Beroep applicatie-ingenieur

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

  • Onderzoekend / Realistisch

Kennis

  • Technische tekeningen
  • Technische beginselen
  • Engineeringprocessen
  • Projectbeheer

Vaardigheden

  • Technische vereisten vaststellen
  • Wetenschappelijk onderzoek uitvoeren
  • Software voor technisch tekenen gebruiken
  • Technische projecten beheren
  • Technische voorschriften interpreteren

Optionele kennis en vaardigheden

swift industriële techniek coffeescript wiskunde semantiek pascal ontwerpschetsen tekenen zorgen voor de beschikbaarheid van materiaal r op de hoogte blijven van de digitale transformatie van industriële processen proefdraaien visual basic veiligheidsprocedures in laboratoria toepassen natuurlijke taalverwerking kwetsbaarheden in software ontwikkelen taakalgoritmisatie geschiktheid van materialen vaststellen belastingwetgeving eclipse software voor geïntegreerde ontwikkelomgevingen moderne talen scala fabricageprocessen toezicht houden op werkzaamheden in de ontwerpfase advies geven over maatregelen ter verbetering van de veiligheid samenwerking tussen de verschillende afdelingen waarborgen simulaties in het laboratorium uitvoeren strategieën voor toeleveringsketens analyseren productieprocessen analyseren voor verbetering opslagactiviteiten geavanceerde productietechnieken toepassen computerwetenschappen smalltalk software voor vertaalgeheugens gebruiken apache maven cae-software audits voor contractnaleving uitvoeren gezondheids- en veiligheidsnormen toepassen zich aanpassen aan nieuwe ontwerpmaterialen stressbestendigheid van producten analyseren xcode virtueel model van een product maken aanbestedingsprocedures uitvoeren bouwsector medewerkers opleiden over productkenmerken logistieke databanken beheren werk van onderaannemers beheren natuurkunde aan contractspecificaties voldoen asp.net dierproeven uitvoeren leveranciers identificeren spraakherkenning stroomschema creëren kwaliteitsstandaarden machinebouw prototypen voor productie maken robotica tijdschatting maken voor werkzaamheden microsoft visual c++ vagrant zoekmachineoptimalisatie uitvoeren budgetten beheren fijnmechanica cobol technisch personeel raadplegen bestaande gegevens migreren mechatronica problemen oplossen financiële haalbaarheid beoordelen handleidingen schrijven parallelle programmering gebruiken kdevelop typescript richtsnoeren voor productie opstellen experimentele gegevens verzamelen elektronica objectgeoriënteerd modelleren erlang analytische wiskundige berekeningen uitvoeren deadlines halen computerprogrammering productcontrole beheren php machinevertaling gebruiken fysiek model van een product bouwen cad-software gebruiken advies geven over onderhoud van apparatuur planning van de inventaris uitvoeren logistieke gegevensanalysemethoden gebruiken informatiestructuur matlab softwarebibliotheken gebruiken testapparatuur onderhouden bestellingen van klanten verwerken offertes van aannemers vergelijken organisatie van magazijnen beheren terminologie openedge advanced business language contractadministratie bijhouden softwareprototype ontwikkelen klachten van klanten afhandelen gebruikersinterface ontwerpen staf elektrotechniek beheer van de leveringsketen verkoopfacturen opstellen technieken toepassen voor statistische analyses ontwerpspecificaties opstellen ontwikkelingen in de leveringsketen analyseren logistiek beheren kwaliteitsnormen voor vertaling volgen salt arbeidswetgeving leveranciersrisico’s beoordelen ontwerpbeginselen contracten beheren gedetailleerde ontwerpvoorstellen indienen advies geven aan technici aanbestedingsprocedures beheren creatieve ideeën ontwikkelen elektromechanica kansberekening contractenrecht ansible zorgen voor de naleving van aankoop- en contractregelgeving monsters voor analyse verzamelen testprocedures ontwikkelen naleving met wettelijke vereisten garanderen technische ontwerpen aanpassen kostenbeheer softwareafwijkingen contractuele geschillen beheren functioneel programmeren gebruiken logistiek geautomatiseerde migratiemethoden ontwikkelen systeemcomponenten integreren testapparatuur gebruiken semantische ict-integratie beheren lokalisatie beheren puppet componenten van robotsystemen software voor het oplossen van softwarefouten linguïstiek wetenschappelijke onderzoeksmethodologie aanpassen aan wijzigingen in technologische ontwikkelingsplannen projectbeheer uitvoeren materiaal onderhouden logistieke veranderingen analyseren industriële uitrusting inspecteren technische tekeningen maken softwareontwerppatronen gebruiken productie controleren klantenfeedback over toepassingen verzamelen laboratoriumproeven uitvoeren automatisch programmeren gebruiken jenkins standaarden van het world wide web consortium documentatie die verband houdt met het werk archiveren werknemers opleiden niet-destructieve testapparatuur gebruiken taalvaardigheden bijwerken machinaal leren gebruiken prestatietests uitvoeren begrippen in een taal vertalen distributiekanalen beheren woordenboeken gebruiken common lisp cad-software laboratoriumtechnieken python kwaliteitsnormen opstellen haskell software voor vertaalgeheugens ontwikkelen verschillende talen spreken schakelschema’s prolog licentieovereenkomsten ontwikkelen java verkeerskunde multimodale logistiek toepassen materiaalkunde testgegevens vastleggen sas language precisietechniek ict-codebeoordeling uitvoeren softwarespecificaties analyseren assisteren bij wetenschappelijk onderzoek milieutechniek regelgeving communiceren vereisten voor de verpakking van producten zakenrelaties aangaan activiteiten in magazijnen beheren transcreatie technische tekeningen lezen internet of things c# prototypes ontwerpen elektromechanische systemen ontwerpen computergestuurde hulpmiddelen voor software-engineering gebruiken vertaaltechnologieën evalueren efficiëntieplannen voor logistieke operaties implementeren objective-c machines in bedrijf stellen hulpmiddelen voor het beheer van softwareconfiguratie onderzoek over ontwerptendensen voeren algoritmen vbscript assembly apl ajax monsters etiketteren principes van kunstmatige intelligentie ruby spanningsweerstand van materialen analyseren lisp computertechniek overleggen met ontwerpteams overleggen met ingenieurs scratch testgegevens analyseren machinevertaling behoeften van klanten identificeren c++ cognitieve psychologie ml computerlinguïstiek haalbaarheidsonderzoek uitvoeren klantwensen identificeren grammatica- en spellingsregels toepassen wetgeving op het gebied van ict-beveiliging perl grammatica groovy specificaties opstellen ict-foutopsporing sap r3 groene logistiek productieprocessen analyse van kwaliteitscontrole uitvoeren informatiearchitectuur technische documentatie aanleveren gegevensbeheer van producten abap objectgeoriënteerd programmeren gebruiken samenwerken met ontwerpers logisch programmeren gebruiken javascript