Beroep apotheker

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Onderzoekend / Conventioneel

Kennis

 • Anorganische chemie
 • Verkoopstrategieën
 • Farmacognosie
 • Organische chemie
 • Toegepaste therapieën inzake geneesmiddelen
 • Geneesmiddelen
 • Natuurkunde
 • Analytische chemie
 • Medische microbiologie
 • Farmacokinetiek
 • Farmaceutische technologie
 • Plantkunde
 • Farmaceutische chemie
 • Klinische chemie
 • Hygiëne in de gezondheidszorg
 • Farmacologie
 • Toxicologie
 • Farmacotherapie
 • Wetgeving inzake apotheken
 • Menselijke anatomie

Vaardigheden

 • Farmaceutisch advies geven
 • Gebruikers van gezondheidszorg advies geven over geneesmiddelen
 • Geneesmiddelen voor patiënten beheren
 • Effectief communiceren in de gezondheidszorg
 • Contextspecifieke klinische vaardigheden toepassen
 • Geneesmiddelen bereiden op voorschrift
 • Bijdragen aan campagnes inzake volksgezondheid
 • Organisatorische technieken gebruiken
 • Behandelingsstrategieën voor uitdagingen inzake menselijke gezondheid bieden
 • Gezondheidswetenschappen toepassen
 • Gebruikers van gezondheidszorg doorverwijzen
 • Leiding geven aan farmaceutische medewerkers
 • Klantgericht zijn
 • Gegevens van gebruikers van gezondheidszorg beheren
 • Logistiek van geneesmiddelen beheren
 • Informatie over geneesmiddelen geven
 • Advies geven in verband met geïnformeerde toestemming van zorgontvangers
 • Medische verzekeringsclaims verwerken
 • Geneesmiddelenbewaking verzekeren
 • Bijdragen aan de continuïteit van de gezondheidszorg
 • Omgaan met noodzorgsituaties
 • Elektronische en mobiele gezondheidstechnologieën gebruiken
 • Wetgeving in verband met gezondheidszorg naleven
 • Veiligheidsproblemen met geneesmiddelen beheersen
 • Geneesmiddelen vervaardigen
 • Gezondheidsvoorlichting bieden
 • Juiste bewaaromstandigheden voor geneesmiddelen handhaven
 • Werken in multidisciplinaire gezondheidsteams
 • Meeleven met gebruikers van gezondheidszorg
 • Eigen verantwoordelijkheid aanvaarden
 • Zorgen voor de veiligheid van gebruikers van gezondheidszorg
 • Apotheekgegevens bewaren
 • Geneesmiddelen verstrekken
 • Medicinale producten testen
 • Zorgen voor voldoende voorraad in de apotheek
 • Wetenschappelijke gegevens over geneesmiddelen beoordelen
 • Integratie bevorderen
 • Reageren op veranderende omstandigheden in de gezondheidszorg
 • Voorlichten over preventie van ziekte
 • Controleprocedures voor het verwerken van gevaarlijke stoffen opvolgen
 • Controles op therapeutische geneesmiddelen uitvoeren
 • Deelnemen aan controles van de medische inventaris
 • Beleidsmakers over gezondheidsuitdagingen informeren
 • Communiceren met klanten
 • Dosissen van geneesmiddelen voorbereiden volgens de behoeften van de patiënt
 • Actief luisteren
 • Klinische richtlijnen volgen
 • Medische toeleveringsketens beheren
 • Collaboratieve therapeutische relaties ontwikkelen
 • Informatie op voorschriften van artsen controleren
 • Kwaliteitsnormen in verband met de uitoefening van gezondheidszorg naleven
 • Werken in een multiculturele omgeving in de gezondheidszorg
 • Beleidslijnen van de organisatie naleven
 • Informatie over de medische status van gebruikers van gezondheidszorg verkrijgen
 • Communiceren met gebruikers van gezondheidszorg

Optionele kennis en vaardigheden

homeopathie kassa's bedienen fytotherapie radiofarmaceutica personeel aanwerven pedagogie voeding geldautomaat beheren boekhoudkundige technieken medische apparaten medische apparaten onderhouden gezondheidsgerelateerd onderzoek uitvoeren medische statistiek vreemde talen gebruiken bij zorg vreemde talen gebruiken voor gezondheidsgerelateerd onderzoek

Loopbaanperspectief

Het beroep apotheker behoort tot de beroepsgroep Artsen. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 202416300  hoog
verwachte vervangingsvraag tot 202414500  laag
verwachte baanopeningen tot 202430700  gemiddeld
salarisgroei tijdens loopbaan  gemiddeld
uitwijkmogelijkheden naar sector  laag
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  erg laag
samenhang baankans met economie  erg laag