Beroep apotheekmedewerker

Apotheekmedewerker: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Geneesmiddelen voor zelfmedicatie

  Geneesmiddelen die door personen zelf kunnen worden toegediend voor psychische of lichamelijke problemen. Dit soort geneesmiddelen wordt verkocht in supermarkten en drogisterijen en vereist geen doktersrecept/doktersvoorschrift. Deze geneesmiddelen worden doorgaans gebruikt voor de behandeling van veel voorkomende gezondheidsproblemen.

Vaardigheden

 • Gegevens van gebruikers van gezondheidszorg beheren

  Accurate klantenbestanden bijhouden die ook voldoen aan juridische en professionele normen en ethische verplichtingen om het beheer van de cliënten te vergemakkelijken en ervoor te zorgen dat de gegevens van alle cliënten (met inbegrip van mondeling, schriftelijk en elektronisch) vertrouwelijk worden behandeld.

 • Zorgen voor kwaliteitscontrole van farmaceutische producten

  De nodige maatregelen nemen om de kwaliteit van de farmaceutische producten te waarborgen en ervoor zorgen dat de koelkasten/diepvriezers de juiste temperatuur hebben en de juiste documentatie invullen.

 • Medische verzekeringsclaims verwerken

  Contact opnemen met de zorgverzekeraar van de patiënt en de juiste formulieren indienen met informatie over de patiënt en de behandeling.

 • Wisselwerking met medicatie melden aan apotheker

  Identificeren van wisselwerking met medicatie, of het nu gaat om wisselwerkingen met medicijnen of om wisselwerkingen tussen medicijnen en patiënten, en eventuele interacties melden aan de apotheker.

 • Kwaliteitsnormen in verband met de uitoefening van gezondheidszorg naleven

  Kwaliteitsnormen toepassen op het gebied van risicobeheer, veiligheidsprocedures, feedback van patiënten, screening en medische hulpmiddelen in de dagelijkse praktijk, zoals erkend door de nationale beroepsverenigingen en -autoriteiten.

 • Werken in een multiculturele omgeving in de gezondheidszorg

  Interageren, omgaan en communiceren met personen uit verschillende culturen tijdens het werk in de gezondheidszorg.

 • Informatie op voorschriften van artsen controleren

  De informatie verifiëren op voorschriften van patiënten of het kantoor van de arts om ervoor te zorgen dat deze volledig en accuraat zijn.

 • Controleprocedures voor het verwerken van gevaarlijke stoffen opvolgen

  Voldoen aan de procedures voor de controle van stoffen die gevaarlijk zijn voor de gezondheid (COSHH) voor activiteiten waarbij gevaarlijke stoffen betrokken zijn, zoals bacteriën, allergenen, afgewerkte olie, verf- of remvloeistoffen die een ziekte of letsel kunnen veroorzaken.

 • Organisatorische technieken gebruiken

  Gebruiken van een reeks organisatorische technieken en procedures die het bereiken van de gestelde doelen faciliteren, zoals een gedetailleerde planning van de dienstregeling van het personeel. Deze middelen efficiënt en duurzaam gebruiken en flexibiliteit tonen wanneer dat nodig is.

 • Kassa's bedienen

  Transacties in contanten registreren en behandelen door middel van een kassaregister.

 • Reageren op veranderende omstandigheden in de gezondheidszorg

  Het hoofd bieden aan de druk en adequaat en tijdig reageren op onverwachte en snel veranderende situaties in de gezondheidszorg.

 • Klinische richtlijnen volgen

  De overeengekomen protocollen en richtlijnen volgen voor de ondersteuning van de zorgpraktijk en die worden verstrekt door zorginstellingen, beroepsverenigingen of autoriteiten en wetenschappelijke organisaties.

 • Werken in multidisciplinaire gezondheidsteams

  Deelnemen aan de verlening van multidisciplinaire gezondheidszorg en inzicht hebben in de regels en bevoegdheden van andere beroepen in de gezondheidszorg.

 • Logistiek van geneesmiddelen beheren

  Zorgen voor de opslag, het bewaren en verspreiden van geneesmiddelen in een groothandel.

 • Zorgen voor voldoende voorraad in de apotheek

  De juiste verdeling van de producten van de apotheek garanderen.

 • Meeleven met gebruikers van gezondheidszorg

  Inzicht hebben in de achtergrond van de symptomen, de moeilijkheden en het gedrag van cliënten en patiënten. Meeleven met hun problemen; respect tonen en hun autonomie, zelfrespect en zelfstandigheid versterken. Zich bekommeren om hun welzijn, en handelen met inachtneming van de persoonlijke grenzen, gevoeligheden, culturele verschillen en voorkeuren van de cliënt en de patiënt in gedachten.

 • Effectief communiceren in de gezondheidszorg

  Doeltreffend communiceren met patiënten, familieleden en andere zorgverleners, gezondheidswerkers en partners uit de gemeenschap.

 • Farmaceutische inventaris opmaken

  Een inventaris opmaken van geneesmiddelen, chemische stoffen en benodigdheden, de inventarisgegevens invoeren in een computer, inkomende benodigdheden in ontvangst nemen en opslaan, de geleverde hoeveelheden controleren aan de hand van facturen en toezichthouders in kennis stellen van voorraadbehoeften en mogelijke tekorten.

 • Geneesmiddelen overbrengen

  Geneesmiddelen uit injectieflacons overbrengen naar het juiste aantal steriele, wegwerpspuiten met gebruikmaking van aseptische technieken.

 • Actief luisteren

  Aandacht schenken aan wat anderen zeggen, geduldig de punten begrijpen die naar voren worden gebracht, de juiste vragen stellen en niet op ongepaste momenten onderbreken; goed kunnen luisteren naar de behoeften van klanten, passagiers, gebruikers van diensten of anderen, en dienovereenkomstig oplossingen kunnen bieden.

 • Omgaan met noodzorgsituaties

  De signalen beoordelen en goed voorbereid zijn op een situatie die een onmiddellijke bedreiging vormt voor iemands gezondheid, veiligheid, eigendom of milieu.  

 • Eigen verantwoordelijkheid aanvaarden

  Verantwoordelijkheid aanvaarden voor de eigen professionele activiteiten en de grenzen van de eigen praktijk en competenties erkennen.

 • Elektronische en mobiele gezondheidstechnologieën gebruiken

  Elektronische en mobiele gezondheidstechnologieën gebruiken (online toepassingen en diensten ) om de gezondheidszorg te verbeteren.

 • Informatie over de medische status van gebruikers van gezondheidszorg verkrijgen

  Informatie over gebruikers van gezondheidszorg verzamelen met behulp van verschillende bronnen, bijvoorbeeld door vragen te stellen aan de gebruiker van de gezondheidszorg, de zorgverlener of de gezondheidswerker om informatie te verkrijgen over de gezondheids- en sociale status van de patiënt, en eventueel door gegevens te interpreteren die door andere gezondheidswerkers werden opgesteld.

 • Communiceren met gebruikers van gezondheidszorg

  Communiceren met cliënten en hun verzorgers, met toestemming van de patiënt, om hen op de hoogte te houden van de voortgang van de cliënten en patiënten en de vertrouwelijkheid te waarborgen.

 • Bijdragen aan de continuïteit van de gezondheidszorg

  Bijdragen aan de uitvoering van gecoördineerde en permanente gezondheidszorg.

 • Farmaceutische gegevens bewaren

  De nauwkeurigheid garanderen van recepten en van inventarissen van geneesmiddelen en farmaceutische producten.

 • Juiste bewaaromstandigheden voor geneesmiddelen handhaven

  De juiste opslag- en veiligheidsvoorwaarden voor medicatie handhaven.

 • Gebruikers van gezondheidszorg doorverwijzen

  Doorverwijzen naar andere professionals, op basis van de behoeften van de zorggebruiker, vooral wanneer blijkt dat aanvullende zorgdiagnoses en -interventies nodig zijn.

 • Telefonisch communiceren

  Telefonisch contact verzorgen door tijdig, professioneel en beleefd oproepen uit te voeren en te beantwoorden.

 • Gezondheidsvoorlichting bieden

  Empirisch onderbouwde strategieën ter bevordering van een gezond leven, ziektepreventie en beheer bieden.

 • Beleidslijnen van de organisatie naleven

  Beleidslijnen van de organisatie of afdelingsspecifieke normen en richtlijnen naleven. De motieven van de organisatie en de gemeenschappelijke afspraken begrijpen en daarnaar handelen.

 • Wetgeving in verband met gezondheidszorg naleven

  De regionale en nationale wetgeving die relevant is voor het werk naleven en in de praktijk toepassen.

 • Zorgen voor de veiligheid van gebruikers van de gezondheidszorg

  Ervoor zorgen dat gebruikers in de gezondheidszorg professioneel, effectief en veilig worden behandeld, waarbij de technieken en procedures worden aangepast aan de behoeften, capaciteiten of de heersende omstandigheden van de persoon.

 • Communiceren met klanten

  Reageren op en communiceren met klanten op de meest efficiënte en geschikte manier om hen in staat te stellen toegang te krijgen tot de gewenste producten of diensten, of andere hulp die zij nodig kunnen hebben.

 • Etiketten met voorschriften klaarmaken

  Maak de etiketten met voorschriften klaar, kies het type houder en plaats de etiketten met voorschriften op de houder.

 • Integratie bevorderen

  De integratie in de gezondheidszorg en de sociale diensten bevorderen en de diversiteit van overtuigingen, cultuur, waarden en voorkeuren respecteren, rekening houdend met het belang van gelijkheids- en diversiteitskwesties.

Optionele kennis en vaardigheden

collaboratieve therapeutische relaties ontwikkelen vreemde talen gebruiken voor gezondheidsgerelateerd onderzoek contextspecifieke klinische vaardigheden toepassen beleidsmakers over gezondheidsuitdagingen informeren voorlichten over preventie van ziekte dosissen van geneesmiddelen voorbereiden volgens de behoeften van de patiënt patiënten informatie over geneesmiddelen geven gezondheidswetenschappen toepassen farmaceutisch advies geven geneesmiddelen bereiden op voorschrift in vreemde talen communiceren met zorgverleners intraveneuze oplossingen klaarmaken prioriteit geven aan taken advies geven in verband met geïnformeerde toestemming van zorgontvangers

Loopbaanperspectief

Het beroep apotheekmedewerker behoort tot de beroepsgroep Apothekersassistenten. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20241900  gemiddeld
verwachte vervangingsvraag tot 20242900  laag
verwachte baanopeningen tot 20244800  gemiddeld
salarisgroei tijdens loopbaan  laag
uitwijkmogelijkheden naar sector  laag
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  erg laag
samenhang baankans met economie  gemiddeld

Source: Sisyphus ODB