Beroep apotheker

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Onderzoekend / Conventioneel

Kennis

 • Toegepaste therapieën inzake geneesmiddelen
 • Farmacokinetiek
 • Farmacotherapie
 • Hygiëne in de gezondheidszorg
 • Plantkunde
 • Geneesmiddelen
 • Anorganische chemie
 • Klinische chemie
 • Analytische chemie
 • Farmacologie
 • Wetgeving inzake apotheken
 • Farmacognosie
 • Farmaceutische technologie
 • Natuurkunde
 • Medische microbiologie
 • Farmaceutische chemie
 • Organische chemie
 • Verkoopstrategieën
 • Menselijke anatomie
 • Toxicologie

Vaardigheden

 • Medische verzekeringsclaims verwerken
 • Leiding geven aan farmaceutische medewerkers
 • Farmaceutisch advies geven
 • Meeleven met gebruikers van gezondheidszorg
 • Communiceren met gebruikers van gezondheidszorg
 • Klantgericht zijn
 • Juiste bewaaromstandigheden voor geneesmiddelen handhaven
 • Controles op therapeutische geneesmiddelen uitvoeren
 • Zorgen voor de veiligheid van gebruikers van gezondheidszorg
 • Veiligheidsproblemen met geneesmiddelen beheersen
 • Actief luisteren
 • Collaboratieve therapeutische relaties ontwikkelen
 • Werken in een multiculturele omgeving in de gezondheidszorg
 • Communiceren met klanten
 • Deelnemen aan controles van de medische inventaris
 • Advies geven in verband met geïnformeerde toestemming van zorgontvangers
 • Behandelingsstrategieën voor uitdagingen inzake menselijke gezondheid bieden
 • Gezondheidswetenschappen toepassen
 • Bijdragen aan de continuïteit van de gezondheidszorg
 • Controleprocedures voor het verwerken van gevaarlijke stoffen opvolgen
 • Gebruikers van gezondheidszorg doorverwijzen
 • Gegevens van gebruikers van gezondheidszorg beheren
 • Medische toeleveringsketens beheren
 • Beleidsmakers over gezondheidsuitdagingen informeren
 • Effectief communiceren in de gezondheidszorg
 • Dosissen van geneesmiddelen voorbereiden volgens de behoeften van de patiënt
 • Integratie bevorderen
 • Zorgen voor voldoende voorraad in de apotheek
 • Beleidslijnen van de organisatie naleven
 • Bijdragen aan campagnes inzake volksgezondheid
 • Organisatorische technieken gebruiken
 • Reageren op veranderende omstandigheden in de gezondheidszorg
 • Geneesmiddelen bereiden op voorschrift
 • Informatie over geneesmiddelen geven
 • Wetenschappelijke gegevens over geneesmiddelen beoordelen
 • Medicinale producten testen
 • Werken in multidisciplinaire gezondheidsteams
 • Kwaliteitsnormen in verband met de uitoefening van gezondheidszorg naleven
 • Omgaan met noodzorgsituaties
 • Wetgeving in verband met gezondheidszorg naleven
 • Informatie op voorschriften van artsen controleren
 • Voorlichten over preventie van ziekte
 • Geneesmiddelen voor patiënten beheren
 • Geneesmiddelen verstrekken
 • Logistiek van geneesmiddelen beheren
 • Contextspecifieke klinische vaardigheden toepassen
 • Eigen verantwoordelijkheid aanvaarden
 • Klinische richtlijnen volgen
 • Geneesmiddelen vervaardigen
 • Gebruikers van gezondheidszorg advies geven over geneesmiddelen
 • Geneesmiddelenbewaking verzekeren
 • Elektronische en mobiele gezondheidstechnologieën gebruiken
 • Gezondheidsvoorlichting bieden
 • Informatie over de medische status van gebruikers van gezondheidszorg verkrijgen
 • Apotheekgegevens bewaren

Optionele kennis en vaardigheden

fytotherapie vreemde talen gebruiken voor gezondheidsgerelateerd onderzoek vreemde talen gebruiken bij zorg kassa's bedienen geldautomaat beheren radiofarmaceutica pedagogie personeel aanwerven homeopathie voeding medische apparaten medische apparaten onderhouden boekhoudkundige technieken medische statistiek gezondheidsgerelateerd onderzoek uitvoeren

Functietitels

 • Projectapotheker instellingszorg
 • Bezorger, magazijnmedewerker
 • Projectmanager ggz
 • Operational excellence coördinator
 • Assistent distributie
 • Apothekersassistent of farmaceutisch consulent
 • Algemeen ondersteunend medewerker boots apotheek het zand
 • Drug safety & quality officer
 • Apothekersassistent