Beroep apotheker farmaceutische industrie

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Onderzoekend / Conventioneel

Kennis

 • Menselijke anatomie
 • Farmaceutische chemie
 • Organische chemie
 • Farmacotherapie
 • Medische microbiologie
 • Toxicologie
 • Farmaceutische technologie
 • Wetgeving inzake apotheken
 • Farmacokinetiek
 • Natuurkunde
 • Farmacognosie
 • Anorganische chemie

Vaardigheden

 • Beleidslijnen van de organisatie naleven
 • Contextspecifieke klinische vaardigheden toepassen
 • Gezondheidswetenschappen toepassen
 • Wetgeving in verband met gezondheidszorg naleven
 • Eigen verantwoordelijkheid aanvaarden

Optionele kennis en vaardigheden

medische toeleveringsketens beheren passende beschermende uitrusting dragen medische apparaten onderhouden experimentele laboratoriumgegevens analyseren veiligheidsproblemen met geneesmiddelen beheersen toxicologische onderzoeken uitvoeren productverbeteringen aanbevelen beleidsmakers over gezondheidsuitdagingen informeren marketingstrategieën implementeren geneesmiddelenbewaking verzekeren helpen bij het documenteren van laboratoriumwerkzaamheden medisch laboratoriummateriaal onderhouden verkoopstrategieën laboratoriumproeven uitvoeren plantkunde bijdragen aan campagnes inzake volksgezondheid methoden voor kwaliteitsgarantie geneesmiddelen vervaardigen veilig beheer van geneesmiddelen medicinale producten testen gezondheidsgerelateerd onderzoek uitvoeren veiligheidsprocedures in laboratoria toepassen bijdragen aan de registratie van farmaceutische producten

Loopbaanperspectief

Het beroep apotheker farmaceutische industrie behoort tot de beroepsgroep Artsen. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 202416300  hoog
verwachte vervangingsvraag tot 202414500  laag
verwachte baanopeningen tot 202430700  gemiddeld
salarisgroei tijdens loopbaan  gemiddeld
uitwijkmogelijkheden naar sector  laag
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  erg laag
samenhang baankans met economie  erg laag