optionele kennis en vaardigheden

beoordeling van risico’s en bedreigingen vismonsters bewaren voor diagnose technische details met klanten bespreken vismonsters analyseren voor diagnose visuele gegevens voorbereiden operationele activiteiten coördineren milieu-incidenten melden behandelplan voor vis maken voorschriften inzake vissenwelzijn buitenshuis communiceren behandelingsvoorzieningen voor vis prepareren behandelingsdossiers inzake aquacultuur beheren wetgeving inzake verontreiniging risico’s in aquacultuurvoorzieningen identificeren onderzoeksvoorstellen bespreken ter plaatse bij aquacultuurvoorzieningen opleidingen geven onderzoeksvoorstellen schrijven symptomen vaststellen van ziekten van waterdieren partijen ondervragen in het kader van controles inzake dierenwelzijn verschillende communicatiekanalen gebruiken behandelingen toedienen aan vissen dierenwelzijn bij slachtpraktijken waarborgen identificatie en classificatie van vissen wetgeving op het gebied van dierenwelzijn chemische stoffen correct verwijderen werkgerelateerde verslagen schrijven milieu-effecten van aquacultuuractiviteiten beoordelen telefonisch communiceren levende vissen op afwijkingen testen raad geven over dierenwelzijn beheerplannen ontwikkelen trainingsmateriaal creëren beheer van dierenwelzijn inspecteren visziekten beheersen routineverslagen schrijven communiceren in het engels op competent gebruiksniveau advies geven aan kwekerijen beheerplannen ontwikkelen om risico’s in aquacultuur te verminderen onlinetraining leveren internetonderzoek uitvoeren verschillende talen spreken communicatiestijl aanpassen aan de ontvanger mondelinge instructies overbrengen gezondheidstoestand van vissen beoordelen contact onderhouden met inrichtingen inzake dierenwelzijn sterftecijfers van vissen volgen gespecialiseerde veterinaire informatie communiceren ecologisch onderzoek uitvoeren berichten over analyseresultaten gezondheids- en welzijnsbeheerplannen voor vissen ontwikkelen behandelde vissen controleren vismonsters verzamelen voor diagnose processen voor risicobeheer toepassen huidige praktijken proberen te innoveren kweekstrategieën voor aquacultuur ontwikkelen

Loopbaanperspectief

Het beroep aquacultuurbioloog behoort tot de beroepsgroep Biologen en natuurwetenschappers. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 2024-400  erg laag
verwachte vervangingsvraag tot 20245000  laag
verwachte baanopeningen tot 20245000  erg laag
salarisgroei tijdens loopbaan  hoog
uitwijkmogelijkheden naar sector  hoog
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  gemiddeld
samenhang baankans met economie  hoog