Beroep applicatie-ingenieur

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Applicatie-ingenieur: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Technische beginselen

  Technische aspecten, waaronder functionaliteit, reproduceerbaarheid en kosten in verband met het ontwerp en de wijze waarop zij worden toegepast bij de uitvoering van technische projecten.

 • Engineeringprocessen

  De systematische aanpak van de ontwikkeling en het onderhoud van technische systemen.

 • Technische tekeningen

  Tekensoftware en de verschillende symbolen, perspectieven, meeteenheden, notatiesystemen, visuele stijlen en pagina-indelingen van technische tekeningen.

 • Projectbeheer

  Inzicht in het projectbeheer en de activiteiten die dit gebied omvatten. Kennis van de variabelen van projectbeheer, zoals tijd, middelen, vereisten, termijnen en het reageren op onverwachte gebeurtenissen.

Vaardigheden

 • Technische vereisten vaststellen

  De technische eigenschappen van goederen, materialen, methoden, processen, diensten, systemen, software en functionaliteiten specificeren door de specifieke behoeften vast te stellen waaraan volgens de eisen van de klant moet worden voldaan en op deze behoeften in te spelen.

 • Technische projecten beheren

  Beheren van de projectmiddelen, de begroting, de termijnen, de personele middelen en de planning van het project, net als alle technische activiteiten die betrekking hebben op het project.

 • Software voor technisch tekenen gebruiken

  Technische ontwerpen en technische tekeningen met behulp van gespecialiseerde software creëren.

 • Wetenschappelijk onderzoek uitvoeren

  Het vergaren, corrigeren of verbeteren van de kennis over verschijnselen door gebruik van wetenschappelijke methoden en technieken, op basis van empirische of meetbare waarnemingen.

 • Technische voorschriften interpreteren

  De informatie die verstrekt wordt over technische omstandigheden analyseren, begrijpen en toepassen.

Optionele kennis en vaardigheden

wiskunde smalltalk vbscript c# groene logistiek ontwerpbeginselen logistiek overleggen met ontwerpteams grammatica- en spellingsregels toepassen microsoft visual c++ terminologie haalbaarheidsonderzoek uitvoeren principes van kunstmatige intelligentie automatisch programmeren gebruiken c++ monsters etiketteren materiaal onderhouden zoekmachineoptimalisatie uitvoeren matlab handleidingen schrijven ict-foutopsporing ml specificaties opstellen technieken toepassen voor statistische analyses experimentele gegevens verzamelen milieutechniek computertechniek geschiktheid van materialen vaststellen puppet multimodale logistiek toepassen begrippen in een taal vertalen kdevelop kwetsbaarheden in software ontwikkelen verschillende talen spreken logistieke gegevensanalysemethoden gebruiken cognitieve psychologie verkoopfacturen opstellen componenten van robotsystemen java prestatietests uitvoeren werknemers opleiden taalvaardigheden bijwerken beheer van de leveringsketen r laboratoriumproeven uitvoeren technische tekeningen maken machines in bedrijf stellen offertes van aannemers vergelijken belastingwetgeving staf taakalgoritmisatie organisatie van magazijnen beheren industriële techniek ajax cad-software analytische wiskundige berekeningen uitvoeren distributiekanalen beheren systeemcomponenten integreren testprocedures ontwikkelen erlang fijnmechanica semantische ict-integratie beheren software voor geïntegreerde ontwikkelomgevingen gegevensbeheer van producten zorgen voor de naleving van aankoop- en contractregelgeving functioneel programmeren gebruiken elektromechanische systemen ontwerpen productie controleren productieprocessen analyseren voor verbetering haskell geautomatiseerde migratiemethoden ontwikkelen typescript audits voor contractnaleving uitvoeren wetgeving op het gebied van ict-beveiliging bestaande gegevens migreren leveranciers identificeren aanbestedingsprocedures beheren prototypes ontwerpen logisch programmeren gebruiken assembly stroomschema creëren testgegevens vastleggen visual basic natuurlijke taalverwerking gebruikersinterface ontwerpen kansberekening productieprocessen klantwensen identificeren assisteren bij wetenschappelijk onderzoek gedetailleerde ontwerpvoorstellen indienen machinevertaling gebruiken hulpmiddelen voor het beheer van softwareconfiguratie documentatie die verband houdt met het werk archiveren jenkins industriële uitrusting inspecteren natuurkunde machinebouw common lisp richtsnoeren voor productie opstellen grammatica simulaties in het laboratorium uitvoeren apl javascript technische ontwerpen aanpassen softwareafwijkingen testapparatuur onderhouden monsters voor analyse verzamelen verkeerskunde technische documentatie aanleveren werk van onderaannemers beheren prototypen voor productie maken parallelle programmering gebruiken virtueel model van een product maken coffeescript samenwerken met ontwerpers op de hoogte blijven van de digitale transformatie van industriële processen zakenrelaties aangaan proefdraaien efficiëntieplannen voor logistieke operaties implementeren aanbestedingsprocedures uitvoeren materiaalkunde contractenrecht standaarden van het world wide web consortium financiële haalbaarheid beoordelen contracten beheren ontwikkelingen in de leveringsketen analyseren softwarespecificaties analyseren woordenboeken gebruiken niet-destructieve testapparatuur gebruiken behoeften van klanten identificeren kwaliteitsstandaarden machinevertaling cad-software gebruiken kwaliteitsnormen voor vertaling volgen bouwsector linguïstiek zorgen voor de beschikbaarheid van materiaal vereisten voor de verpakking van producten problemen oplossen scala dierproeven uitvoeren regelgeving communiceren algoritmen klachten van klanten afhandelen objectgeoriënteerd programmeren gebruiken aan contractspecificaties voldoen softwarebibliotheken gebruiken arbeidswetgeving spanningsweerstand van materialen analyseren salt groovy ansible php technisch personeel raadplegen licentieovereenkomsten ontwikkelen softwareprototype ontwikkelen elektromechanica robotica informatiestructuur contractuele geschillen beheren elektronica scratch semantiek tijdschatting maken voor werkzaamheden veiligheidsprocedures in laboratoria toepassen abap testapparatuur gebruiken swift cae-software logistiek beheren apache maven logistieke veranderingen analyseren moderne talen computerprogrammering klantenfeedback over toepassingen verzamelen projectbeheer uitvoeren geavanceerde productietechnieken toepassen logistieke databanken beheren sas language mechatronica opslagactiviteiten samenwerking tussen de verschillende afdelingen waarborgen precisietechniek gezondheids- en veiligheidsnormen toepassen strategieën voor toeleveringsketens analyseren informatiearchitectuur contractadministratie bijhouden advies geven aan technici lisp fabricageprocessen spraakherkenning wetenschappelijke onderzoeksmethodologie cobol analyse van kwaliteitscontrole uitvoeren leveranciersrisico’s beoordelen activiteiten in magazijnen beheren objective-c machinaal leren gebruiken creatieve ideeën ontwikkelen budgetten beheren python productcontrole beheren objectgeoriënteerd modelleren pascal kostenbeheer ict-codebeoordeling uitvoeren toezicht houden op werkzaamheden in de ontwerpfase schakelschema’s onderzoek over ontwerptendensen voeren eclipse elektrotechniek zich aanpassen aan nieuwe ontwerpmaterialen testgegevens analyseren xcode ruby computergestuurde hulpmiddelen voor software-engineering gebruiken computerwetenschappen overleggen met ingenieurs computerlinguïstiek software voor het oplossen van softwarefouten ontwerpspecificaties opstellen naleving met wettelijke vereisten garanderen transcreatie vertaaltechnologieën evalueren advies geven over maatregelen ter verbetering van de veiligheid kwaliteitsnormen opstellen software voor vertaalgeheugens ontwikkelen bestellingen van klanten verwerken lokalisatie beheren laboratoriumtechnieken planning van de inventaris uitvoeren internet of things aanpassen aan wijzigingen in technologische ontwikkelingsplannen perl software voor vertaalgeheugens gebruiken openedge advanced business language advies geven over onderhoud van apparatuur prolog ontwerpschetsen tekenen sap r3 technische tekeningen lezen medewerkers opleiden over productkenmerken asp.net softwareontwerppatronen gebruiken fysiek model van een product bouwen vagrant stressbestendigheid van producten analyseren deadlines halen

Loopbaanperspectief

Het beroep applicatie-ingenieur behoort tot de beroepsgroep Ingenieurs (geen elektrotechniek). Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20248900  gemiddeld
verwachte vervangingsvraag tot 202414600  laag
verwachte baanopeningen tot 202423400  gemiddeld
salarisgroei tijdens loopbaan  hoog
uitwijkmogelijkheden naar sector  hoog
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  hoog
samenhang baankans met economie  hoog

Source: Sisyphus ODB