Beroep aquacultuurarbeider te water

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Aquacultuurarbeider te water: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Gebruik van vervoersmiddelen

  Gebruik van transportuitrusting, zoals auto, vorkheftruck, vrachtwagen, tractor, aanhangwagen, konvooi.

 • Voorschriften inzake vissenwelzijn

  De regels die van toepassing zijn op de methoden voor de visvangst, die het welzijn van vissen garanderen.

 • Pedagogie

  De theorie en de praktijk van het onderwijs, met inbegrip van de verschillende didactische methoden voor de opvoeding van personen of groepen.

 • Gebruik van heftoestellen

  Gebruik van verschillende soorten hefwerktuigen, zoals lieren, telescopische laders, zeekranen, vorkheftrucks.

 • Omgaan met touwen

  Het omgaan met touwen, wat betrekking heeft met knopen en splitsen.

Vaardigheden

 • Standaardactiviteiten inzake de gezondheid van de aquacultuurvoorraad uitvoeren

  Toezicht op de gezondheidsnormen voor de aquacultuur en de gezondheidsanalyse van de vispopulatie.

 • Gebruik van kleine vaartuigen voorbereiden

  Voorbereidingen treffen voor het gebruik van kleine vaartuigen, zowel met als zonder vergunning.

 • Vismonsters bewaren voor diagnose

  Het verzamelen en bewaren van monsters van larven, vissen en weekdieren of laesies voor diagnose door specialisten op het gebied van visziekten.

 • Bakken in kwekerijen gebruiken

  Kweekbakken met bevruchte eieren vullen en de bakken plaatsen in de broedbakken.

 • Reinigingsprocedures voor schelpdieren uitvoeren

  Reinigingsprocedures voor schelpdieren uitvoeren De schaal- en schelpdieren laden en lossen voor reiniging.

 • In een visserijteam werken

  Werken als deel van een team, en samen voldoen aan de deadlines en de verantwoordelijkheden van het team.

 • Vissen overbrengen

  Overhevelen van volledig gekweekte vis naar een waterlichaam met behulp van een tankwagen.

 • Preventieve maatregelen tegen visziekten uitvoeren

  Maatregelen ter preventie van ziekten voor vis, weekdieren en schaaldieren voor grondgebonden en op water gebaseerde aquacultuurvoorzieningen uitvoeren.

 • Waterdebiet meten

  Meting van waterdebiet, waterinname en de stroomgebieden.

 • Depuratiemateriaal voor schelpdieren onderhouden

  Depuratiemateriaal voor de schelp- en schaaldieren onderhouden, reinigen, UV-lampen.

 • Klein vaartuig besturen

  Besturen van kleine vaartuigen die gebruikt worden voor transport en voeding.

 • Constructies voor het vasthouden van vis voorbereiden

  Voorbereiden van vis-vasthoudconstructies om vis te ontvangen. Uitvoeren van doorzwemsystemen.

 • Aquatische dieren voorbereiden voor de oogst

  Vis, weekdieren, schaaldieren manueel en met behulp van apparatuur klasseren ter voorbereiding van de oogst.

 • Standaard voedings- en voedselprotocollen toepassen

  Voeding ter plaatse bijmaken. De dieren met de hand voeren of met voedermachines volgens overeengekomen protocollen. Het gedrag van de dierenvoeding in de gaten houden.

 • Zorg dragen voor visvervoer

  Kan manueel een lading optillen, verplaatsen, positioneren en neerzetten, met behulp van hefwerktuigen zoals vorkheftrucks, lieren en zeekranen. Kan apparatuur bedienen die gebruikt wordt bij het vervoer van onder meer vis en schaal- en schelpdieren, zoals vrachtwagens, trekkers, aanhangwagens, transportbanden enz.

 • Waterkwaliteitsparameters meten

  De kwaliteit van het water garanderen door rekening te houden met verschillende elementen, zoals de temperatuur.

 • Vis in vasthoudeenheden opslaan

  Vis in vasthoudeenheden opslaan en daarbij goede omgevingsomstandigheden handhaven.

 • Vissen vervoeren

  Vervoeren van levende en gevangen vis, weekdieren en schaaldieren van de kwekerij naar de klant.

 • Abnormaal vissengedrag waarnemen

  Het observeren, beschrijven en volgen van abnormaal gedrag van de vissen met betrekking tot het voederen, zwemmen, aan de oppervlakte verschijnen.

 • Vismonsters verzamelen voor diagnose

  Verzamelen van vis- en schelpdiermonsters voor diagnose door specialisten op het gebied van visziekten.

 • Voorbereidingen uitvoeren voor een specialist inzake vissenziekten

  Voorbereiden van de omgeving en apparatuur voor gespecialiseerde behandelingen voor visziekten, waaronder vaccinatiebehandelingen.

 • Kwaliteit van water in kooien beoordelen

  De waterkwaliteit analyseren door onder meer de staat van temperatuur en zuurstof te controleren.

 • Visvangstuitrusting gebruiken

  De uitrusting voor het vangen van vis gebruiken voor het sorteren, bemonsteren of binnenhalen.

 • Informatie over groeitempo verzamelen

  Informatie verzamelen over groeisnelheid in kwekerijen van waterdieren.

 • Dode vissen verzamelen

  Het verzamelen van dode vis in tanks en kisten.

 • Impact van specifieke aquacultuuractiviteit meten

  De biologische en fysisch-chemische effecten van de specifieke aquacultuuractiviteit op het milieu vaststellen en meten. Alle nodige testen uitvoeren, waaronder het verzamelen en verwerken van monsters voor analyse.

 • Biologische gegevens verzamelen

  Biologische monsters verzamelen, biologische gegevens registreren en samenvatten voor gebruik in technische studies, milieubeheerplannen en biologische producten ontwikkelen.

 • Levende aquatische soorten oogsten

  Voorbereiden op het oogsten van levende soorten. Levende aquatische soorten oogsten, met inbegrip van schelpdieren voor menselijke consumptie.

 • Levende vissen verzamelen

  Vissen vangen met behulp van technieken die de stress voor de vissen tot een minimum beperken en het ontsnappen van de vissen voorkomen.

 • Watergebaseerde aquacultuurfaciliteiten onderhouden

  Vervuiling verwijderen en drijvende en onderwater-aquacultuurfaciliteiten onderhouden. Drijvende en onderwater-aquacultuurstructuren herstellen. 

 • Behandelingsvoorzieningen voor vis prepareren

  Behandelingsvoorzieningen voor vis prepareren om besmette vis tijdens de behandeling effectief te isoleren. De toepassing van behandelingen controleren om besmetting van andere bestanden, containers en het milieu te voorkomen.

 • Zwemmen

  Door water bewegen met behulp van de ledematen.

Optionele kennis en vaardigheden

vistuig onderhouden duikapparatuur controleren milieuwetgeving biologie van vissen telefonisch communiceren sterftecijfers van vissen volgen interne communicatiesystemen onderhouden anatomie van vissen levende vissen op afwijkingen testen gevangen vis behandelen duikuitrusting onderhouden wetgeving op het gebied van dierenwelzijn identificatie en classificatie van vissen visvangstmateriaal prepareren buitenshuis communiceren communicatiemiddelen gebruiken communiceren in het engels op competent gebruiksniveau duikinterventies uitvoeren vistuig

Loopbaanperspectief

Het beroep aquacultuurarbeider te water behoort tot de beroepsgroep Hulpkrachten landbouw. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20241100  gemiddeld
verwachte vervangingsvraag tot 20247900  erg hoog
verwachte baanopeningen tot 20249000  hoog
salarisgroei tijdens loopbaan  gemiddeld
uitwijkmogelijkheden naar sector  gemiddeld
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  laag
samenhang baankans met economie  gemiddeld

Source: Sisyphus ODB