Beroep apotheekmedewerker

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Conventioneel / Realistisch

Kennis

 • Geneesmiddelen voor zelfmedicatie

Vaardigheden

 • Gegevens van gebruikers van gezondheidszorg beheren
 • Zorgen voor kwaliteitscontrole van farmaceutische producten
 • Medische verzekeringsclaims verwerken
 • Wisselwerking met medicatie melden aan apotheker
 • Kwaliteitsnormen in verband met de uitoefening van gezondheidszorg naleven
 • Werken in een multiculturele omgeving in de gezondheidszorg
 • Informatie op voorschriften van artsen controleren
 • Controleprocedures voor het verwerken van gevaarlijke stoffen opvolgen
 • Organisatorische technieken gebruiken
 • Kassa's bedienen
 • Reageren op veranderende omstandigheden in de gezondheidszorg
 • Klinische richtlijnen volgen
 • Werken in multidisciplinaire gezondheidsteams
 • Logistiek van geneesmiddelen beheren
 • Zorgen voor voldoende voorraad in de apotheek
 • Meeleven met gebruikers van gezondheidszorg
 • Effectief communiceren in de gezondheidszorg
 • Farmaceutische inventaris opmaken
 • Geneesmiddelen overbrengen
 • Actief luisteren
 • Omgaan met noodzorgsituaties
 • Eigen verantwoordelijkheid aanvaarden
 • Elektronische en mobiele gezondheidstechnologieën gebruiken
 • Informatie over de medische status van gebruikers van gezondheidszorg verkrijgen
 • Communiceren met gebruikers van gezondheidszorg
 • Bijdragen aan de continuïteit van de gezondheidszorg
 • Farmaceutische gegevens bewaren
 • Juiste bewaaromstandigheden voor geneesmiddelen handhaven
 • Gebruikers van gezondheidszorg doorverwijzen
 • Telefonisch communiceren
 • Gezondheidsvoorlichting bieden
 • Beleidslijnen van de organisatie naleven
 • Wetgeving in verband met gezondheidszorg naleven
 • Zorgen voor de veiligheid van gebruikers van gezondheidszorg
 • Communiceren met klanten
 • Etiketten met voorschriften klaarmaken
 • Integratie bevorderen

Optionele kennis en vaardigheden

collaboratieve therapeutische relaties ontwikkelen vreemde talen gebruiken voor gezondheidsgerelateerd onderzoek contextspecifieke klinische vaardigheden toepassen beleidsmakers over gezondheidsuitdagingen informeren voorlichten over preventie van ziekte dosissen van geneesmiddelen voorbereiden volgens de behoeften van de patiënt patiënten informatie over geneesmiddelen geven gezondheidswetenschappen toepassen farmaceutisch advies geven geneesmiddelen bereiden op voorschrift in vreemde talen communiceren met zorgverleners intraveneuze oplossingen klaarmaken prioriteit geven aan taken advies geven in verband met geïnformeerde toestemming van zorgontvangers

Loopbaanperspectief

Het beroep apotheekmedewerker behoort tot de beroepsgroep Apothekersassistenten. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20241900  gemiddeld
verwachte vervangingsvraag tot 20242900  laag
verwachte baanopeningen tot 20244800  gemiddeld
salarisgroei tijdens loopbaan  laag
uitwijkmogelijkheden naar sector  laag
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  erg laag
samenhang baankans met economie  gemiddeld