Beroep apotheekmedewerker

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Conventioneel / Realistisch

Kennis

 • Geneesmiddelen voor zelfmedicatie

Vaardigheden

 • Informatie over de medische status van gebruikers van gezondheidszorg verkrijgen
 • Organisatorische technieken gebruiken
 • Telefonisch communiceren
 • Meeleven met gebruikers van gezondheidszorg
 • Gegevens van gebruikers van gezondheidszorg beheren
 • Informatie op voorschriften van artsen controleren
 • Juiste bewaaromstandigheden voor geneesmiddelen handhaven
 • Werken in multidisciplinaire gezondheidsteams
 • Integratie bevorderen
 • Beleidslijnen van de organisatie naleven
 • Controleprocedures voor het verwerken van gevaarlijke stoffen opvolgen
 • Kwaliteitsnormen in verband met de uitoefening van gezondheidszorg naleven
 • Gezondheidsvoorlichting bieden
 • Medische verzekeringsclaims verwerken
 • Geneesmiddelen overbrengen
 • Kassa's bedienen
 • Farmaceutische inventaris opmaken
 • Eigen verantwoordelijkheid aanvaarden
 • Zorgen voor kwaliteitscontrole van farmaceutische producten
 • Bijdragen aan de continuïteit van de gezondheidszorg
 • Omgaan met noodzorgsituaties
 • Zorgen voor de veiligheid van gebruikers van gezondheidszorg
 • Klinische richtlijnen volgen
 • Wisselwerking met medicatie melden aan apotheker
 • Wetgeving in verband met gezondheidszorg naleven
 • Effectief communiceren in de gezondheidszorg
 • Farmaceutische gegevens bewaren
 • Reageren op veranderende omstandigheden in de gezondheidszorg
 • Communiceren met klanten
 • Communiceren met gebruikers van gezondheidszorg
 • Actief luisteren
 • Elektronische en mobiele gezondheidstechnologieën gebruiken
 • Gebruikers van gezondheidszorg doorverwijzen
 • Logistiek van geneesmiddelen beheren
 • Zorgen voor voldoende voorraad in de apotheek
 • Werken in een multiculturele omgeving in de gezondheidszorg
 • Etiketten met voorschriften klaarmaken

Optionele kennis en vaardigheden

intraveneuze oplossingen klaarmaken patiënten informatie over geneesmiddelen geven beleidsmakers over gezondheidsuitdagingen informeren advies geven in verband met geïnformeerde toestemming van zorgontvangers gezondheidswetenschappen toepassen prioriteit geven aan taken dosissen van geneesmiddelen voorbereiden volgens de behoeften van de patiënt vreemde talen gebruiken voor gezondheidsgerelateerd onderzoek voorlichten over preventie van ziekte in vreemde talen communiceren met zorgverleners geneesmiddelen bereiden op voorschrift collaboratieve therapeutische relaties ontwikkelen contextspecifieke klinische vaardigheden toepassen farmaceutisch advies geven

Functietitels

 • Apothekersassistente
 • Doktersassistent / triagist - huisartsenpost
 • Servicedesk medewerker
 • Apotheekassistent
 • Apothekersassistent(e)
 • Doktersassistent / triagist spoedpost
 • Productiemedewerker
 • Apothekersassistent(e) ziekenhuisapotheek